2012-12-22

インラック首相、タクシンと憲法改正を話し合った事を認める、タクシン、国会決議の前に結論を出すことを強く求める

121222posttoday.jpg

นายกฯรับคุยแม้วแก้รธน.ลั่นหาข้อสรุปก่อนโหวต
11 ธันวาคม 2555 เวลา 14:40 น.

インラック首相、タクシンと憲法改正を話し合った事を認める、タクシン、国会決議の前に結論を出すことを強く求める

2012年12月11日
PostToday

ยิ่งลักษณ์ยอมรับหารือ "ทักษิณ" ปมแก้รัฐธรรมนูญ มอบมท.-ยธ.จัดสานเสวนา-ประชามติหาข้อสรุปก่อนโหวตวาระ3 ยันไม่ทำเรื่องปรองดองควบคู่

インラック首相、タクシンに相談したことを認める。国会3期目の投票の前に、憲法改正の難題を内務省と司法省にゆだね、国民との対話か国民投票を行って結論を求める。「和解」案件は同時平行に遂行されないことを認める。

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคเพื่อไทยออกมาผลักดันให้โหวตแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3 ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ระบุที่ฮ่องกงว่าได้คุยกับนายกฯถึงเรื่องดังกล่าวแล้วว่า ท่านได้คุยในเชิงข้อเสนอแนะมากกว่า เพราะกระบวนการทั้งหมด ต้องมาตัดสินใจในส่วนของเนื้อหารายละเอียดเช่น เรื่องที่จะพิจารณาและอย่างที่เรียนเป็นเรื่องของรัฐสภาคงจะยืนในหลักการนี้ ในส่วนของฝ่ายบริหารก็ทำหน้าที่ดูแลความสงบ

インラック・チナワット首相は国会3期目にプアタイ党が憲法改正決議を推し進めている案件について記者会見した。また、香港にいるタクシン・チナワット前首相は、その案件について首相と話し合い、提案のようなもの以上のことを話したと述べた。なぜなら、原則として国会に提出する審査案件や国会でリーディングされた案件のようなものは、内容について詳細に詰めておかねばならない。執行関係者は冷静に見守る責務がある、と述べた。

นายกฯ กล่าวว่า วันนี้เราได้มีการพูดคุยกันและมีมติคณะรัฐมนตรี เนื่องจากว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 291 เป็นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลซึ่งเราได้นำเสนอหลังจากที่สมาชิกรัฐสภาและภาคประชาชนได้นำเสนอต่อรัฐสภาไปแล้ว โดยได้ผ่านวาระ1และ2 แต่ยังมีหลายท่านที่ยังมีความห่วงใยเรื่องการโหวตวาระ3 ซึ่งถือว่าเป็นส่วนของรัฐสภาที่จะพิจารณา

首相が述べるに、今日、我々は話し合い、閣議決定をした。憲法291条の改正は、我々が提案した政府の政策のひとつである。国会議員と国民が国会1期目と2期目を通して提案した後も、多くの人が国会3期目での案件の審議・決議に不安に感じている。

“สำหรับรัฐบาลเราถือเรื่องทีว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศมีทางออกและเรื่องการทำให้เกิดความสงบในประเทศเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งวันนี้เราได้น้อมนำพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5ธันวาคม โดยดูว่าจะทำอย่างไรให้บ้านเมืองมีความมั่นคงและอยู่รอดไปได้ด้วยความสงบ เราคิดว่าส่วนนี้น่าจะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด แต่การมีส่วนร่วมนั้นต้องยึดหลักการมีส่วนร่วมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยและเป็นการมีส่วนร่วมที่ได้รับการยอมรับ”นายกฯกล่าว

政府において、我々は、憲法改正を、国が問題解決の出口を見つけどうしたらいいかを考える案件であり、国に平穏を取り戻す大事な案件であると考えている。今日、我々は、12月5日の国王のご発言を受け取り、国が安定し、危機を脱し平穏さを取り戻すにはどうしたら良いかを考えさせられた。我々は、この件に関し、最大限に国民を参画させるようにするのがよいと考える。しかし、この国民の参画は民主主義的な参加の原則を堅持し、だれからも容認される参画でなければならない、と首相は述べた。

นายกฯ กล่าวว่า ที่ประชุมครม.มีมติ ให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงมหาดไทยไปหารือในแนวทางการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าจะมีวิธีไหน ซึ่งได้เสนอ 2แนวทางคือการทำประชาเสวนา ซึ่งอยู่ในแผนที่รัฐบาลเสนอแล้ว แต่อยากให้เห็นว่าเมื่อทำประชาเสวนาแล้วจะได้รับการยอมรับจากประชาชนหรือเปล่า ซึ่งมีอีกแนวทางหนึ่งคือการทำประชามติและการทำประชามติเป็นกระบวนการการมีส่วนร่วม และเป็นกระบวนการสร้างการยอมรับของประชาชนภายใต้ระบอบประชาธิปไตยจึงได้มอบหมายให้ไปศึกษาหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และนำกลับมาเสนอครม. พิจารณาโดยเร็วที่สุด

首相が述べるに、閣議は司法省と内務省に国民とその関係者を参画させるプロセスを作成する方向を協議するように決議した。それはどちらの方法でもありえる。2つの道がある。まず、すでに政府が提案した計画に載っている国民との対話である。しかし、国民との対話が行われたら、案件が容認されるかどうかを知りたい。もう一つの道は、国民投票である。国民投票をすることは、参画のプロセスであり、民主主義体制下で国民の容認を得るプロセスである。関係者に相談協議をまかせ、翻って内閣に提案することで、内閣は早急に検討することになる。

เมื่อถามว่าจะให้มีการทำประชามติก่อนที่จะให้สภาโหวตในวาระ 3ใช่หรือไม่ นายกฯกล่าวยืนยันว่า ใช่คะ เราอยากเห็นกระบวรการการมีส่วนร่วมซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาว่าจะทำประชาเสวนา หรือประชามติ ซึ่งอะไรก็ได้รัฐบาลพร้อมเป็นกลไกในการสนับสนุน ขอให้ประชาชนมีส่วนร่วมและขอให้ได้รับการยอมรับภายใต้ระบอบประชาธิปไตย เพราะเราอยากให้ประเทศมีความสงบและมีทางออก

3期目で国会が決議をする前に国民投票をするのかと質問すると、首相はその通りだと答えた。私達は、国民との対話であれ、現在調査中の国民投票であれ、国民が参加するプロセスを望む。どちらでもよいか、政府は国民が支援することが、はっきりわかるメカニズムを準備する。国民に参画してもらい、民主主義体制下で案件を容認してもらいたいのだ。なぜなら、我々は、国が平穏になり、問題解決の出口となることを望むからだ。

นายกฯ กล่าวว่า ต้องเรียนว่าห่วงกระแสความไม่เข้าใจกันมากกว่า ดังนั้นเราถึงอยากให้มีส่วนร่วมและประชาชนอยากเดินหน้าอย่างไรตัดสินใจอย่างไร เป็นสิ่งที่ประชาชนจะมาแสดงออกในการที่จะให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็นประชาเสวนา หรือประชามติก็ตามว่ากระบวนการไหนเป็นกระบวนการที่เหมาะสม และถ้าประชาชนมีส่วนร่วมเราก็จะยอมรับในส่วนนั้น เพื่อให้ทุกอย่างค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งอาจะไม่ถูกใจอย่างที่คาด แต่สิ่งที่เราอยากได้คือเราอยากเห็นความสงบ บรรยากาศเดือนนี้เป็นความสุขของคนไทย เราอยากเห็นบรรยากาศนี้ต่อเนื่องต้องเรียนอย่างนั้น

首相は述べる。より漠然として不安があることを理解しているからこそ、国民の参画を望むのだ。国民がいかに前に進むもうと決断したいのか、国民との対話であろうと国民投票であろうと、民意を表明することとなる。どちらのプロセスでも相応しいプロセスである。もし、国民が参画したら、我々はその判断を認める。なぜならすべては少しずつ進むのだ。予想した通りの気に入った結果でないかもしれないが、我々が望むことは、国の平穏であり、タイ人が幸せそうであった今月の(国王誕生日の)雰囲気なのだ。我々は、ずっとこの雰囲気を望むのであり、国王の誕生日で学ばなければならない。

ถามว่านายกฯคิดว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าสำเร็จประเทศจะสงบตามมาอย่างนั้นใช่หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ กล่าวว่า อย่างที่เรียนวันนี้เรายังไม่ได้คำตอบคำตอบนี้ วาระ3ยังค้างอยู่ แต่สิ่งที่เราต้องสร้างคือกระบวนการในการมีส่วนร่วม ถ้ากระบวนการมีส่วนร่วมประชาชนอยากเห็นอะไร เราก็ต้องรับแบบนั้น โดยที่ประชาชนแสดงความเห็นสิ่งที่จะชัดเจนมากที่สุดคือผ่านกระบวนการประชาเสวนา หรือการทำประชามติ ถ้าหลายท่านบอกว่าประชามติเป็นทางออก รัฐบาลก็พร้อมที่จะทำงานร่วมกับทุกส่วนและตัดสินกันตรงนั้น ให้ประชาชนเป็นผู้กำหนด เพราะทุกอย่างวันนี้เราทำงานอยู่บนกติกาด้วยกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างการยอมรับในสังคม

首相は憲法改正がうまく行ったら、国は平穏になると考えているのかと質問すると、今日学んだようには、我々はまだ答えることはできない。3期目も停滞している。我々が形成しなければならないのは、国民の参画のプロセスである。憲法改正案件のプロセスに参画できれば、国民が望むことを、我々は受け入れる。国民の対話か国民投票においてにしろ、国民が民意を表明する際には、最大限はっきりと明確にわかるようにする。多くの人が国民投票のほうがはっきりすると言う。政府も関係者と一緒に協議して、国民自身の判断がわかるように、それに決めたい。なぜなら、現在、我々はルールの上で仕事をしている。国民の参画は、社会の合意を形成する上で重要である。

เมื่อถามว่าเชื่อว่าจะลดความขัดแย้งได้ใช่หรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า ใช่ เป็นส่วนที่จะลดความขัดแย้งและทำให้บรรยากาศของเราซึ่งเราประคองกันมาได้ดีแล้ว เราก็อยากเห็นบรรยากาศนี้ต่อไป และการสร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศก็จะได้รับการยอมรับ ถ้าเราผ่านกระบวนการที่เป็นประชาธิปไตย เมื่อถามว่า เรื่องการปรองดองจะเดินคู่กันไปเลยหรือไม่ นายกฯ กล่าวว่า เอาเรื่องเดียวก่อนนะคะ

社会の抗争は鎮まると信じているのかと質問すると、首相はそうだ、抗争はいくらか落ちつくと述べた。参画のプロセスが我々の平穏な環境を作る。それこそが、我々が熱心に推し進めるものだ。我々はこの平穏な環境を引き続き望みたい。我々が民主主義のプロセスを取れば、外国からの信頼も深まるだろう。「憲法改正」は「和解」と一緒に推し進めるのではないかと質問すると、首相は、まず「憲法改正」を進めると述べた。

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังการให้สัมภาษณ์ นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลจะสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนจากนั้นค่อยไปตัดสินใจโหวตวาระ3
อนึ่งสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนำคนเสื้อแดง ได้แสดงความไม่เห็นด้วยต่อท่าทีส.ส.พรรคเพื่อไทยที่เห็นว่าควรโหวตคว่ำวาระ 3 และมีความพยายามกดดันให้ส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไม่ต้องรอการจัดเวทีเสวนา ตามแนวทางนายกฯ


ニュース記者が報じるに、記者会見で首相は、政府はまず国民の参画のプロセスを作り、それから国会3期目で議決するのを待つと主張した。なお、ある赤シャツ隊のリーダーのプアタイ党員は、プアタイ党下院議員の3期目に議決して勝つという一連の方法に同意せず、プアタイ党下院議員が首相の方針に沿って対話の場を設けることをせずに、憲法を改正をすすめるよう、圧力をかけると表明した。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア