2012-08-18

ニューハーフのデーンチャン、女性の身なりで国立大学の学位を授与、両親の恩義に報いる一時出家をする心境を語る

120818Mthai01.jpg

เปิดใจ เด่นจันทร์ สาวประเภทสองแต่งหญิงรับปริญญา ตั้งใจจะบวชทดแทนคุณพ่อแม่

ニューハーフのデーンチャン、女性の身なりで学位を授与、両親に報いるために一時出家をする心境を語る

Mthai Newsより

Mthainews: จากกรณีทีเป็นข่าวฮือฮา ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาชายแต่งหญิงเข้ารับปริญญาได้ หากมีใบรับรองแพทย์วินิจฉัยว่าจิตใจตรงข้ามกับเพศแท้ และอะลุ้มอล่วยให้เป็นรายๆไปนั้น

Mthainews:
注目すべきニュース報道によれば、タマサート大学が男子学生に女装で学位を授与される道を開いた。本来の性と異なる心を持ち、個別に対応して相応しいと判断された場合にのみ限られている措置である。

บารมี หรือ น้องเด่นจันทร์ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปาง กล่าวว่า นด ยลดา เกริกก้อง สวนยศ นายกสตรีข้ามเพศแห่งประเทศไทย เป็นแรงบันดาลใจของเธอในการต่อสู้กับสิทธิของสาวประเภทสอง เช่นการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่เคยมีรุ่นพี่ที่ได้รับสิทธินั้นมาแล้ว จึงเป็นแรงบันดาลใจของตนเอง ซึ่งก่อนที่จะจบการศึกษา มีการรวบรวมข้อมูล เอกสาร หลักฐาน ยืนยันอัตลักษณ์ทางเพศไว้อย่างถูกต้อง และมีขั้นตอนการดำเนินการเป็นรายๆไป เป็นรายบุคคล

タマサート大学ランパーンセンターのバーラミーことノーン・デーンチャンは以下のように述べた。すなわち、ノットヨラダー・クリアコーン・スワンヨット・タイ性転換者協会理事長が自分を奮い立たせるインスピレーションをくれた。だから、権利として学位証明書を王族から下賜されることになるよう、性転換者の権利のために闘えたのだ。本当に、彼女は自分にインスピレーションを与えてくれた。このことは、卒業する前に、証明文書の資料をまとめ、正しく自分の第二の性を主張し、手順を踏んでひとつひとつ個別に処理したことで実現したのだ。

เด่นจันทร์ บอกว่า การรับพระราชทานปริญญาบัตร เป็นเกียรติ เป็นศักดิ์ศรีของนักศึกษาในวันที่จบการศึกษา สำหรับตนนั้นหากไม่ได้แต่งหญิง มันก็เจ็บปวด เพราะที่ผ่านมาเราดำเนินชีวิตเป็นผู้หญิงทั้งหมด เราไม่ได้ฝืนตัวเอง หากต้องตัดผม แต่งชาย มันกระทบกระเทือนจิตใจ เราจึงมาหาวิธีการที่เหมาะสม และไม่ทำให้เดือดร้อน เราให้เกียรติมหาวิทยาลัย ไม่หลอกตัวเอง บนพื้นฐานของความถูกต้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่งครัด


デーンチャンが述べるに、卒業式に学位証書を王族から下賜されることは、学生にとって大変名誉なことだ。自分にとって、授与式のときに女性の服で出席できなかったら、心が痛んだだろう。なぜなら、ずっと女性として生活してきたからだ。無理してやってきたんではない。もし髪を切り、男性の姿になるのだったら、心に傷を残しただろう。
それで自分は、もっとも相応しい方法を捜したのだ。厳格に大学のルールに沿った上で、迷惑をかけず、大学の名誉を守り、自分を誤解させないようにと。

“ใจเป็นหญิงมาตลอด แต่รู้สึกว่าเป็นลูกชายของพ่อกับแม่ ซึ่งหลังจากนี้ก็จะทำหน้าที่ลูกชายก็คือ จะบวชทดแทนบุญคุณ นี่เป็นความใฝ่ฝัน ตั้งใจ วางแผนไว้นานแล้วเพื่อผู้มีพระคุณทุกคน”

心はずっと女だ。しかし、両親の息子として、これから男子としての義務を果たすつもりだ。つまり、恩に報いて出家(注:タイでは男子が卒業や結婚の前に一時出家して親の恩に報いる習慣がある)しようと考えている。これは自分の夢でもあり、恩を返すためにずっと温めている計画である。

จึงเกิดคำถามว่า เหตุใดจึงบวชได้ แต่รับปริญญาไม่แต่งชาย
เด่นจันทร์บอกว่า การรับปริญญาบัตรเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว เขาส่งเสียเราจนจบ อยากจะทำวันนั้นให้ดีที่สุด ทำตนเองมีความสุขด้วยตามเพศสภาพ แต่ส่วนเรื่องการบวชนั้นจะอนุญาตให้บวชหรือไม่ตนไม่ทราบ เป็นเพียงความตั้งใจ


120818Mthai02p.jpg


そこで、質問がでた。どうして出家できるのだろうか。学位を授与されるときでさえ、男子の格好をしないではないか。
デーンチャンが答えるには、学位証書をいただけるのは家族の名誉である。家族はずっと卒業するまで援助してくれた。自分はそれに報いる最高の日々を作りたいのだ。第二の性を選択することで自分は幸せになれた。しかし、また、出家が許されるかどうかは、自分は知らないが、自分はそのようにしたいと思っている。

เธอกล่าวว่า พ่อแม่ไม่เคยขัดขวาง ตั้งแต่เด็กก็มีนิสัยเป็นผู้หญิง จนค่อยๆไว้ผมให้ยาว มีการแต่งตัวเป็นหญิง ดำรงชีวิตทุกอย่าง
จนกระทั่งมีการวางแผนว่าวันรับปริญญาจะต้องทำอย่างไร อีกทั้งมีโอกาสทำวิชาภาคนิพนธ์ ทำการศึกษาขั้นตอนให้ถูกต้อง ทั้งใบคำร้อง ใบรับรองแพทย์ จึงดำเนินการขอคำปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยเพราะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างทางสิทธิ เสรีภาพ อะไรที่ทำได้อย่างถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน จนกระทั่งมีการพิจารณาให้แต่งเครื่องแบบหญิง
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555 ที่จะถึงนี้ เด่นจันทร์จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เธอบอกว่า อยากจะให้มีภาพรับปริญญาไว้เป็นที่ระลึก ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่เราตั้งใจเรียนเพื่อครอบครัว พ่อแม่ ผู้มีพระคุณ

彼女が述べるに、両親は子供の時から干渉したことがなかった。性格が女だったのだ。それで少しずつ髪を伸ばし、すべて女の格好をして生活しはじめた。
女装して学位を取る計画に至るまで、どんなことをしなければならなかったか。まず卒論がある。それに正統な手段による請願書と健康証明書が必要だ。それで相談役の先生からアドバイスを受けた。タマサート大学はいかなる権利と自由に対してオープンであり、きちんと処すことができる。女性の制服にすることを検討することで、トラブルにならないと。

2012年8月30日木曜日、デーンチャンは学位証明書を王族から授与される。記念に授与式の写真を撮っておきたい。自分が恩ある両親のために一生懸命勉強した、人生で1回限りのことだからだ。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

卒業式の件は理解できたんですが、
心は女で仏門に入るのはどうでしょうかね???

受け入れ先がどう接していいか困るんじゃないかなと想像します。
寝食共にするわけですし。

>受け入れ先がどう接していいか困るんじゃないかなと想像
>します。 寝食共にするわけですし。

これもお寺の判断になりますね。食事は一緒にする決まりですが、寝る所は個室になっているお寺もけっこうありますから。メーチーも一緒にお経を唱えるお寺もあるしで、デーンチャンの気持ちが住職に届くかどうか次第かなと個人的に思います。
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア