2012-01-03

王室侮辱罪112条項廃止に向けた政治的動向を検証する

120102PostToday法律

การยกเลิกมาตรา112
02 มกราคม 2555 เวลา


112条項の廃止について

2012年1月2日 Post Todayより

โดย...สมผล ตระกูลรุ่ง นักวิชาการกฎหมายอิสระ
ความพยายามของคนบางกลุ่ม ทั้งคนในรัฐบาลและคนนอกแต่หนุนรัฐบาล ที่พยายามผลักดันให้มีการยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 นั้น มีความจำเป็นและมีเหตุผลอันสมควรอย่างไร


フリーランサー法律専門家ソムポン・トラクーラルン氏より

政府内と政府を支える外部グループが、刑法112条項の罰則の廃止に向けて努力を続けているが、その努力の必要性と理由はいったいどのような必然性があるのだろうか、検証する。

โดยหลักการแล้ว การยกเลิกกฎหมายอาจมีได้หลายสาเหตุ เช่น เป็นกฎหมายที่ขัดกับกฎหมายอื่น หรือมีปัญหาการบังคับใช้ หรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ขัดกับหลักนิติธรรม
เราจึงควรทราบเนื้อหาของมาตรา 112 กันก่อนว่ามีเนื้อหาอย่างไร


ある法律の廃止には、原則として多くの理由がある。たとえば、別の法律と矛盾する場合、強制執行する際の問題がある場合、内容が現実の状況と一致しない場合、法秩序と矛盾がある場合である。
そうであるなら、私たちは112条項の内容をどのようなものであるかを、まず、知らなければならない。

มาตรา 112 บัญญัติว่า “ผู้ใดหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้าย พระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สามปีถึงสิบห้าปี”
เนื้อหาของมาตรา 112 ไม่ดีอย่างไร ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรมหรือเปล่า ผู้ที่ต้องการยกเลิกมาตรานี้เห็นว่า การหมิ่นประมาท การดูหมิ่น การแสดงความอาฆาตมาดร้าย เป็นสิ่งที่ควรกระทำหรืออย่างไร คนกลุ่มนี้กำลังคิดอะไรอยู่ ถ้าไม่คิดที่จะหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรืออาฆาตมาดร้ายสถาบันแล้ว ทำไมต้องกลัวกฎหมายมาตรานี้
เว้นเสียแต่ว่าคนกลุ่มนี้มีเจตนาแอบแฝงอยู่เบื้องหลัง
เหตุผลที่คนกลุ่มนี้นำมาอ้างคือ มาตรา 112 เป็นเครื่องมือให้มีการกลั่นแกล้งกันในทางการเมือง


112条項は、以下のように規定している。すなわち、国王、王妃、王族及び摂政を侮辱、嘲笑、悪意を示した者は、3年から15年の刑期の罪を課す。
112条項はどこがまずいのだろうか。法秩序に則していないのだろうか。この条項を廃止すべきだという人々は、侮辱、嘲笑、悪意は行われてもよいものだと考えているのだろうか。廃止しようとするグループは、いったい何を考えているのだろうか。
そのグループが侮辱、嘲笑、悪意を考えなければ、どうしてこの条項を恐れる必要があるのだろうか。
その他にも、このグループの人には、そうした行動をするバックグランドとなっている隠れた意図がある。政治ゲームで迫害する道具として112条項が引き合いに出されるという理由である。

ข้ออ้างอย่างนี้ไม่ใช่เหตุผลของบัณฑิต แต่เป็นข้ออ้างของคนพาล เป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด เกาไม่ถูกที่คัน ไม่ได้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุแห่งปัญหา
เหมือนการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการรับบริจาคสิ่งของช่วยผู้ประสบภัย ชาติหน้าตอนค่ำๆ ก็แก้ไม่ได้
ทำไมนักการเมืองจะต้องพูดจาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสถาบัน ไม่มีเรื่องอื่นจะพูดแล้วหรือ หรือเพื่อพูดเอามัน เอาใจใครบางคน
คนที่ไม่มีเจตนาร้าย ย่อมไม่คิดที่จะพูดจาหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายสถาบันอย่างแน่นอน ส่วนคนที่ชอบพูดอย่างนั้น จะมีเจตนาอย่างไร คงคิดกันเองได้


こうした口実は、学識経験者が述べる理由ではない。問題の原因を解決できない者が、見当外れの問題解決法として言う、ならず者が言う口実である。洪水の被害に遭った人々を助ける名目で寄付を受け取ることで、洪水を解決しようとするのと同じである。絶対に解決できないだろう。
なぜ、政治家は侮辱、嘲笑、悪意を込めて話さねばならないのだろうか。他に話すことがないから話すのか。あるいは、そんな風に話すことで、誰かの機嫌伺いをしているのか。
悪意がない人物は、侮辱、嘲笑、悪意を込めることは考えようとしない。一方、そのように話すのが好きな人物は、どんな意図をもっているだろうか。おそらく、それなりに考えがあるのだろう。

แม้หากปัญหาอยู่ที่การนำมาตรา 112 มาใช้กลั่นแกล้งกัน การยกเลิกมาตรา 112 ก็ไม่ได้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะมาตรา 112 เป็นความผิดอาญาแผ่นดินประเภทหนึ่งซึ่งมิได้มีโทษสูงที่สุด และกระบวนการในการดำเนินคดีก็เป็นไปอย่างเดียวกับคดีอาญาแผ่นดินอื่นๆ
ฉะนั้น แม้ไม่มีมาตรา 112 หากจะกลั่นแกล้งทางการเมือง ผู้มีอำนาจย่อมใช้ความผิดฐานอื่นกลั่นแกล้งได้อยู่แล้ว และแม้จะเป็นการกลั่นแกล้ง ท่าน สส.ผู้ทรงเกียรติ ก็ได้รับเอกสิทธิ์จากสภาอยู่แล้ว และโดยข้อเท็จจริงก็มิได้หมายความว่าผู้ที่ถูกดำเนินคดีในความผิดตามมาตรา 112 แล้วจะต้องถูกพิพากษาว่าเป็นผู้กระทำความผิด เพราะอยู่ที่ศาลท่านจะพิจารณาว่าการกระทำนั้นเป็นการหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายหรือไม่ ซึ่งหลายคดีศาลท่านก็ยกฟ้อง


112条項が政治的迫害に使われるという問題があるにしても、112条項を廃棄することは、実際に起こる問題を解決することにならない。なぜなら、112条項は最高刑にすることのできない社会の良識に反する行為の罰則であるからだ。起訴のプロセスも他の社会の良識に反する罰則と同じである。
それ故に、たとえ112条項がなくても、もし、政治で迫害したいのなら、時の権力者は別の理由で罰則を使って迫害できる。また、たとえ、迫害されても、国会議員や名誉ある人物は議会から特権を受けている。実際、112条項で違反を犯したと起訴された人物が、罪を犯したと判決が下されることにはならない。なぜなら、裁判所が侮辱、嘲笑、悪意としての行為があったかどうかを審議するからである。そこでは、多くのケースが無罪となっている。

ブログランキングに参加しました。
クリックしていただくと励みになります。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア