2013-03-31

タイの内閣、鉄道とバスの無料措置をさらに6か月延長する

130331Postoday5.jpg

ครม.ต่ออายุรถไฟ-รถเมล์ฟรีอีก6เดือน
31 มีนาคม 2556 เวลา 12:36 น.

タイの内閣、鉄道とバスの無料措置をさらに6か月延長する

2013年3月31日12:36
PostTodayより

ครม.สัญจรฉะเชิงเทราอนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก 6 เดือนถึงก.ย.56 สั่งคมนาคมเร่งศึกษาแนวทางลดค่าครองชีพ

内閣、チェチュンサオに移動、鉄道とバスの無料をさらに6か月延長して2013年9月まで認める、交通省に、生活費をさげるための方針を早急に検討するよう指示

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

3月31日、バンコクの外のチェチュンサオ県バラジャナクリン大学ラーチャナクリンビル5階に移動した。インラック・チナワット首相を議長とする閣議で、財務省が提案した次の案に同意し閣議決定した。

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป เป็นระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย.2556 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการฯ ต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.
国民の移動に関する生活費の負担を引き続き軽減する措置を施行する期間を12カ月とし、4月1日から9月30日の期間、延長することに同意した。補助金は総額20億6,000万バーツである。首相府予算事務所は、この措置を実施するコストを補助するために、今後詳細に、予算の割り当てを検討する。

1.1 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,512 ล้านบาท

1.1 
乗用バスで移動に関する生活費の負担を軽減する措置は、バンコク大衆輸送公社を通じて実施する。政府は、73路線の1日当たり800台の普通乗客バスを国民に無料でサービスすることで、一部、生活費の負担を持つ。総額15億1,200万バーツを見積もる。

1.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 548 ล้านบาท


1.2 
3等電車で移動するコストを削減する措置は、タイ国鉄を通して実施する。政府は、3等の乗客列車を1日当たり164本、商業用長距離列車3本を国民に無料でサービスする。総額5億4,800万バーツを見積もる。

2. เร่งรัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธ.ค. 2555 โดยจะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ 12 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

2.
交通省に、2012年12月25日の閣議決定に沿って、実施するように急がせ、移動するコスト面で国民の生活費の負担を削減するための措置支援の方針を検討させる必要がある。交通省は、12か月間の移動するコスト面で、国民の生活費の負担を削減するための措置を実施する前に、実際に国民にとって効果のある適した方法を考え、内閣が今後、検討できるように提案する。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア