2014-05-08

6月1日のディー・デイ、陸運局、免許取得試験の基準を改定

140508mtainews.jpg

ดีเดย์ 1 มิ.ย. ขนส่งฯปรับเกณฑ์สอบใบขับขี่

6月1日のディー・デイ、陸運局、免許取得試験の基準を改定

MThainewsより

ขนส่งทางบกปรับเกณฑ์การสอบใบขับบี่ จัดอบรบก่อน 12 ชม. เพิ่มข้อสอบจาก 35 ข้อ เป็น 50 ข้อ ต้องตอบถูก 90% เริ่มตั้งแต่ 1 มิ.ย. นี้

陸運局、免許取得試験の基準を改定。6月1日より事前に12時間の実地講習を課し、試験問題を35題から50題に増やし、90%以上の正解率が必要。

นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตขับรถยนตร์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะในพื้นที่เขตกรุงเทพฯ ทำให้ต้องมีการจองคิวสำหรับการเข้าทดสอบรับใบอนุญาตที่สำนักพื้นที่ต่างๆ ของกรมฯ ทำให้เกิดแนวคิดที่จะลดขั้นตอนการดำเนินการลง โดยให้ขนส่งทุกจังหวัดไปจัดหาสถาบันการศึกษาของรัฐมาช่วยในการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่องการขับรถและข้อกฎหมายต่างๆ ให้กับผู้ที่ต้องการสอบใบขับขี่

陸運局局長のアナサタイ・ラタナディラック・ナ・プーケット氏が述べるに、現在、非常に多くの国民が個人運転免許証を取得したがっている。特に、バンコクではそうだ。そのため、陸運局の様々なところで、運転免許取得試験を受ける際に、並んで予約しなければならなくなっている。そのことが、取得処理するプロセスを簡略化しようとする考え方が生まれた。各県の陸運局は、政府の教育機関を斡旋してもらい、運転とそれに沿った法律の知識理解を確実にする実地講習の強化を援助してもらうことにした。

ซึ่งการอบรมดังกล่าว จะเพิ่มความสะดวกยิ่งขึ้นแก่ประชาชน เพราะสามารถเลือกเวลาเข้ารับการอบรบด้วยตัวเอง โดยจะใช้เวลาทั้งสิ้น 12 ชม. ตามมาตรฐานที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ จากนั้นค่อยนำผลรับรองการอบรมมายื่นขอรับการทดสอบใบขับขี่ หากทำการทดสอบผ่าน ก็จะได้รับใบอนุญาตทันที โดยไม่ต้องเสียเวลาอบรมอีก 4 ชั่วโมง

この講習は、国民にとっても非常に都合のよいものとなる。なぜなら、国連が定めた基準に沿った全部で12時間の実地講習を受ける時間帯を自分で選べるからである。従って、実地講習を受けた者が運転免許試験を申請するようになる。試験を受けて合格したら、すぐに免許証がもらえ、さらなる4時間の講習は必要なくなる。

นอกจากนี้จะมีการเพิ่มจำนวนข้อสอบข้อเขียนให้เข้มข้นขึ้น จากเดิมรวมรวบไว้ 300 ข้อ เลือกมาเพียง 35 ข้อ เพิ่มเป็น รวบรวม 1,000 ข้อ เลือกมาให้ตอบ 50 ข้อ โดยจะนำข้อสอบที่ใช้หมุนเวียนออกเผยแพร่ทางเว็บไซต์ www.dlt.go.th เพื่อให้ผู้ที่จะเข้าทดสอบได้ศึกษา และเกณฑ์วัดผล ต้องเพิ่มจาก ผลคะแนน 75% เป็น 90% จึงจะถือว่าผ่านการสอบได้ โดยจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิ.ย.2557 นี้ เป็นต้นไป โดยในอนาคตอาจปรับเพิ่มชั่วโมงการอบรมขึ้นอีก

この他に、筆記試験が増え、より密度が濃くなる。以前は300題の中から35題だけを選んでいたのが、1,000題から50題を選んで回答してもらうことになる。試験問題は、www.dlt.go.thに順次、入れ替えて発表する。受験者が事前勉強できるようにするためである。学力測定基準は75%から90%になり、その基準が合格と見なすことになる。2014年6月1日から開始し、将来は、さらに講習時間を1時間増やすことになるだろう。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング


スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

最近、このブログを見つけ、とても注目してるタイ語学習初心者です。質問なのですが、ณ ภูเก็ต ってプーケットで、と言う意味ではないのですか?
間違っていたら、ごめんなさい。

> 初心者さま

コメントありがとうございます。

名前にณ ภูเก็ตのように場所を示すものが、ついている場合は、その地方の名家(あるいは王朝)のゆかりのある血筋を表していると考えられます。ณ เชียงใหม่などもよく見ます。
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア