2011-03-21

国王のタイ国民へのお言葉 義務を果たせ、油断せずに、注意を払って

-タイラットオンライン 2553/12/6の記事より-

王室記事


'ในหลวง' มีพระราชดำรัสให้คนไทย ทำหน้าที่ ไม่ประมาท มีสต


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสให้คนไทย ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ของตนไว้ ให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอ ...
เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 5 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯ ออกมหาสมาคม ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ทรงมีพระราชดำรัส ดังนี้ "ขอขอบพระทัย และขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิต พรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาด้วยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอสนองพร และไมตรีจิตทั้งนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่น มั่นคง และร่มเย็น เป็นปกติสุขซึ่งมาช้านาน พวกเรามีความยินดี ยึดมั่นในชาติ และต่างรวมแรงร่วมใจกัน บำเพ็ญกรณียกิจต่างๆ ทำหน้าที่ โดยทำประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ เป็นเป้าหมายสำคัญสุด

ท่านทั้งหลายในสมาคมนี้ ตลอดจน คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ ในหน้าที่ของตนไว้ ให้กระจ่าง แล้วตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท และด้วยความมีสติ รู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำโดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุให้เกิดความผิดพลาดเสียหายในหน้าที่ และการกระทำโดยขาดสติยั้งคิด ขาดเหตุผลความรู้จักถูกผิด เป็นเหตุให้เกิดความหลงความลืมตัว ทำให้กระทำส่ิงที่ไม่ใช่หน้าที่โดยชอบได้ ซึ่งเป็นอันตรายมาก จะนำความเสื่อมสลาย มาสู่ตนเอง ตลอดจนประเทศชาติได้

ซึ่งขอให้ทุกคนได้สังวรณ์ระวังให้มาก และประคับประคองกาย ใจให้เที่ยงตรงหนักแน่น ในการปฏิบัติภารกิจของตนให้ถูกต้องตามหน้าที่ เพื่อความมั่นคง และเพื่อสามารถประโยชน์สุขให้ยั่งยืนของชาติบ้านเมืองของเรา ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย และอำนวยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลให้สัมฤทธิ์ผลแก่ท่านทั่วหน้ากัน"
จากนั้นในเวลา 12.25 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จฯ พระราชดำเนินกลับโรงพยาบาลศิริราช.


国王のタイ国民へのお言葉 義務を果たせ、油断せずに、注意を払って

国王陛下がタイ国民にお言葉をお述べになり、国民自身の義務を正確に理解することを求められた。自身の義務を、ベストを尽くして果たすように、常に注意を怠らず、外にも内にも注意を払って。

12月5日11時半、国王陛下はアマリンサウィニッチャイ正王宮の大広間に、お出になられ、国王誕生日式典に際し、王族、公務員、下院議員の吉兆のお祝いを献上する接見をお受けになられた。

国王陛下のご発言は次の通りである。

 生誕祝賀会に友愛を持って大勢集まってくれたすべての皆に深く感謝する。と同時にいくつかの約束をしようではないか。私は皆の祝福と友愛に同様な気持ちで報いさせて欲しい。我々の国は安定して揺ぎ無く、平和である。長く普通の幸せがある。我々は幸せであり、国民の間に信頼がある。異なるものが集まり、心をしっかり合わせて一体となっている。様々なる義務を果たすことは、国民に有益になる義務を果たすことであり、非常に重要な目標である。

この集まりの皆々は、それぞれの組織の(一人一人の)タイ人に至るまで、各自の義務をはっきりと理解できるに違いない。そして真摯に自分の義務を、ベストを尽くして行うだろう。油断することなく、自覚的に、常に注意を払って行うだろう。何故なら、油断し、注意を欠くことは、義務を失敗させ、損失を被る原因となるからだ。注意や考えが足りず、善悪の道理を欠く行為は、迷いと自失を生じさせる原因となる。
そうしたことが、好みを優先させて(本来の)義務でないことを行うことになり、大変危険である。自分自身に対しても、国に至るまで、悪化と破壊をもたらすことになる。

各人とも大いに気をつけて、自分の義務を果たすことで、身と心を誠実に揺ぎ無く大切に育てて欲しい。自分の義務を尽くすことは、我々の国の国民の永久に続く安定と幸福のために、義務に沿って正しく善を行うことである。
三宝と霊験あるもののご加護を、あなた方を苦や災難がないように守りたまえ。一人一人に幸福、幸運、平安、安楽が成就するように。
12時25分、国王陛下、王妃殿下、王族殿下等は、シリラート病院へ戻られた。

110321_4.jpg

110321_3.jpg

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア