2012-10-03

王立学士院事務局、いまだタイ語の外来語のスペルの修正問題を解決できず、私的提案での指摘にとどめる

121003Mtahinews.jpg

ราชบัณฑิตยฯยัน ยังไม่แก้คำทับศัพท์ ชี้เป็นเพียงข้อเสนอ

王立学士院事務局、いまだタイ語の外来語のスペルの修正問題を解決できず、提案での指摘にとどめる

MThai Newsより

เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ยืนยันยังไม่มีการแก้ไขคำทับศัพท์ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 แน่นอน เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดพิมพ์แล้ว

王立学士院事務局は、2011年王立学士院版のタイ語辞書では、外来語のスペルの修正問題を明確な形で解決できなかったと述べた。現在、すでにそのタイ語辞書は印刷の段階に入っている。

น.ส.กนกวลี ชูชัยยะ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน กล่าวถึงกรณีข้อเสนอการแก้ไขคำทับศัพท์ 176 คำ ที่มีการเขียนถอดคำไม่ถูกต้องตามเสียงวรรณยุกต์ ว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นเพียงข้อเสนอส่วนบุคคลของ ศ.กิตติคุณ ดร.นา นาคสกุล ราชบัณฑิตภาษาไทย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาเป็นการภายในราชบัณฑิตยสถาน โดยการออกแบบสอบถามภายในองค์กรไปถึงภาคีสมาชิกและกรรมการวิชาการ ก่อนที่จะสรุปผลเสนอสภาราชบัณฑิตในเดือนธันวาคมนี้ จากนั้นจะต้องมีกระบวนการประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เนื่องจากถือเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทุกคนควรต้องมีส่วนร่วมในภาษาของชาติ


王立学士院事務局長、カナクアリー・チュチャイヤ女史は、発音の声調に沿って正しく書かれていない176個の外来語の問題を解決する提案案件について以下のように述べた。すなわち、くだんの案件の提案は、タイ語の専門家であるドクター・カーンヤチャナー・ナーカサクン名誉教授の私案の提案を発表するのみに留める。委員会を設立中で、王立学士院内で検討を終えたばかりである。12月に王立学士院議会に提案して結論を出す前に、組織内でのアンケート用紙は会員と学術委員会に送る。それから、公聴会を開いて各部署から意見を聞くプロセスも踏まなければならない。タイ人各人にとって大きな課題である故に、国民の言語を形成する上でもみんなが参加しなければならない。

เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ยืนยันด้วยว่า จะยังไม่มีการแก้ไขคำทับศัพท์ดังกล่าวในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 ที่จะเผยแพร่ภายในต้นปี 2556 อย่างแน่นอน เพราะขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดพิมพ์แล้ว โดยพจนานุกรมฉบับนี้นับเป็นฉบับที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน ต่อจากฉบับ พ.ศ.2493 พ.ศ.2525 และ พ.ศ.2542 เป็นฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะบรรจุคำที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอยู่หัว และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เช่น คำว่า “แกล้งดิน” และยังเป็นฉบับแรกที่จะจัดพิมพ์ 100,000 เล่ม แจกจ่ายให้กับสถานศึกษา องค์กร หน่วยงาน และสื่อสารมวลชนด้วย(สำนักข่าวไทย)

王立学士院事務局長が述べることによれば、2013年の年頭内には広範に配布する、2011年王立学士院版の辞書では、くだんの外来語のスペルの問題はちゃんと解決できていないで、現在、その版は印刷の段階に入っている。この辞書は1950年から始まり王立学士院第4版となる。1982年と1999年は王室関係用語を補充し、王様より祝福を受けた。王室関係用語と国王の思想の結果として生じた王室プロジェクトに関する用語を補充したのである。たとえば、 “แกล้งดิน”(貯水と化学反応による土地改良)などである。初刷として10万冊、教育機関、一般機関、研究機関、マスコミに配布する。(サムナックカーオ新聞より)

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

アメージングタイランドですね。
解決しないのに10万冊刷るなんて。

タイ現地校に通う子供の教科書も間違い多いですね。
そんな間違いだらけの教科書使ってたら勉強嫌いになりそうです。

英語から入ったタイ語は辞書に載っていない問題

海外暮らしさま>

コメントありがとうございます。
英語から入った外来語としてのタイ語はなかなか辞書に載っていないことから
推定すれば、176個の英語起源の外来語の辞書への掲載が見送られたと
いうことでしょう。すでにマスコミ等で使われている外来語の発音の声調記号
がタイ語風になっているので、正しく直してから掲載するということでしょうね。
しかし、英語起源の外来語は増える一方です。権威ある辞書が載せないと
辞書自体が使われなくなる可能性があります。現に私などは紙の辞書より
オンライン辞書のほうが、英語起源の外来語を載せているため、ニュース記事
を読むときに重宝しています。
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア