2016-06-14

保健省、不適切な学生児童送迎車の問題を懸念-その2-■「保健省、不適切な学生児童送迎車の問題を懸念」の続きです。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่รวบรวมจะพบแบบแผนของปัญหาที่สำคัญ คือ 1. นำรถส่วนบุคคล เช่น รถกระบะหรือรถตู้มาใช้รับส่งโดยไม่ได้นำขึ้นทะเบียนรถนักเรียน 2.คนขับไม่มีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และ 3.รถที่ใช้จะเป็นรถเก่าที่นำมาดัดแปลงสภาพ โดยใช้เก้าอี้ยาวมาเรียงเป็นแถวนั่ง 3 แถว เพื่อให้รับเด็กได้จำนวนมาก ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง โดยเกือบครึ่งของรถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่เกิดเหตุ บรรทุกเด็กมากกว่า 20 คน/คัน ซึ่งเมื่อเกิดเหตุพบว่ามีการบาดเจ็บที่รุนแรง จากการที่เก้าอี้ที่ไม่ได้ยึดเกาะทับขาและร่างกายเด็ก พบบ่อยคือ กระดูกขาหัก และการนั่งเอียงแบบ 3 แถวจะทำให้เมื่อเกิดเหตุ จะมีการเหวี่ยงและบาดเจ็บกระดูกคอของเด็ก

収拾したデータから以下のような重要な問題が浮き彫りにされた。

1.学生児童の送迎車として登録されていない個人所有のピックアップトラックやバンが送迎用に利用されている。
2.運転手は一般旅客輸送運転許可証を持っていない。
3.利用車は中古を改良したもので、多くの学生が載れるように長椅子を3列に並べ、保護者の支出費用を経済的にしている。

事故を起こした送迎者の半分以上が、20人以上の学生を乗せていた。事故を起こした場合、椅子の足と子供が固定されていないことで重傷になることが判明した。すなわち、しばしば足を骨折したりしている。傾いた3列の椅子に座ることで、事故が起こった場合、子供が放り出され、頚椎の怪我をすることがある。

นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า รถนักเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายตาม พรบ.ขนส่งทางบก พ.ศ.2522 ต้องมีมาตรฐาน 5 ด้าน ได้แก่ 1.คนขับต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ 2.การติดป้ายสัญญาณเตือนว่าเป็นรถนักเรียนหรือรถโรงเรียน พร้อมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น เข็มขัดนิรภัย ถังดับเพลิง 3.ตรวจสภาพทุก 6 เดือน 4.มีพี่เลี้ยงดูแลเด็ก และ5.มีระบบประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับรถรับจ้างรับส่งนักเรียน สร้างความมั่นใจให้ให้กับผู้ปกครองของนักเรียน กระทรวงสาธารณสุข เตรียมประสานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน และผู้ประกอบการ ร่วมกันทบทวนหลักเกณฑ์และมาตรการกำกับหรือจัดระเบียบเข้มกับรถส่วนบุคคลที่นำมาวิ่งรับจ้างรับส่งนักเรียน ดังนี้

スワンチャイ医師が述べるに、1979年の陸上輸送法に則した学生用送迎車とは、5つの規格を満たしていなければならない。すなわち、

1.運転手は一般旅客輸送運転許可証を持たなければならない。
2.学校の学生専用車であるという注意マークのシールを貼っている。
3.6カ月ごとの車両点検を行っている。
4.車の中で子供を見守る管理者がいる。
5.事故を起こした際の保険の制度に加入している。

学生送迎車を安全に運行し事故の死傷者を減らし、保護者が安心して委ねることができるために、保健省は、政府の各関係機関、地方の民間企業、企業家と連携する準備を進めている。また、規定や管理対策の見直し、すなわち、自家用車が学生送迎を行う場合の厳しい規則を設けることを、以下のように考えている。

"ระยะเร่งด่วน" คือ การกำหนดมาตรฐานคนขับ มาตรฐานตัวรถ การบรรทุกนักเรียน การวิเคราะห์เส้นทางที่ปลอดภัย การมีผู้ดูแลบนรถ โดยเฉพาะเด็กเล็ก การทำประกันภาคสมัครใจ การสอบสวนสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุเพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแนวทางป้องกันควบคู่ไปด้วย
"ระยะกลางและระยะยาว" คือ การปรับปรุงประสิทธิภาพรถโดยสารสาธารณะให้มีความสะดวกและปลอดภัย เพื่อผู้ปกครองมั่นใจและส่งบุตรหลานด้วยรถโดยสารสาธารณะ ส่วนรถรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องได้รับการควบคุมกำกับมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งด้านคนขับ ตัวรถและอุปกรณ์ในรถตามมาตรฐาน ร่วมกับระบบกำกับติดตามความเร็ว การวิ่ง/จอดนอกเส้นทาง ด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เป็นต้น


緊急対策として、運転手、その車、学生の搭載人数を定め、安全な道路状況を分析し、車内に子供の管理者を置く(特に児童)、任意保険に入る、事故分析と防止の方針を策定するために事故状況を調査する。
中期・長期対策として、保護者が安心して子供を公共乗客輸送車を使えるように、公共乗客輸送車の性能をより便利に安全に改善する。
また、請負送迎車は、運転手、車、その設備に対し規定に沿った安全対策上の監督を受けなければならない。また、運転速度、道路走行、駐車等に対しGPSによる管理システムが必要とする。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア