2016-04-20

7日間のソンクラーン祭り中の死者442名、けが人3,656名

160420dailynews.jpg

ศปถ.สรุป 7 วันสงกรานต์ ตายพุ่ง 442 เจ็บ 3,656 คน
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 11:10 น. เดลินิวส์

7日間のソンクラーン祭り中の死者442名、けが人3,656名

2016年4月18日月曜日11:10
デイリーニュースより

มท.1 นำทีมแถลงยอดรวมอุบัติเหตุสงกรานต์ 7 วัน ตายพุ่ง 442 ราย เจ็บ 3,656 คน "กทม.-โคราช"แชมป์ตายสูงสุด สาเหตุหลักเมาแล้วขับ สั่งแก้ก.ม.ภายใน 5 เดือน ให้ทันใช้เทศกาลปีใหม่ 60

内務省中央内務局は、7日間のソンクラーン祭りの事故数を発表した。死者は442名、けが人は3,656名。
バンコクとコーラートが一番死者が多く、主に飲酒運転が原因である。来年の新年までに実施できるような法の改正を命令。

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) และแถลงสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว่า สถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย.2559 วันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย” เกิดอุบัติเหตุ 343 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย ผู้บาดเจ็บ 385 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.57 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.14 เรียกตรวจยานพาหนะ 617,870 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 95,483 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหม่ 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 18 คน

4月18日、公害防止軽減局で、内務大臣のアヌポン・パオシンダー陸軍大将は、委員長の立場で、交通事故防止軽減センターの閉鎖を述べ、2016年のソンクラーン期間中の交通事故の減少キャンペーンの結果を発表した。2016年4月17日の交通事故統計は、「安全なソンクラーン」キャンペーンの7日目の最後の日となる。17日の交通事故発生統計によれば、交通事故343件、死者45名、けが人385人で、事故の原因で一番目多いのはのは、スピード違反が35.57%、乗り物で一番多い交通事故はオートバイで 79.14%、617,870台を取り調べ、95,483名が起訴された。交通事故の一番多い県は、ナコンシータマラート県とチェンマイ県が14件、死者が一番多い県は、チェンマイ県とプラチュアムキリカン県で4名、けが人が一番多い県は、ナコンシータマラート県が18名である。

รมว.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,656 ราย โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 168 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และ จ.นครราชสีมา 19 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ 175 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

160420dailynews02.jpg

内務大臣は、さらに、2016年4月11日から17日までのソンクラーン祭り7日間の交通事後件数をまとめて発表した。
交通事故は3,447件、死者は442名、けが人は3,656名であった。死者が出ていない県は4県あり、トラート、ヤラー、ラノーン、ノーンブラランプーである。交通事故が一番多い県は、チェンマイの168件、死者が一番多い県は、バンコクとナコンシータマラートで19名、けが人が一番多い県は、チェンマイで175名。交通事故の原因の1番目は、酒酔い、次がスピード違反、車種別は、オートバイである。

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 364 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,559 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.35 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34
ทั้งนี้สรุปว่า 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 นั้น มีผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุมากกว่าปี 2558 โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 78 ราย เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 74 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 97 คน โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จึงให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ก่อนเสนอคณะกรรมการให้แก้ กฎหมาย โดยจะประมวลสาเหตุทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน เพื่อให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่กฎหมายป้องกัน เช่น การได้รับใบอนุญาตขับขี่ ทั้งรถส่วนบุคคลและสาธารณะ จะต้องมีมาตราการใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบ จิตสำนึก และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายบอกเส้นทางต่างๆ เป็นต้น
ขณะเดียวกันจะมีการศึกษาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเทียบจากมาตราฐานสากล ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการปรับลดจากกำหนดเดิมห้ามเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์มาโดยตลอด ซึ่งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทำให้ไม่เกิดความสูญเสีย ส่วนมาตรการต่อไปที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป.


マスコミ報道によれば、2015年の7日間の交通事故の総数は、3,373件、死者は364名、怪我人は 3,559名、交通事故の原因の1番目は、酒酔いが39.31%、スピード違反が24.35 %、車種別は、オートバイで81.34%であった。
従って、2016年の危険なソンクラーン祭りの7日間は、去年よりも死者数が78名、事故数が74件、けが人が97名、昨年より増えている。
アヌポン陸軍大将は、この事実を認め、まず分析するために県別にデータを収拾するよう命じた。新年を前に5カ月以内にすべての要因を把握し、法律改正委員会に提出するためである。
交通事故防止法から免許取得プロセスを見直し、自家用車、公共乗用車が、責任を自覚して交通法規や道路標識等を守って、公道を走る車を利用する制度を制定しなければならない。
一方、国際比較の見地からも、アルコール量測定調査では、以前の50mg%以上の禁止から20mg%以上の禁止に改正することになるだろう。
首相は、すべてのソンクラーン祭りの状況をフォローしており、一生懸命業務を遂行した各地の担当者に感謝の念を示しているが、一方では、これ以上の損失をださないための措置については、問題解決のための方策を探さなれればならないと考えている、と述べた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア