2012-05-27

インラック首相、2010年の政治騒遺族への補償金の支払いの手続きに自信を示す

120524Manageronline.jpeg

“ปู” มั่นใจขั้นตอนจ่ายเงินเยียวยาไม่ผิด กม. อ้างปรองดองให้ดูที่เจตนารมณ์
โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 24 พฤษภาคม 2555 18:30 น.

インラック首相、2010年の政治騒遺族への補償金の支払いの手続きに自信を示す、法を犯すことはしていない、和解の思いを強く見せたと述べる

ASTVマネジャーオンライン  2012年5月24日18:30

นายกฯมั่นใจขั้นตอนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองถูกต้องตามขั้นตอน วอนขอให้ดูตามเจตนารมณ์ช่วยเหลือเหยื่อทุกกลุ่มเพื่อสร้างความปรองดอง ไม่หวั่นฝ่ายค้านจ่อยื่น ป.ป.ช.สอบ

インラック首相は、政治抗争の影響を受けた人々への補償金の支払いの手続きに自信を示した。手続きに沿って正しく処理したので、どうか和解を形成するために各グループの犠牲者に対する救うことをめざしたという風に見て欲しいと首相は願った。野党が国家汚職防止委員会に調査するよう求めることを望まない。

วันนี้ (24 พ.ค.) ที่พรรคเพื่อไทย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ร่วมประชุมกับหัวหน้าโซนทั้ง 19 โซนตามโครงสร้างพรรคที่ปรับแบ่งใหม่ ภายหลังเดินทางกลับจากภารกิจในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กองทัพบก ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ โดยนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กรณีที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมืองเนื่องจากไม่มีกฎหมายรองรับว่า เราได้มีการขออนุมัติใน ครม. ซึ่งคงต้องตรวจสอบในรายละเอียด แต่เท่าที่ดูทุกอย่างเราก็ทำตามขั้นตอน มีการผ่านการตรวจสอบ ตั้งคณะกรรมการและเสนอเรื่องผ่านที่ประชุม ครม. และที่ผ่านมาก็เคยมีการจ่ายเงินชดเชยในลักษณะนี้ ซึ่งเราก็ใช้ระเบียบคล้ายเดิมไม่ต่างกัน เพียงแต่อาจจะมีจำนวนเงินที่ต่างกัน

5月24日、プアタイ党でインラック・チナワット首相は、新しく分割した党の構成に沿った19ゾーンのリーダー会議を開いた。チェンマイ県チエンダーオ郡の陸軍の自然環境資源保護プロジェクトと責務から戻った後、首相は、野党が国家汚職防止委員会にこの件を持ち出す準備をしていることに関して記者会見をした。
政府が過激な政治事件の影響を受けた犠牲者に対して補償金を支払う件については、内閣で承認されたことを根拠とする法律がない故に、これは詳しく吟味されねばならないこととして、できる限り、私達は手続きを踏んで審査を通してきた。委員会を立ち上げ、内閣で承認通過した件を提出した。通過したのは、この形で補償金を支払うことで、私達は以前と異ならない同じようなルールを使っている。ただ異なっているのは金額の額である。

เมื่อถามว่ากังวลหรือไม่หากฝ่ายค้านยื่นต่อ ป.ป.ช.จริง และอาจเกิดปัญหาตามมา นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ก็ต้องตรวจสอบและว่ากันไปตามหน้าที่ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่เสนอเรื่องมาตามขั้นตอนทุกอย่าง ต้องไปดูว่ามีปัญหาตรงไหน อย่างไรหรือไม่ เมื่อถามว่าผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนกลุ่มที่เหลือ รัฐบาลจะเร่งจ่ายเงินเยียวยาเลยหรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า จะเร่งจ่ายอยู่แล้ว แต่เท่าที่ทราบบางส่วนยังมีปัญหาเพราะยังไม่สามารถติดต่อกับผู้ที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงได้ ซึ่งต้องมีขั้นตอนการพิสูจน์ว่าใครจะเป็นผู้รับสิทธิจากผู้เสียชีวิต แต่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็พยายามเร่งรัดการติดต่อ เพราะต้องการให้ทายาทได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่ และได้รับการเยียวยาโดยเร็วในทุกกลุ่ม เช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลก็จะเร่งและจ่ายเงินเยียวยาในเร็วๆ นี้ เพราะใช้หลักเกณฑ์เหมือนกัน ยืนยันว่าไม่ช้า

もし、野党が国家汚職防止委員会に提訴して問題が起こるかもしれないことに懸念がないがと質問すると、首相はそれが本当かどうか調べる必要がある、そうであったら責務に沿って処理する。いずれにしても、この件を提案した担当者はすべて手続きを経て行っている。どこにどんな風に問題があるのかないのかは、提訴を見なければならない。
残りの被害を被った人々に対して、政府は迅速に補償金を支払うのかという質問に対して、インラック首相は、迅速にことを行っている、しかし、一部知る限りでは直接補償金を受け取る遺族と接触ができていない故に問題が生じている。誰が死者の補償金を受け取る権利があるのかを立証する手続きを踏まなければならないからだ。
一方、担当者は迅速に全力で遺産相続人に接触するよう努力している。各方面で迅速に補償金をうけとることについては、南部国境県地域の騒乱の影響を受けた人々も同様である。政府は急いで補償金の支払いをするつもりである。なぜなら、同じ基準を使いたいからである。遅くはしないつもりだ。


“รัฐบาลยืนยันว่าทุกกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากรัฐบาล เพราะรัฐบาลมีเจตนาที่จะให้ความช่วยเหลือกับทุกกลุ่ม เพราะหากเรามองผ่านความทุกข์ยากของประชาชนไป แล้วบอกว่าจะให้ประเทศเดินไปข้างหน้า ขณะที่เรายังไม่ได้แก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ดิฉันเชื่อว่าจุดนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในกระบวนการเยียวยาและการดูแล เพื่อให้ทราบว่าภาครัฐเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหาทุกคน โดยเฉพาะญาติผู้เสียชีวิตหรือเจ็บป่วย

政府は、被害を被った人たちは政府からの補償金を援助として受け取れる。なぜなら、政府は人々を助けることを目的にしている。もし、国民の苦しみを見過ごし、国を前に進めようといっただけでは、被害を受けた人々の問題は解決できないからだ。私は、この補償金を支払うことが、政府が問題を被った人たち、特に死傷者の家族に同情的であることを知ってもらうためにも、お見舞いとケアの端緒にすぎないと信じている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村


*KODEK注:
上の記事は2010年のバンコク騒乱で死んだ遺族に対する補償金をめぐってのインラックの記者会見の一部です。
このインラック内閣による補償金に支払いをめぐって、まだまだ紛糾しそうです。遺族補償金の金額に対して民主党が文句をつけてきています。
また、補償金を受け取る際には決着を同意するサインが必要ということで示談金のような意味を持ち、遺族の中からこれに反感を抱くグループが出てきているようです。
特に遺族は、2010年の赤シャツ隊弾圧の指揮を執ったプラユット陸軍司令官に謝罪を要求していますが、プラユット陸軍司令官は、すでに死者に対してお悔やみを言った、謝罪はしないと述べ、補償金に反対しているようです。

Bangkok Post
http://www.bangkokpost.com/news/local/295040/prayuth-no-apologies-to-victims
カオソット
http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNek56a3pNRE13TXc9PQ==&subcatid=

日本でも、産経ニュースが補償金についてニュースを下記のように配信しました。

政争犠牲者に賠償支払い タイ、500人に14億円
2012.5.24 21:27
 タイ政府は24日、タクシン元首相支持派と反タクシン派による騒乱で死傷した市民ら約500人に対し、計約5億8千万バーツ(約14億5千万円)の賠償金を支払った。
政府は、2010年4月にバンコクでタクシン派の反政府デモを取材中に銃撃され死亡したロイター通信カメラマン、村本博之さん=当時(43)=ら騒乱による死傷者約2千人を対象に計約20億バーツの賠償金を支払うことを決めており、今回は第1弾。
バンコクの首相府では24日、ヨンユット副首相らが出席して、遺族らに賠償金を手渡す式典が開かれた。政府によると、遺族には死者1人当たり775万バーツが支払われるという。(共同)
(http://sankei.jp.msn.com/world/news/120524/asi12052421280002-n1.htm)

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

賠償金問題について

政治対立関連の最新ニュースは、とても参考になります。 賠償金を巡っての動向・行方が分かりためになります。
記事本文中の「 *KODEK注:」の文中で、一つ日付の誤りを見つけました。 記載文「特に遺族は、昨年の」の部分ですが、昨年ではなく、「一昨年」ですよね。 早いもんで、もう2年が経つんですね。

ドイステープ 様

コメントありがとうございます。
タイの政治も黄シャツ派が動きだし急転してきましたね。

中の部分を昨年から2010年に修正しました。
ご指摘感謝いたします。
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア