2013-09-08

政府スポークスマン、「独身税」増税だけの考え方は政府の政策ではないと反駁する

130908thairat.jpg


โฆษกรัฐ ยัน แนวคิด'เก็บภาษีคนโสด'เพิ่ม ไม่ใช่นโยบายรัฐบาล
ข่าวไทยรัฐออนไลน์

政府スポークスマン、「独身税」増税の考え方は政府の政策ではないと反駁する

タイラット・オンラインより

นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ถึงกับ ทนไม่ไหว โพสต์เฟซบุ๊ก โต้ข่าว เก็บภาษีคนโสด เพิ่ม ยัน ไม่ใช่นโยบายรัฐ อย่าเข้าใจผิด เป็นเพียงข้อเสนอนักวิชาการ รายหนึ่ง เท่านั้น

首相府スポークスマンのティラット・ラッタナセウィー氏、この状況に我慢できないとフェイスブックに投稿し、独身税はまだ政府の政策ではない、誤解しないでほしい、ひとりの学識者の提案にすぎないと反駁する

วันที่ 6 ก.ย. นายธีรัตน์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ทนไม่ไหว ถึงกับ โพสต์เฟซบุ๊ก และทวิตเตอร์ส่วนตัว Teerat Ratanasevi ปัดกรณีมีกระแสข่าวลุกลามว่ารัฐบาลมีแนวคิด เตรียมเก็บภาษีเพิ่มสำหรับคนโสด ที่ยังไม่แต่งงานว่ากรณีนี้ไม่ใช่แนวคิดรัฐบาล เป็นเพียงแนวคิดของนักวิชาการคนหนึ่งที่เสนอออกมาสู่สังคมเท่านั้น เนื่องจากเห็นว่าคนไทยปัจจบันแต่งงานมีลูกน้อยลง ซึ่งจะมำให้ประเทศมีปัญหาในอนาคต

9月6日、首相府スポークスマンのティラット・ラッタナセウィー氏は、この状況に我慢できないと、フェイスブックと自分のツイッターTeerat Ratanaseviに投稿し、政府が結婚しない独身者の増税準備を考えているという急速に広がった噂を打ち消した。この件は政府の考えではなく、単なるひとりの学識者の社会への提案にすぎないと述べた。昨今のタイ人は結婚して、子供が少ないがために、将来の問題になるだろうとも述べた。

"เป็นอีกวันที่รู้ว่า คนไทยอ่านข่าวเฉพาะ Headline เพราะเรื่องการเก็บภาษีคนโสด เป็นแนวคิดของนักวิชาการคนหนึ่ง รัฐบาลยังไม่มีนโยบายเรื่องภาษีอะไรแบบนั้นทั้งสิ้น"
ทั้งนี้ สืบเนื่องจาก มีกระแสข่าวในโลกโซเชียลมีเดียตลอดทั้งวัน ภายหลังที่มีนักวิชาการ จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยชื่อดัง ได้เปิดเผย ถึง การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจและนโยบายการรองรับในสอง ทศวรรษหน้าว่า ประเทศไทยกำลังเผชิญความเสี่ยงเกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน โครงสร้างประชากรไม่สมดุล และต้องเสียงบประมาณดูแลผู้สูงอายุจำนวนมาก สวนทางกับวัยรุ่นวัยทำงานที่มีแนวโน้มเพิ่มต่ำลง


何日かして、タイ人はニュースの見出ししか読まないことがわかった。なぜなら、独身税は政府内のひとりの学識者の考えであり、それらは、いかなる政府の税金政策でもないからである。有名大学の経済学部の学識者が、経済プロジェクトとこの先の20年の経済政策を変更することに関し、暴露したことから、たった一日でネットの噂になってしまった。タイ国は労働者不足の危機に遭遇しており、人口構成が適ったものになっておらず、数多くの高齢者を養う予算を支出しなければならない一方、若者、従業者世代は減少して行く傾向がある。

โดยสถิติ ตั้งแต่ปี 2547 พบว่า สังคมไทยได้เป็นสังคมผู้สูงอายุแล้ว โดยมีสัดส่วนประชากรที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ถึง 10% ของประชากรรวม และคาดว่าในอีก 10 ปีข้างหน้า หรือปี 2567 ประเทศไทยจะก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้น คือ มีสัดส่วนคนอายุเกิน 60 ปี สูงเกิน 20% ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจ แรงงาน และพฤติกรรมการใช้จ่ายของประชากรในประเทศ ขณะที่อัตราการเจริญพันธุ์ของ ไทยขณะนี้ต่ำมากเพียง 1.6 ต่อครอบครัว หรือ 1 คู่สมรส มีลูกเพียง 1 คนกว่าเท่านั้น ทั้งที่จริงต้องมีลูกขั้นต่ำ 2-3 คน ถึงจะเพียงพอต่อการทดแทนประชากรเดิม

1994年からの統計で判明していることは、タイ社会はすでに高齢化社会になっている。60歳以上の人口比率は全体の10%までに達している。10年以内の2567年までに、タイは高齢者に満ちた社会の道を歩むことになる。すなわち、60歳以上の割合が20%を超える。経済、労働力、国民の支出の行動に悪影響を及ぼすだろう。現在、タイの出生率は一家族当たり1.6人にすぎない。つまり、一組のカップルは一人しか子供を持たないことになる。実際、基本的に2-3人子供がいなければ、前の世代の人口を養うには、十分でないのだ。

สำหรับสาเหตุที่คนไทยมีลูกน้อยมาจากแนวโน้มสังคมเมืองและเศรษฐกิจที่เติบโต รวดเร็ว เพราะเมื่อเศรษฐกิจดีหนุ่มสาวจะเลือกทำงานเพื่อสร้างฐานะ ความมั่นคงในชีวิตมากกว่าการหาคู่แต่งงานสร้างครอบครัว ประกอบกับปัจจุบันค่าครองชีพและต้นทุนในการเลี้ยงดูบุตรสูงขึ้น ทั้งค่าเล่าเรียน ค่ารักษาพยาบาล สินค้าข้าวของแพงขึ้น ครอบครัวส่วนใหญ่จึงเลือกมีลูกน้อย ซึ่งต่างจากอดีตในสังคมเกษตรที่คนไทยมีลูกมากเพราะต้นทุนการเลี้ยงดูไม่สูง

タイ人が少ししか子供を養わない理由は、社会の趨勢と急速に発展した経済にある。なぜなら、経済が好調のとき、若者は結婚して家族を作るよりも、生活の安定した地位を築くために働くことを選ぶだろう。また、現在、子供を養う生計費とコストは上昇している。教育費、病院の治療費、生活物資も高くなっている。そこで、多くの家族は子供を少なく生むことを選択する。過去の農村社会と異なるところだ。かって、タイ人は多くの子供を産んだ。なぜなら、養育するコストは高くなかったからだ。

อย่างไรก็ตาม ได้มีการเสนอแนวทางแก้ไขว่า ภาค รัฐควรออกนโยบายสนับสนุนให้คนไทยมีลูกเพิ่มขึ้น เช่น โครงการลูกคนแรก โดยรัฐช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดูให้กับครอบครัวที่มีลูกคนแรก รวมถึงให้เงินอุดหนุน หรือลดภาษีสำหรับครอบครัวที่มีลูกคน 2 และ 3 นอกจากนี้ ควรเรียกเก็บภาษีคนโสด ภาษีคนไม่มีลูก กระตุ้นให้มีครอบครัวเพื่อลดภาระงบประมาณ การใช้สวัสดิการดูแลของภาครัฐในอนาคต.

いずれにしても、解決する道を提案したい。タイ政府が、タイ人が子供を多く生むように助成する政策を打ち出す解決策である。たとえば、政府が子供を持つ家族に対し、生活費や養育費を支援する第一子プロジェクト、また、2番目、3番目の子供を持つ家族に対する助成金の支給や税金の減額などである。この他にも、独身者や子供がいない家族に対して税金を取り立て、将来、政府部門の福祉・看護に使う予算の負担を減らすために、家族をもつことを促さなければならない。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア