2016-09-28

旅行が手軽になるが、タイに収入は入らず、中国のツアーの多くがゼロ・ドル・ツアー、タイでの非合法ビジネスを減らす意向-その2

160927thairat07fin.jpg

เที่ยวง่าย รายได้ไม่เข้า! ทลาย 'ทัวร์ศูนย์เหรียญ' ลดธุรกิจเถื่อนในไทย
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 27 ก.ย. 2559 05:30

旅行が手軽になるが、タイに収入は入らず、中国のツアーの多くがゼロ・ドル・ツアー、タイでの非合法ビジネスを減らす意向ーその2

2016年9月27日05:30
タイラットオンラインより

■旅行が手軽になるが、タイに収入は入らず、中国のツアーの多くがゼロ・ドル・ツアー、タイでの非合法ビジネスを減らす意向-その1の続きです。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

แต่เมื่อรัฐบาลเดินหน้าแก้ไขปัญหา สิ่งที่จะตามมา คือ สายการบิน โรงแรม ทัวร์จีน ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง อาจได้รับผลกระทบ ผู้ประกอบการปรับตัวไม่ทัน นักท่องเที่ยวจีนก็ยกเลิกการเดินทางทันทีเช่นกัน
จากรายงานของกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คาดการณ์ว่า จำนวนนักท่องเที่ยวจีนในเดือนกันยายนนี้น่าจะมีประมาณ 6.9 แสนคน จากเดิมที่คาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางเข้ามาราวๆ 8.25 แสนคน หรือลดลงประมาณ 16.39% เมื่อเทียบกับปี 2558


しかし、政府が進んで問題を解決しようとするとき、航空会社、ホテル中国人のツアーや関連ビジネスが影響を受けるだろう。企業家も対応するのに間に合わない。旅行客もすぐにキャンセルするだろう。
観光・スポーツ省観光局の報道によれば、9月の中国人旅行者の人数は、2015年の825,000人から16.39%減のおよそ69万人になると予想している。

160927thairat03.jpg
นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
観光・スポーツ省大臣のコープカーナット・ワタヌアラーンクーン婦人


อย่างที่ทราบกันว่า นักท่องเที่ยวจีน คือ รายได้หลักในระบบอุตสาหกรรมนี้ และตัวเลขที่ลดลงย่อมส่งผลต่อความรู้สึกของผู้ประกอบการ ในประเด็นนี้ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ตอบว่า มาตรการปราบทัวร์ศูนย์เหรียญของรัฐบาลนั้น ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในบางพื้นที่เท่านั้น และเชื่อว่า จะเป็นผลกระทบในระยะสั้นๆ หรือแค่ในช่วงเดือนกันยายนนี้ แต่ตนก็ยอมรับว่า ผลกระทบดังกล่าวนี้ อาจทำให้เป้าหมายจำนวนนักท่องเที่ยวจีนปีนี้มีปริมาณที่ลดลงบ้างเล็กน้อย
นอกจากนี้ ยังเปิดเผยด้วยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวไทยจำนวน 334,435 คน เพิ่มขึ้น 32.06% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-15 กันยายน ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวจีน 6,970,192 คน เพิ่มขึ้น 19.43%


タイの観光産業のシステムでは中国旅行者が主要な収入となっていることはよく知られており、数字が落ちることは、経営者の気持ちに当然影響を与える。
この点に、観光・スポーツ省大臣のコープカーナット・ワタヌアラーンクーン婦人は以下のように回答する。
政府のゼロ・ドル・ツアーの取締り措置は、いくつかの地域で影響があるにすぎない。その影響も短期間、9月の1カ月であると考える。この措置の影響は、今年の中国人旅行者の人数目標をいくらか落とすことになるかもしれないことは認める。
この他にも、夫人は以下のように述べる。
去る9月1日から15日までに、中国人旅行者は334,435人入国しており、昨年同時期より32.06%増えている。1月1日から9月15日の機関で中国人旅行者は6,970,192人で、19.43%増えている。


160927thairat04.jpg
นักท่องเที่ยวจีน นิยมเดินทางมาเที่ยวประเทศไทย
タイ旅行は中国人旅行者に人気だ


สำหรับรายงานจาก ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ระบุว่า จากมาตรการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญของภาครัฐ ได้มีการระงับการดำเนินงานของเครือข่ายทัวร์ศูนย์เหรียญ ส่งผลให้โปรแกรมทัวร์จีนหลายรายถูกยกเลิก จำนวนนักท่องเที่ยวจีนจึงมีโอกาสลดลงราว 530,000 คน หรือประมาณ 5% ของจำนวนที่คาดไว้ของปี 2016 โดยคาดว่า จะส่งผลกระทบระยะสั้นเพียง 1-3 เดือน ซึ่งปกติแล้วนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามากับกรุ๊ปทัวร์มีสัดส่วนราว 40% ของนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมด โดย 50% ของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้จะมากับกรุ๊ปทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งทำให้นักท่องเที่ยวจีน มีโอกาสลดลงราว 170,000 คน/เดือน

タイ商業銀行の経済・ビジネス研究センター(SCB EIC)が述べるに、政府のゼロ・ドル・ツアーの取締り撤廃措置は、このツアーの営業活動を防止することである。その影響で、多くの中国人ツアー・プログラムのキャンセルが生まれる。中国人旅行者の人数はおそよ53万人減少し、2016年の予想人数の5%減となる。この影響は1カ月から3カ月の短期的な影響となると予想する。普通、中国人旅行者は全体の40%が団体旅行で来タイし、この50%がゼロ・ドル・ツアー団体客である。つまり、中国人旅行者は、短期的におよそ17万人/月減ることになるかもしれない。

160927thairat05.jpg

นักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่มากับทัวร์ มีการใช้จ่ายต่อทริป ประมาณ 43,000 บาท/คน
อย่างไรก็ตาม ได้มีการคาดการณ์กันว่า มาตรการดังกล่าว อาจจะส่งผลกระทบต่อรายได้ของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยนักท่องเที่ยวจีนกลุ่มที่มากับทัวร์นั้นมีการใช้จ่ายต่อทริป ประมาณ 43,000 บาท/คน อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเป็นเพียงระยะสั้นเท่านั้น จากการยกเลิกการจองเครื่องบินและที่พักที่ลดลงอย่างกะทันหัน แต่จากความต้องการของนักท่องเที่ยวจีนที่ยังมีสูง อีกทั้งค่าใช้จ่ายของการมาเที่ยวไทยของประชากรจีนกว่า 3 ใน 4 ยังอยู่ในระดับต่ำ หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกิน 7% ของ รายได้ต่อปี ซึ่งเป็นปัจจัยให้บริษัททัวร์ขยับเข้ามารองรับความต้องการในส่วนนี้ และทำให้นักท่องเที่ยวจีนกลับมาเติบโตได้ตามปกติ
ภาคธุรกิจที่จะได้รับผลกระทบหลักๆ ได้แก่ โรงแรมระดับล่าง-กลาง เครื่องบินเช่า เหมาลำ และธุรกิจค้ำปลีก โดยเฉพาะธุรกิจในกรุงเทพฯ พัทยา อยุธยา และภูเก็ต ที่เป็นสถานที่จัดโปรแกรมท่องเที่ยวของบริษัททัวร์ที่ถูกระงับการดำเนินงาน นอกจากนี้ จุดเด่นอย่างหนึ่ง ของนักท่องเที่ยวจีน คือ มีการใช้จ่ายด้านการช็อปปิ้งมากถึง 27% ของการใช้จ่ายทั้งหมด จึงทำให้ร้านค้าต่างๆ จะได้รับผลกระทบสูงไปด้วย


このツアーでくる中国人旅行者は、1回の旅行当たり、 43,000 バーツ/人、使う。いずれにしても、この措置は、中国人旅行者の1回当たりの使用額がこの43,000 バーツ/人ということもあり、関連ビジネスの収入に短期的にのみ影響を与えるかもしれないと予想する。しかし、飛行機や宿泊の突然のキャンセルが減るだろう。
中国人旅行客の需要は依然として高いが、中国人の来タイで使う金額は旅行者平均の3/4で依然として低く、今年の年収の7%を超えていなと思われる。このことが、ツアー会社が中国人の需要を叶えようとタイに来る要因になる。中国旅行者は逆にいつものように増えることになる。
ゼロ・ドル・ツアー廃止で、主要な影響を受けるビジネス部門は、エコノミーと中クラスのホテル、レンタル、チャーター便、小売業で、特に、バンコク、パタヤー、アユタヤ、プーケットは、例のツアー会社の旅行プログラムが実施される場所で、営業が禁止されるだろう。
この他に、中国人旅行者の1つの特徴は、ショッピングでお金を使うことにあり、全体の費用の27%にも上る。ということは、様々な店が影響を受けるということになる。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア