2017-07-04

タイ喫煙管理規制法、本日より施行พ.ร.บ.ยาสูบคุมเข้มบุหรี่บังคับใช้วันแรก 
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 4 ก.ค. 2560 11:40

タイ喫煙管理規制法、本日より施行

2017年7月4日11:40
タイラットオンラインより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การบริโภคยาสูบว่าเป็นปัญหาสำคัญของประเทศ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ทำให้ป่วยและเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร โดยคนไทยเสียชีวิตจากการสูบบุหรี่สูงถึงปีละกว่า 5 หมื่นคนกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 ขึ้น เพื่อเป็นอีกหนึ่งมาตรการที่จะช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรร้ายของการติดบุหรี่อันเนื่องมาจากกลยุทธ์การตลาดบุหรี่ที่หลากหลายขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่

タイ保健省大臣のピヤサコン・サコンサタヤート医師は、タバコの消費について、国民の健康に悪影響の与える国の重要問題であると述べた。喫煙により、もっと生きられるべきなのに、病気になったり、命を失くしてしまう。タイ人の喫煙による死亡率は、年当たり5万人以上と高い水準である。保健省は、2017年喫煙製品管理法を制定した。これは、若者が様々なタバコ会社のマーケティング戦略によるタバコ依存の悪循環に陥らないように、保護する措置の1つであり、若者と非喫煙者の権利を保護するものである。

ทั้งนี้ประเทศไทยมีกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการบริโภคยาสูบอยู่เดิม 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 และพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ซึ่งบังคับใช้มานานกว่า 25 ปี สำหรับ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 มีมาตรการสำคัญ อาทิ ห้ามผู้ประกอบการยาสูบทำกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพิ่มโทษผู้ฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่เป็นปรับไม่เกิน 5,000 บาท และต้องมีการแจ้งเตือนห้ามสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ หากฝ่าฝืนไม่ดำเนินการ เจ้าของสถานที่มีโทษปรับไม่เกิน 3,000 บาท

タイには喫煙製品の管理に関する法律がすでに2つある。1992年喫煙製品管理法と1992年非喫煙者の健康保護法であり、25年以上施行されている。2017年喫煙管理規制法は、重要な措置が含まれている。例えば、タバコ営業業者による製品イメージの掲示禁止である。また、喫煙禁止区域内での違反者の罪が重くなって、5,000バーツ以下の罰金となる。また、喫煙禁止区域で、禁煙の警告を行う義務が生じる。違反警告が行われない場合は、その場所のオーナーが、 3,000 バーツ以下の罰金となる。

สำหรับ พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่ช่วยป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าสู่วงจรกลยุทธ์การตลาดบุหรี่ที่หลากหลายขึ้น และเป็นการคุ้มครองสิทธิของเยาวชนและสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมรัฐภาคีตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์เท่าทันกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทบุหรี่ และแนวปฏิบัติตามกรอบอนุสัญญาดังกล่าว

2017年喫煙管理規制法は、若者が様々なタバコ会社のマーケティング戦略によるタバコ依存の悪循環に陥らないように保護する措置の1つであり、若者と非喫煙者の権利を保護するものである。タイは、世界保健機構の喫煙管理による国際協定に基づき、国の機関と協力することで、タバコ会社のマーケット戦略を見抜き、法を改正し、同協定に即した規範を実施しなければならないのである。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア