2011-08-19

チェンマイの外国人旅行者の不審な5人の連続死に原因が確定されず

110818A_Down_01.jpg


ใครรู้เรื่องที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติตาย 5 คนที่โรงแรมในเชียงใหม่เมื่อตอนต้นปีบ้าง...ขณะนี้..
โดย akausa เมื่อวันอังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2011

今年の初めにチェンマイのホテルで5人も死者を出しているのを、誰が知っているだろうか。
2011年8月16日 Akausaより

ใครรู้เรื่องที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติตาย 5 คนที่โรงแรมในเชียงใหม่เมื่อตอนต้นปีบ้าง...ขณะนี้..
ทั่วโลกกำลังเล่นข่าวนี้...ผมยังไม่มีเวลาไปค้นดู
ข่าวบอกว่าตายโดยสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงไม่ได้ สงสัยว่ารับสารพิษหรือแก็ส
ตายต่างกรรมต่างวาระเสียด้วย
ข่าวจากเอพีครับ:


今年の初めに、チェンマイのホテルで5人も死者を出しているのを、現在、誰が知っているだろうか。世界中にこのニュースが流れている・・自分はまだ調べる余裕がない。ニュースは本当の原因がつかめていない死について報じている。異なる状況で異なる時期に亡くなっているが、毒物か毒ガスを摂取した疑いがある。AP電によるニュースは以下の通りである。

Thais say toxic exposure may have killed tourists
AP – 3 hrs ago
BANGKOK (AP) ― An investigation into the mysterious deaths of five foreign tourists and a Thai tour guide in hotels in northern Thailand suggests a link to toxic chemical exposure but has failed to determine exactly what killed them, the government said Tuesday.
The victims included tourists from New Zealand, France, the United States and Britain staying at three different hotels in the popular northern Thai city of Chiang Mai. Three other tourists fell ill but recovered.


中毒汚染によって旅行者が亡くなったとタイ人、述べる。
AP-3時間前
バンコク(AP)
タイ北部における5人の外国人旅行者と1人のタイ人ガイドの不審な死は、毒性のある化学汚染の関連を示唆している。しかし、何が彼らを殺したのかを確定できないとタイ政府は火曜日に述べた。
犠牲者は、ニュージーランド、フランス、アメリカ、イギリス人で、タイ北部の有名なチェンマイ市の3つの異なるホテルで滞在していた。他の3人の旅行者は、病気になったが回復している。

No one has been declared responsible in the spate of deaths, which came in January and February.
"The specific agents that caused the deaths and illnesses in these events cannot be identified, and it cannot be determined exactly how people were exposed to them," the Department of Disease Control said on its website.
The results were most revealing concerning a 23-year-old New Zealand woman who died Feb. 6, her two female companions who became sick but recovered, and a 47-year-old Thai woman who died Feb. 3 at the same hotel.
The four are "most likely to have the same cause of illness, probably exposure to some toxic chemical, pesticides or gas," the report states.
The deaths of a British couple in their 70s found in their hotel room Feb. 19 were "possibly related" to the those deaths "as they occurred in the same hotel," the report states.


1月、2月の起こったこの死者に対し、誰も責任をとろうとしない。
「死者と病気を発生させた特別な医薬品は発見できなかった。いったい何に汚染したのかを正確に特定できていない。」と医療管理局はウェブサイトで述べている。
明らかになっていることは、23歳のニュージーランド女性が、2月6日に亡くなっていることだ。彼女の友人女性2人は病気になったものの回復している。47歳のタイ女性が2月3日、同じホテルで亡くなっている。
4人は「同じ原因で病気になった可能性が高い、おそらく毒性のある化学物質か殺虫剤、あるいはガスに汚染したものと思われる。」と報道された。
70代のイギリス人カップルの死は、2月19日に発見された。「同じホテルで起こったことなので、おそらくこれらの死には関連がある。」と報道された。

Those deaths happened at the Downtown Inn in Chiang Mai. The hotel owner declined to comment Tuesday.
In an investigative report broadcast in May, New Zealand TV3's "60 Minutes" program said it found traces of the toxic insecticide chlorpyrifos, used to kill bedbugs, in the room where the New Zealand tourist had stayed.
The government report said the cause of death of an 33-year-old American woman who died Jan. 11 "is likely to be chemical or biotoxin in nature and it is probable that it might have been a pesticide."
She was staying in a different hotel in the same area. A 29-year-old Canadian woman traveling with her fell ill but recovered.


これらの死は、チェンマイのダウンタウン・インで起こった。このホテルのオーナーは、火曜日現在、ノーコメントを通している。
5月のニュージーランド・テレビ3チャンネルの「60分」という番組は、調査報道で、ニュージランドの旅行客が滞在していた部屋には、南京虫を殺すのに毒性の有機リン系の殺虫剤が使われた跡が発見されたと述べた。
タイ政府のよれば、1月11日に亡くなった33歳のアメリカ人の死の原因は、「化学物質か生物毒素であることは事実だ、おそらくは殺虫剤である可能性がある」と述べた。
彼女は同じ地域の別のホテルに滞在していた。また、29歳のカナダ人女性は病気になったが回復している。

A 25-year-old French woman who died Jan. 19 "developed fever and other symptoms on 16 January before arriving in Chiang Mai" so her case is probably not related to the others, the report states.
The website said authorities are taking measures to reduce the risks to visitors, but did not give details.


25歳のフランス人女性は1月19日に亡くなった。「高熱を発し、他の症状を1月16日に併発してチェンマイに着く前に」亡くなっている。彼女のケースはおそらく、他のケースとは関連性がないと報道されている。
医療管理局のウェブサイトは、旅行客のリスクを減らす方策を取っていると述べているが、詳細を明らかにしていない。

ที่มา:
出典
http://news.yahoo.com/thais-toxic-exposure-may-killed-tourists-043204960...
ในกูเกิ้ลก็มี:
http://www.google.co.th/search?q=Thais+say+toxic+exposure+may+have+kille...

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
ブログランキングに参加しました。クリックしていただくと励みになります

110817A_Down_02.jpg

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア