2011-12-07

検証:政府、経済の安定回復に動き出す、日本資本の案件を処理(3)

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน(กศอ.) ที่มีนายกิตติรัตน์ เป็นประธานพิจารณาก่อน
27 - 28 พ.ย. 2554 ดร.วีรพงษ์ นายกิตติรัตน์ พร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศญี่ปุ่น โดยได้เข้าพบบุคคลสำคัญระดับสูงของประเทศญี่ปุ่น อาทิ นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า อุตสาหกรรม รัฐมนตรีกระทรวงการบริการการเงิน และรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ และ สมาพันธ์องค์กรเศรษฐกิจแห่งญี่ปุ่น(Keidanren)


総理府幹事長は、以前キティラット氏が審査委員長であった「経済、産業界、国民の生活において洪水により被害の影響を被った人々の復興と手当を援助するための委員会」に、この件を提案した。
2011年11月27、28日、キティラット氏一行が日本を訪問した。日本の地位の高い重要人物に会うためである。それは、まず、首相、経済産業省、財務省、工業省、外務省、経団連であった。

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ขอให้ไทยเร่งรัดดำเนินการในการช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ประกอบด้วย 4 ข้อ คือ
1. การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ เพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหาย 2.อำนวยความสะดวกในเรื่องการออกใบอนุญาตทำงานแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ 3.การจัดหาน้ำบริสุทธิ์(purified water) และน้ำสะอาด(clean water) ให้เพียงพอสำหรับการทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ และ4.การจัดหาระบบไฟฟ้าให้ทันเวลาในการเข้าไปฟื้นฟูระบบการผลิต


日本政府は、タイに洪水により被害の影響を被った日本の工場の援助を速やかに実行するように願い、4項目の提案をした。
1.損失したものを代替するための機械、機器、原材料輸入税の免除 
2.外国の専門家の労働許可証発行の便宜の付与
3.機械と機器の清掃に十分な真水ときれいな水の供給
4.生産復旧に間に合わせての電気システムの供給

ขณะที่ Keidanren ขอให้ทางรัฐบาลไทยเร่งรัดการดำเนินการใน 2 เรื่อง เพื่อฟื้นฟูภาคธุรกิจญี่ปุ่นในไทย คือ การยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ และวัตถุดิบ รวมถึงการออกใบอนุญาตทำงานแก่ผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ให้กับบริษัทที่ได้รับและไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน เพื่อทดแทนส่วนที่ได้รับความเสียหายและสามารถแก้ไขปัญหาและฟื้นฟูระบบการผลิตในบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
29 พ.ย. 2554 นายกิตติรัตน์ เสนอมาตรการยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนยานยนต์ รถยนต์สำเร็จรูป และเครื่องจักร ให้ครม.พิจารณาเป็นวาระพิจารณาจรเรื่องที่ 5 โดยแจ้งว่าเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องต่อครม. โดยที่เรื่องดังกล่าวยังไม่ผ่านการพิจารณาของกศอ


一方、経団連は、タイ政府にタイにおける日本のビジネスを復興させるために2項目を迅速に実施するように願った。すなわち、機械、機器、原材料輸入税の免除、そして、資本の増強を受ける、受けないにかかわらず、会社に対する外国の専門家の労働許可証発行である。洪水により被害の影響を被った会社の損失を挽回し、問題を解決し、生産システムを復興させるためである。
2011年11月29日、キッティラット氏は、乗用車部品、完成車、機械の輸入税免除の措置5項目を、内閣が検討すべき時期であるとして検討するように提案した。それは、閣議に提案された勅令9条に沿って緊急にすべき処理する案件として告げられた。しかし、前述の案件は、いまだ「経済、産業界、国民の生活において洪水により被害の影響を被った人々の復興と手当を援助するための委員会」の審議を通過していない。

ブログランキングに参加しました。
クリックしていただくと励みになります。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア