2011-12-06

検証:政府、経済の安定回復に動き出す、日本資本の案件を処理(2)

15 พ.ย. 2554 นายวีระพงษ์ นำผลการหารือร่วมกับนักลงทุนญีปุ่นเสนอให้ที่ประชุมกยอ.นัดแรกรับทราบ พร้อมกับมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาข้อเสนอของนักลงทุนญี่ปุ่น
18 พ.ย. 2554 กระทรวงการคลัง ทำหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค.1005/ล1830 ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการลดภาษีเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม เพื่อเสนอเรื่องให้ครม.ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์สำเร็จรูปและชินส่วนรถยนต์ที่นำเข้ามาประกอบรถยนต์เพื่อจำหน่ายในประเทศในจำนวนและอัตราที่เหมาะสมให้แก่ผู้ประกอบการรถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ที่ประสบความเสียหายจากอุทกภัย


2011年11月15日、ウィラポン氏は、日本人投資家の意見を聴いた結果として、タイの将来の復興と建設戦略委員会会議で、承認するように初めて提案した。また、関係機関に日本の投資家の提案を検討するよう委ねた。
2011年11月18日、財務省は急遽、財務省1005/l1830の書類を作成し、総理府幹事長まで持って行った。税金を下げる措置案件は、洪水の氾濫の被害影響を軽減し、産業を復興させるためであり、内閣が、自動車(完成品)と輸入して国で販売するために組み立てる自動車部品を一定数まで輸入税の免除をするよう提案するためであった。それは、洪水で被害にあった自動車企業家と自動車部品企業家に対して行うものであった。

กระทรวงการคลังอ้างว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามมติครม.เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2554 ที่มอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณามาตรการผลกระทบจากอุกทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรมตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ
นอกจากนั้นกระทรวงการคลังยังอ้างว่า ได้รับหนังสือจากบริษัท เอเชี่ยนฮอนด้ามอเตอร์ จำกัด ขอให้ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์สำเร็จรูปแบบและรุ่นเดียวกับที่บริษัทสามารถผลิตได้ในประเทศก่อนโรงงานประสบอุทกภัย เพื่อทดแทนการผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราวจนกว่าโรงงานจะเริ่มดำเนินการได้ โดยรถยนต์สำเร็จรูปที่นำเข้าดังกล่าวให้ได้รับสิทธิเหมือนรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ


財務省が述べるに、前述の提案事項は2011年10月25日に内閣で決議され、財務省に洪水の被害の影響に対する措置を検討させ、産業省の提案に沿って産業部門を復興させるように委ねられた。
それ以外にも財務省が述べるに、ホンダモーターから、工場が洪水に被害を受ける前にタイ国内で生産していた同じ型の完成車の輸入税の免除を願う嘆願書を受けった。工場が稼働し始めるまでの一時的期間としてタイ国内の生産に代替するものとして、本来、輸入完成車にタイ国内で生産できた車と同じ権利を与えるよう願う書類であった。

25 พ.ย. 2554 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่งข้อเสนองของกระทรวงการคลังให้นายกิตติรัตน์ พิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมครม. โดยมีความเห็นประกอบการพิจารณาว่า มาตรการ “ภาษีศุลกากรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูภาคอุตสาหกรรม” ที่กระทรวงการคลัง เสนอ. เป็นมาตรการใหมยังไม่เคยเสนอให้ครมงพิจารณา มีเพียงการยกเว้นภาษีนำเข้าเครื่องจักรเท่านั้นที่เป็นส่วนหนึ่งของแผนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย


2011年11月25日、総理府幹事長は、財務省の提案事項をキティラット氏に送り、閣議で提案するために検討するように頼んだ。検討した結果の意見は次のようであった。財務省が提案した「洪水の被害の影響を軽減し、産業部門を復興するための関税」措置は、閣議が検討したことがない提案である。機械の輸入税免除のみが、洪水被害の影響を受けた人の援助手当として計画の1つとあがっていただけである。


ブログランキングに参加しました。
クリックしていただくと励みになります。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア