2014-01-05

タイ国民の世論調査いわく、国民は軍隊に中立を求め、政治に関わらないことを求める

140105thairath.jpg

โพลชี้คนต้องการให้ทหารเป็นกลาง ไม่ยุ่งการเมือง
- ข่าวไทยรัฐออนไลน์

世論調査いわく、国民は軍隊に中立を求め、政治に関わらないことを求める

タイラット・オンライン・ニュースより

"สวนดุสิตโพล" เผยประชาชนส่วนใหญ่ไม่ต้องการให้ทหารยุ่งเกี่ยวกับการเมือง หรือแสดงความคิดเห็นที่ไม่เป็นกลาง พอใจบทบาทปกป้องดินแดนและอธิปไตยของไทย โดยเฉพาะทหารชายแดนภาคใต้ เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน...

ドゥシット世論センターが発表するに、多数の国民が、軍隊は、政治に関わることを望んでいない、片方に寄った意見を表明すべきでなく、タイの国土と主権を防衛することで満足していると述べた。特に南部国境の軍隊は、秩序を保つために、犠牲になり、耐えていることを評価している。

เมื่อวันที่ 5 ม.ค. "สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,219 คน ในหัวข้อ "ทหารกับความคาดหวังของประชาชน" พบว่า อันดับ 1 เป็นผู้ที่มีระเบียบวินัย เสียสละ อดทน โดยเฉพาะทหารที่อยู่ชายแดนภาคใต้ 40.91% อันดับ 2 ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองมากขึ้น 22.40% อันดับ 3 คอยช่วยเหลือดูแล อยู่เคียงข้างและไม่ทำร้ายประชาชน 15.58% อันดับ 4 ควรติดตามและประเมินสถานการณ์บ้านเมืองอย่างใกล้ชิด 11.36% และอันดับ 5 ควรออกมาชี้แจงเรื่องราวเกี่ยวกับทหาร หรือสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้มากขึ้น 9.75%

1月5日、スワン・ドゥシット公務員大学の世論センターが、「軍隊と国民の期待」というテーマについて、全国民の気持ちの調査結果を発表した。1,219人のアンケートを集め、その1位は、秩序を保つために、犠牲になり、耐える軍隊、特に南部国境で活動する軍隊40.91%であることが判明した。第2位は、政治に多く介入する軍隊22.40%、第3位は、国民に加害を及ぼさないように身近で救助したり監視する軍隊15.58%、4位は、密接に政治状況をフォローし見定めるべき軍隊11.36%、5位は軍隊についてよく説明をし、国民に理解を求める軍隊9.5%であった。

ส่วนบทบาททหาร ณ วันนี้ ที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด อันดับ 1 สละชีพเพื่อชาติ ปกป้องดินแดนและอธิปไตยของไทย 26.64% อันดับ 2 ปกป้องสถาบันฯ ประเทศชาติและประชาชน 23.83% อันดับ 3 ช่วยเหลือประชาชนเมื่อยามประสบภัยต่างๆ เช่น น้ำท่วม ภัยหนาว ภัยแล้ง เป็นต้น 23.36% อันดับ 4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เป็นกลาง ไม่แทรกแซง 14.49% และอันดับ 5 มีความเข้มแข็ง เด็ดขาด มีกองกำลังที่มีประสิทธิภาพ 11.68%

また、今日、国民が一番満足している軍隊の役割は、1位、国家のために命を犠牲にし、国土と主権を守ること26.64%、2位は、国家の機関や国民を守ること23.83%、3位は、例えば、洪水や寒波、日照りの被害など、様々な災害に遭った時に国民を助けること23.36%、4位は、中立の立場で正直に義務を果たすこと14.49%、5位は、堅固で断固としており、効率的な部隊を維持していること11.68%であった。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア