2011-11-24

その3:タクシン、国王に勅令を強制、インラック内閣、恩赦の勅令案を通す、ラームはインラックが外に出ている間に姦計を練る

その1:タクシン、国王に勅令を強制、インラック内閣、恩赦の勅令案を通す、ラームはインラックが外に出ている間に姦計を練る

その2:タクシン、国王に勅令を強制、インラック内閣、恩赦の勅令案を通す、ラームはインラックが外に出ている間に姦計を練る

その3:タクシン、国王に勅令を強制、インラック内閣、恩赦の勅令案を通す、ラームはインラックが外に出ている間に姦計を練る

แหล่งข่าวเปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.ที่มี ร.ต.อ.เฉลิมทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้มีวาระจร “ลับ” ในการพิจารณาและลงมติผ่านร่างพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) ขอพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.... ซึ่งจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักโทษที่จะเข้าข่ายในการเข้ารับพระราชทานอภัยโทษในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 โดยเป็นการประชุมลับ มีการเชิญเจ้าหน้าที่ที่ไม่เกี่ยวข้องออกทั้งหมด เหลือเพียงคณะรัฐมนตรีเท่านั้น รวมทั้งไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และยังมีการดึงเอกสารออก เพื่อป้องกันไม่ให้มีการเผยแพร่ตามระบบปกติอีกด้วย


チャラームは、閣議の議長を務め、恩赦の勅令案を検討し決議が、それを一時的に秘密にした。その秘密事項は、12月5日に国王の84歳を祝う恩赦を受ける範囲に入る罪人に関する条件の規定である。秘密の会議では、招待した専門家を追い出し大臣のみを残した。また、前述の勅令の内容の詳細を明らかにせず、さらに通常の方式に沿って情報が広がらないようにするために、書類を回収した。

รายงานข่าวแจ้งว่า เนื้อหาที่คณะรัฐมนตรีไม่ยอมเปิดเผยต่อสาธารณะนั้น มีการกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ โดยระบุหลักเกณฑ์ของนักโทษที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวคือ เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี นอกจากนั้นยังมีการตัดคำแนบท้ายของ พ.ร.ฎ.อภัยโทษ พ.ศ.2553 ฉบับที่เขียนสมัยรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีเนื้อหาระบุว่า ผู้คนที่เข้าข่ายได้รับอภัยโทษจะต้องเป็นโทษที่ไม่เกี่ยวกับยาเสพติดและไม่เกี่ยวกับการทุจริตคอรัปชั่นออก

ニュース報道が明らかにしたところによると、内閣が一般に明らかにしない内容とは、恩赦を受ける人の特徴が規定であるという。恩赦の勅令を受けて釈放される罪人の基準は、60歳以上で、3年を超えない禁固刑者で、これ以外に、民主党政府当時に書いた2010年版の勅令が別個に追加併記されている。その内容は、恩赦を受ける範囲に入る人は、麻薬に関係せず、また賄賂の不正に関係しない罪を受けた者でなければならないとなっている。

ทั้งนี้ ยังไม่มีการระบุถึงระยะเวลาการเข้ารับโทษ ซึ่งเท่ากับว่า พ.ต.ท.ทักษิณจะเข้าข่ายได้รับการขอพระราชทานอภัยโทษ โดยที่ไม่ต้องเข้ารับการคุมขังแม้แต่วันเดียว ซึ่งเนื้อหาส่วนหนึ่งตรงกับที่ ร.ต.อ.เฉลิมเคยทำเอกสารแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ และเขายืนยันมาตลอดว่าสามารถทำให้ พ.ต.ท.ทักษิณกลับประเทศโดยถูกกฎหมายได้

そのため、まだ罪を受けた期間については言及がない。それは、タクシンが、1日であっても刑務所に入る必要がないという恩赦を受ける範囲に入ることを示している。その内容の一部は、かってチャラームがマスコミに配布した書類の内容と同じである。チャラームは合法的にタクシンをタイに帰国させることができると常々主張していた。

ก่อนหน้านี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้ให้ ร.ต.อ.เฉลิมเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องการออกกฎหมาย
อภัยโทษ ซึ่งถูกวิจารณ์ว่าจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อประโยชน์ให้แก่ พ.ต.ท.ทักษิณ จากการขอพระราชทานอภัยโทษครั้งนี้ โดยในส่วนของกระทรวงยุติธรรม ได้มีการโยกย้ายอธิบดีกรมราชทัณฑ์ออกจากตำแหน่ง และแต่งตั้ง พ.ต.ท.สุชาติ วงศ์อนันตชัย มาดำรงตำแหน่งดังกล่าวแทน พร้อมกับยังมีการปรับปรุงโรงเรียนพลตำรวจบางเขน ให้เป็นสถานที่คุมขังนักโทษในคดีการเมือง เพื่อเตรียมใช้เป็นสถานที่คุมขัง พ.ต.ท.ทักษิณในระยะสั้นๆ อีกด้วย


この前に、インラック史はチャラームを恩赦令の件の責任者にしている。今回の恩赦令では、タクシンの利益になる規範の規定になっていると批判されている。司法省関係書によれば、刑務局局長が役職を解かれ、代わりにスチャート・ウォンアナナッタチャイ氏が任命されている。同時に、バンケーンの巡査学校を政治犯の罪人の刑務所の場所としようと改築している。タクシンが短期間、刑期を受ける場所として使おうと準備しているのである。

รายงานข่าวแจ้งว่า มีการวางแผนเป็นขั้นตอน ร.ต.อ.เฉลิมได้รับมอบหมายให้เป็นรองนายกฯ คนที่ 3 ต่อจากนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกฯ คนที่ 1 ซึ่งเดินทางร่วมคณะกับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ คนที่ 2 ซึ่งติดภารกิจเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดผู้นำเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปก) ที่ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อรองนายกฯ 2 ลำดับแรกไม่อยู่ หน้าที่การเป็นประธานในที่ประชุมจึงตกมาถึง ร.ต.อ.เฉลิม

ニュース報道が明らかにするところ、段階を踏んだ計画が作られたという。チャラームが、序列1番のヨンユット・ウィチャイディット副首相から序列3番の副首相の任命を受け、ヨンユットは、インラックと一緒に視察に同行し、序列2番のキティラット・ノー・ラノーン副首相は、アメリカのハワイにおけるアジア・パシフィックの最高首脳者会議に参加する任務をこなした。序列2番目が居ないことにより、閣議の議長の責務はチャラームに落ちてきたのである。


ブログランキングに参加しました。
クリックしていただくと励みになります。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ バンコク情報へ
にほんブログ村


スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア