2012-11-08

アセアン経済共同体が認めるアセアン内で、どこでもフリーに働ける7つの職業

121108mthainews.jpg

เผย 7 อาชีพ ทำงานได้เสรีในอาเซียน รับ AEC

アセアン経済共同体が認めるアセアン内で、どこでもフリーに働ける7つの職業

Mthai Newsより

สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน เผย 7 วิชาชีพ ที่สามารถทำงานได้ในทุกประเทศของอาเซียน ทั้ง ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน

アセアン交易振興協会は、アセアン(タイ、ミャンマー、ラオス、ベトナム、マレーシア、シンガポール、インドネシア、フィリピン、カンボジア、ブルネイ)のどの国でも、働ける7つの専門職を発表した。

จากที่จะมีการรวมตัวของประเทศในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ เป็น Asean Economics Community (AEC) เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน มีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone โดยมีผลประโยชน์ อำนาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนทำจะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) โดยอาเซียนจะรวมตัวเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างจริงจังในวันที่ 1 มกราคม 2558 หรืออีก 3 ปีข้างหน้า

10カ国のアセアングループが終結し、共同して経済の利益を得るために、取引相手と様々な交渉力を駆使してより多くの利益を得るユーロ・ゾーン・グループと似た形式のアセアン経済共同体となり、国ごとのいくつかの種類の商品(センシティブ・リストの商品)の輸入税を下げない例外を除き、アセアン内の国の輸出入は自由になる。3年後の2015年1月1日から本格的に「アセアン経済人」として1つの共同体となるのである。

ทั้งนี้ได้มีการกำหนดให้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangements : MRAs) ด้านคุณสมบัติในสาขาวิชาชีพหลัก เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพ หรือแรงงานเชี่ยวชาญได้อย่างเสรี โดยเบื้องต้นได้กำหนดครอบคลุม 7 อาชีพ ได้แก่

専門家の移動あるいは専門家の労働力において便宜を図るため、職種能力に関して相互に認め合う取り決めが行われた。基本的に自由にすることが決められたのは、次の7つの専門職である。

- อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
- อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
- อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
- อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
- อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
- อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
- อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)


・エンジニア
・看護師
・建築師
・調査研究者
・会計士
・歯医者
・医者

ทั้งนี้การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรีในกลุ่ม 7 อาชีพนั้น มีผลดีต่อไทยไม่น้อย เพราะในภาพรวม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งทำให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอกมีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น

こうした7つの職業の技能を持った労働者の移動は、タイにとっても少なからず良い結果をもたらす。なぜなら、効率よく7つの職業の人材養成を図る面で、タイに理想的な教育機関が集まる青写真が描ける可能性があるからである。7つの職種の学士から博士まで教育を修了した者には、広く開いた労働市場が待っている。

อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 7 อาชีพในปี 2015 (2558) แม้จะเป็นโอกาสทองของคนไทยในสายวิชาชีพดังกล่าว แต่ก็มีจุดที่ต้องระวังอยู่ไม่น้อย ทั้งในด้านการที่คนไทยไปทำงานที่ต่างประเทศ และการที่คนต่างประเทศมาทำงานในไทย เพราะถ้าการระวังไม่รัดกุม โอกาสทองนั้นอาจพลิกเป็นวิกฤต และมีผลกระทบรุนแรงต่อบางสายวิชาชีพได้

いずれにしても、2015年からの7つの職業のアセアン国の労働力移動の合意は、タイ人にとって黄金のチャンスとなるだろうが、タイ人が外国で働き、外国人がタイで働くという際に、少なからず注意すべき点がある。この黄金の機会に十分に気をつけた政策を取らないと、逆に危機を招き、職種に著しい影響を被ることになるからある。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア