2014-01-03

改革の国タイ

140102komchatlwk.jpg


ประเทศแห่ง'การปฏิรูปประเทศ'
วันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557

改革の国タイ

2014年1月2日木曜日
コムチャトルックより


ประเทศแห่ง'การปฏิรูปประเทศ' : มนุษย์สองหน้า โดยแคน สาริกา


改革の国タイ:2人の人物 (デーン・サーリカー署)

เริ่มต้นศักราชใหม่ ในความขัดแย้งอันยืดยาวมาตั้งแต่ปลาย พ.ศ.ที่แล้ว และกระทั่งวันนี้ ก็ยังไม่มีใครทราบว่ามันจะจบลงอย่างไร?
ข้อเรียกร้องของ "กำนันสุเทพ" และมวลมหาประชาชนคือ ต้องปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้ง จึงทำให้วาทกรรม "ปฏิรูป" กลับมาสู่เวทีการถกเถียงระดับประเทศอีกครั้งหนึ่ง


昨年末から今日までの長い抗争の中で年が明けたが、この抗争をいかに終結させるか誰も知らないのではないか?
リーダーのステープと人々の要求事項は、選挙の前に国を改革しなければならないということである。このことで、「改革」という言葉を国レベルの論争の舞台に一度、戻してくれた。

หากพิจารณาเกี่ยวกับ "หลักคิด" ในการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปประเทศของฝ่ายกำนันสุเทพ ก็จะดูจะคลับคล้ายคลับคลาหลักการสำคัญใน "แผนพัฒนาประชาธิปไตย 12 ปี" ของ ธานินทร์ กรัยวิเชียร อดีตนายกรัฐมนตรี

ステープ側の国の改革への要求における基本原則的な考え方を考察すると、かすかに記憶している「民主主義12年計画」の重要な骨子を見ているように思えてくる。

หลักการที่ว่านั้น เช่น "ดำเนินงานทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นไปตามวิถีทางของระบอบประชาธิปไตย", "สร้างรากฐานประชาธิปไตย โดยส่งเสริมคนดี", "ทุกคนในคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินซึ่งเป็นฝ่ายทหารต้องมีอุดมการณ์แน่วแน่ กระทำการเพื่อความอยู่รอดของชาติและความผาสุกของประชาชน ไม่ปรารถนาสิ่งตอบแทนเป็นการส่วนตัว" ฯลฯ

その骨子は、例えば、「すべてを民主主義体制のコースに沿って実施する」「善き人を育成して民主主義の基礎を築く」「政治改革グループの各位は軍隊の側にあり、確固たる理想を持たなければならない。国家の存続と国民の幸せのための行動は個人として報酬を望んではいけない」等である。

โมเดลปฏิรูปประเทศ 12 ปีของอาจารย์ธานินทร์ เริ่มจากทหารยึดอำนาจ แล้วแต่งตั้งนายกรัฐมนตรี ที่มาจากพลเรือน และเป็นคนที่เลื่อมใสต่อระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งอาจารย์ธานินทร์ ก็รับตำแหน่งนายกฯ ตามคำเชิญของคณะนายทหาร

タニン先生の12年国家改革モデルは、軍部が権力を保持し、民間人から首相を指名することで始まった。彼は国王を元首とする民主主義風の統治体制を崇拝する人物であり、軍部の招へいに応じて首相の職を受諾した。

อาจารย์ธานินทร์ตั้ง "สภาปฏิรูป" จากบุคคลสาขาอาชีพต่างๆ และรัฐบาลชั่วคราว โดยสภาปฏิรูปจะอยู่ในตำแหน่ง 4 ปี จึงให้มีการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎร นี่เป็นโครงการแรก

タニン先生は、様々な職種の人物からなる「国会改革」と国会改革による臨時政府を設立し、4年、首相の座にいて、それから国会議員選挙を行った。これが最初の改革プロジェクトである。

แผนพัฒนาประชาธิปไตยโครงการ 2 ยังให้มี "วุฒิสภา" ที่มาจากการแต่งตั้งและมีอำนาจเท่ากันดำรงอยู่อีกอย่างน้อย 4 ปี และขยายอำนาจของ "สภาผู้แทนราษฎร" ให้มากขึ้นและลดอำนาจของวุฒิสภาลงเท่าที่จะทำได้ ในห้วงเวลา 4 ปีสุดท้ายของแผนพัฒนาประชาธิปไตยให้สมบูรณ์ 12 ปี


2番目のプロジェクトによる民主主義の振興計画は、少なくとも4年間は、任命される上院が権限を持ち、4年内に、下院代議士に大幅に権限を拡大して、上院の権限をできるだけ小さくして行き、最後に、12年間で十分に民主主義の振興を図るものであった。

แต่แผนปฏิรูปของกำนันสุเทพ ขอเวลาแค่ 1-2 ปี จัดการให้มีสภาประชาชน และเลือก "คนดี" มาเป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งสภาประชาชนจะทำหน้าที่เป็นสภานิติบัญญัติ ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป

しかし、ステープの改革案は、1、2年の猶予しかない。総選挙の前に人民議会を創設し、「適した人物」を首相に選び、人民議会は立法府として新憲法案を作る義務を果たすというものだ。

อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาประชาธิปไตยของอาจารย์ธานินทร์ ไปไม่ถึงปลายฝัน เมื่อคณะทหารยึดอำนาจอีกครั้ง เพราะเล็งเห็นว่า แผนแม่บทของอาจารย์ธานินทร์ ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การเมืองในเวลานั้น

いずれにしても、タニン先生の民主主義振興計画は、軍部がまた政権を握ったことで、夢の藻くずとなった。タニン先生の目論見はその当時の時代の政治状況にうまく適さなかったのである。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア