2011-08-04

タイの検事総長、8月3日にベルリンに飛ぶ、首相、保証金の即時支払を否定

110802sutichaii.jpg

อสส.บินเบอร์ลินยุติคดีโบอิ้ง3ส.ค.-มาร์คยันไม่วางประกัน
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 
Stichaiyoom.com


タイの検事総長、8月3日にベルリンに飛ぶ、首相、保証金の即時支払を否定
2011年8月2日 Stichaiyoom.com より


อัยการสูงสุดเตรียมบินเบอร์ลิน ยุติคดีโบอิ้งพรุ่งนี้ (3 ส.ค.) ด้าน "อภิสิทธิ์" ยืนยันรัฐบาลเดินหน้าทำงานก่อน โดยจะยังไม่วางเงินประกันถอนอายัด ขณะนี้คณะอัยการสูงสุดก็จะดำเนินการต่อไป และคงไม่สามารถเปิดเผยได้ ขอให้รออีก 3 วันน่าจะชัดเจน
ทั้งนี้ เมื่อเวลา 11.30 น.วันนี้ (2 ส.ค.) นายกรัฐมนตรีได้หารือกับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด(อสส.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงคมนาคม กระทรวงการต่างประเทศ ที่ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ถึงการต่อสู้คดีกับบริษัท วอลเตอ์ บาว เอจี (Walter Bau AG.) โดยใช้หารือกันนานกว่า 4 ชั่วโมง


検事総長は、明日(8月3日)、ボーイング訴訟事件を解決するためにベルリンに向かう準備をする。タイ政府は、まず一連の事態の進展を図るとアピシット首相が主張したためである。未だにタイ政府はボーイング機の差押を取り消すための保証金を準備していないが、現在、最高検察庁が対応にあたっている。その内容は明かされていないが、事態の詳細を明らかにするのに3日の猶予がほしいと述べている。
その件で、本日8月2日11時半、首相は、チラシン・ワサンタシン検事総長と交通省及び外務省の関係諸機関と政府官邸のある青色ツインタワーで協議を開いた。Walter Bau AG社との法廷闘争について4時間以上も協議に費やしたのである。

จากนั้น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้าว่า วันนี้ได้เชิญทุกหนวยงานมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากประชุมสัปดาห์ที่แล้ว และเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) และครม.ได้อนุมัติในเรื่องการดำเนินการต่อไปในหลักการ ซึ่งจะได้มีการสนองพระราชปณิธานเพื่อให้คดียุติโดยเร็วที่สุด โดยจะต้องไม่ให้มีการกระทบกระเทือนความสัมพันธ์ของ 2 ประเทศ และสถาบันพระมหากษัติริย์
นายกฯ กล่าวว่า วันนี้ได้มีการซักซ้อมหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อขอความเห็นและตรวจสอบข้อเท็จจริงข้อกฎหมายต่างๆ ซึ่งคณะของอัยการสงสุด (อสส.) จะเดินทางไปที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมันนีในวันที่ 3 ส.ค.นี้ และจะดำเนินการตามแนวทางที่ได้ซักซ้อมให้แล้วเสร็จในสัปดาห์นี้ โดยพยายามจะเร่งรัดให้ได้ข้อยุติที่ดี


その後、アピシット・ウェチャーチーワ首相は、青色ツインタワーの紫の間で記者会見を開き、以下のように述べた。本日は先週の会合に続き、再度、関係諸機関を招いた。閣議の議題に取り上げ、原則として事態の進展を図ることが承認された。このことで、タイとドイツの関係に影響を及ぼさないように迅速に訴訟を取り下げさせたい国王のご意志に応じたことになる。
首相が述べるに、本日は、政府の見解や調査に係る幾つかの点、及び様々な法律条項について整理するために関係諸機関と想定問答を行った。この作業を受けて、検事総長の一行は8月3日、ドイツのベルリンに向かう。今週中に終結するように想定問答した方向に沿って事態の処理を図ることで、検事総長は迅速に訴訟を取り下げさせるだろう。

ต่อที่มีการระบุว่าขณะนี้ มีการพระราทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้พระราชทาน เพียงแต่พระองค์ท่านแสดงพระราชปณิธานที่จะสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่รัฐบาลก็จะดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหานี้เอง โดยไม่ให้มีการระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาท เพราะยังคิดว่ามีหนทางที่จะดำเนินการ

王室の財産から御下賜すると言われている件に関して、首相が述べるに、今のところ御下賜されておらず、王室の財産から支払うという国王のご意志をお示しになられただけである。しかし、タイ政府も、国王を悩まさせないように、この問題そのものを解決するように事に臨む。なぜなら、まだ事態を収拾する手立てがあると考えているからだ。

“อย่างไรก็ตามพระองค์ท่านทรงห่วงในเรื่องของถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะถ้าหากเหตุการณ์ยืดเยื้อลุกลามก็มีผลกระทบต่อความสัมพันธ์ได้ และต่อสถาบันพระมหากษัติริย์ด้วย ซึ่งพระองค์ท่านจึงแสดงพระปณิธานที่จะพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ซึ่งรัฐบาลก็กราบบังคมทูลว่าจะขอไปดำเนินการตามแนวทางด้วยตัวของรัฐบาลเองก่อน”นายกรัฐมนตรี กล่าว

「いずれにしても、起こった事件の影響、特に、この事件が延々と燃え広がり、2国間の関係と王室に影響が出ることを、国王がご心配なされた。そこで、国王は王室の財産を御下賜するという、ご意志を表明なされた。タイ政府も、まず、政府自身の手で方針に従って事態を収拾させて欲しい旨を、国王にお伝えした。」と首相は述べた。

เมื่อถามว่า รัฐบาลต้องไปวางเงินแทนหรือเปล่า นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่มีเรื่องอย่างนั้น ต้องแยกกันระหว่างเรื่องจะไปวางเงินที่ศาลที่มีการต่อสู่เรื่องเครื่องบินโบอิ้ง 737 ราชยานพาหนะส่วนพระองค์นั้นไม่มีการวางเงิน ส่วนเรื่องของคดีหลักและแนวทางการดำเนินการต่อไปไม่ให้กระทบกระเทือนนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งก็กำลังดำเนินการกันในหลายช่องทาง ส่วนคดีหลักที่จะไม่ให้กระทบกระเทือนมีการดำเนินการอย่างไรนั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า มีหลายทางที่กำลังดำเนินการอยู่ ขณะนี้ก็ยังดำเนินการต่อเนื่อง โดยมีหลายประเด็นที่พันกันอยู่ คิดว่าให้ทางอัยการสูงสุดไปดำเนินการและช่วงปลายสัปดาห์ก็จะมีความคืบหน้า

政府は局面を打開するためにすぐに支払いに応じるのかと質問すると、アピシット首相が述べるに、そのような事になっていない、このことは、王室の専用機ボーイング737の件で係争している裁判所に支払いに応じることと分けて考えなければならない。すぐに支払うことはしない。一方、訴訟の件については、ドイツとの関係に影響を及ぼさないように事を進める方針である。現在、多くのチャンネルを通じてそのように進めている。2国間に影響が残らない方針で必ず事を進めていく。アピシット首相は、事態を処理していくのに多くの方法があり、現在、引き続いてもつれた様々な重要な課題について検討を行っている。検事総長を向かわせ、事の処理に当たらせるので、週末には局面の展開があると思うと述べた。

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในส่วนของการอุทธรณ์ที่บอกว่า อาจจะมีการฟ้องกลับยังทำคู่ขนานกันหรือไม่ นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เราอุทธรณ์ที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกาไปแล้ว ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นสิ้นสัปดาห์นี้จะมีความคืบหน้า ก็จะรายงานให้ทราบ
เมื่อถามว่า คดีที่ค้างอยู่ที่ประเทศเยอรมันนี้ ถ้าไม่มีการวางเงินความมั่นใจในการชนะคดีมีมากน้อยแค่ไหน นายอภิสืทธิ์ กล่าวว่า มี 2 คดี โดยขณะนี้กำลังดูไม่ให้กระทบความสัมพันธ์


マスコミが、逆告訴するかもしれないと述べた控訴に関しては、並行して係争相手に行うのかと質問すると、首相が述べるに、我々は、すでに、ニューヨークで控訴した。他の件については、週末に局面の展開が進むことで伝えられるだろう。ドイツで暗礁に乗り上げている訴訟について、金銭を支払わないで、この件に勝訴する自信はどの程度あるのか質問すると、アピシット首相は、現在、審議中の2つの訴訟があるが、2国間関係に影響を及ぼさないようにすると述べた。

เมื่อถามย้ำว่า ถ้าไม่ให้กระทบเลยจะมีการยุติคดีหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า การยุติคดีหรือไม่เป็นเรื่องของการดูเงื่อนไข แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่า เป็นอย่างไร คณะอัยการสูงสุดก็จะดำเนินการต่อไป และคงไม่สามารถเปิดเผยได้ ขอให้รออีก 3 วันน่าจะชัดเจน

繰り返しになるが、2国間関係に影響を及ぼさないということは、訴訟を取り下げてもらうことかと質問すると、首相が述べるに、訴訟を取り下げてもらうかどうかは、条件の検討が必要だ。しかし、現在、どのようにするのか述べる段階にない。最高検察庁が引き続き処理にあたっており、まだ話す段階ではない。あと3日猶予をもらえれば、明らかにできるだろう。

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า เป็นการดำเนินการภายใต้แรงกดดันหลายทางหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ก็เป็นธรรมดาที่มีแรงกดดันทั้ง 2 ฝ่าย ทางฝ่ายบริษัทเองก็มีแรงกดดันเหมือนกัน อยางไรก็ตามบริษัท วอลเตอร์ บาว มีการติดต่อมาเพื่อขอประนีประนอมเป็นระยะๆ ตลอดเวลา

マスコミがさらに、様々な方面からの圧力の影響下で事態の処理にあたっているのかと質問すると、アピシット首相が述べるに、左右からの圧力はいつもの通りにある。Walter Bau社からの圧力も同様にある。いずれにしてもWalter Bau社と常に示談の協議をするために連絡を取っていく。

เมื่อถามย้ำว่า ช่วงนี้มีการติดต่อมาอีกหรือไม่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า “ยังครับ” ขณะนี้ทางอัยการสูงสุดกำลังไปดำเนินการ ก็จะต้องมีเรื่องที่ต้องพูดถึงคดีในรายละเอียด
เมื่อถามว่า ที่สุดแล้วรัฐบาลจะต้องใช้เงินหรือไม่ และจำนวนเท่าไหร่ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ไม่มีใครตอบได้ และเป็นเรื่องของคณะทำงานที่ไปทำงาน เพระเวลานี้เป็นเรื่องของค่าจ้างทนายเท่านั้น ส่วนแนวทางที่ซักซ้อมในวันนี้ คณะทำงานก็ทราบดีว่าต้องทำอย่างไร ซึ่งไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้


繰り返しになるが、この間もWalter Bau社と連絡を取っていたのかと質問すると、首相は「まだだ。」と述べた。現在、検事総長が行って事態を処理することになっており、詳細にわたって訴訟について話さなければならない要件となっている。結局、タイ政府は支払いに応じるのか、それはどのくらいの金額になるのかと質問すると、アピシット首相が述べるに、誰も答えようがない。実際に事にあたっている部署が担当する件である。なぜなら、現在、弁護士の人件費の件もあるからだ。本日、想定問答した方針があるので、担当する部署が交渉でどうすべきなのかは、よくわかっている。このことは詳細を述べるわけにはいかない。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
ブログランキングに参加しました。クリックしていただくと励みになります
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア