2015-05-27

スワンナプーム空港大計画、遅延の見込みながら、乗客の急増に対処するために計画を修正

150522thairat.jpg

呪われたスワンナプーム空港フェイズ2プロジェクト、プラチン交通省、滑走路と乗客用空港ビルの建設の復活・延長を命令の続きです。

ส่วนระยะสอง เริ่มก่อสร้างเดือน ต.ค.60 ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 งานก่อสร้างส่วนขยายอาคารผู้โดยสารหลักด้านทิศตะวันออก งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสายการบินและที่จอดรถด้านทิศตะวันออก งานติดตั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร แต่มติใหม่ให้รวมงานก่อสร้างทั้ง 2 ระยะเหลือเป็นระยะเดียว และเริ่มก่อสร้างพร้อมกันได้ตั้งแต่เดือน มี.ค.59 โดยจะแล้วเสร็จพร้อมกันในปี 62

第2期は、2017年10月に着工し、第1副コンコースビル建設事業、東乗客ターミナル拡張建設事業、航空会社事務所と東駐車場建設事業、乗客輸送システム設置事業となる。しかし、新しい決議は、2つの合計期間の建設事業を1つの期間とし、2016年3月から一緒に建設を始めて、2019年内にすべて終了する予定である。

ขณะที่โครงการก่อสร้างทางวิ่ง (รันเวย์) เส้นที่ 3 วงเงิน 20,243 ล้านบาท เดิมทีบอร์ด ทอท.มีมติให้ก่อสร้างทางวิ่ง 2,900 เมตรไปก่อนและจะรอสร้างเพิ่มเป็น 3,700 เมตร หลังจากได้รับอนุมัติผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (อีเอชไอเอ) แล้ว แต่มติใหม่เห็นชอบ ให้รอการศึกษาผลกระทบอีเอชไอเอก่อน เพื่อรอสร้างทางวิ่ง 3,700 เมตรไปทีเดียว ซึ่งจะส่งผลให้แผนการก่อสร้างอาจล่าช้า จากเดิมที่จะเริ่มก่อสร้างได้ภายในปี 58 ไปเป็นอย่างเร็วในปี 60 หลังเสร็จอีเอชไอเอแทนและจะเปิดใช้ทางวิ่ง 3 ได้ในปี 62

一方、総計202億4,300万バーツとなる第3滑走路建設プロジェクトは、前の空港公社理事会では、まず、2,900mの滑走路建設を建設して、環境と人体の健康影響調査(EHIA)の結果承認を得て、3,700mに拡張して建設をするのを待つという決議であった。しかし、新しい決議は すぐに3,700mの滑走路を建設をするのを待つために、まず、EHIEの影響調査結果を待つことに同意した。それは、建設計画の遅延に影響するだろう。
始めは2014年以内に建設を始める予定が、早くて2017年となることからEHIAの調査が終了して、第3滑走路を利用できるのは2019年内となるだろう。

ส่วนโครงการสุดท้าย การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 สุวรรณภูมิ วงเงิน 27,684 ล้านบาท สำหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 20 ล้านคน เดิมมีมติให้เริ่มก่อสร้างได้ในปี 59 แต่เนื่องจากโครงการนี้ยังไม่ได้อยู่ในแผนแม่บทพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที่ประชุมจึงมีมติให้ปรับปรุงแผนแม่บทฯ ใหม่ ให้สอดคล้องกับแผนการก่อสร้างอาคาร ซึ่งส่งผลให้แผนการก่อสร้างล่าช้าออกไป โดยเริ่มก่อสร้างได้ปี 61 และแล้วเสร็จในปี 63

また、最後のプロジェクトは、総額276億8,400万バーツのスワンナプーム・第2乗客ターミナルビルの建設であるが、さらに増えた2,000万人の乗客を収容するためのものである。前の決議では2016年内に建設を始めることになっていたが、このプロジェクトがスワンナプーム空港の振興総合計画に入っていなかったため、会議では新しい総合計画に修正し、ビル建設計画を入れたのである。建設計画はその影響を受け遅れるが、2018年に建設が始まり、2020年に終了する。

นายนิตินัยกล่าวว่า การปรับแนวทางการลงทุนครั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอมา ซึ่งทางกระทรวงฯ เห็นว่าควรจะต้องทำให้เป็นไปตามมติ ครม.รวมถึงแผนแม่บทที่วางไว้ อย่างไรก็ตาม การปรับแผนครั้งนี้ ในส่วนของสุวรรณภูมิเฟสสอง น่าจะเริ่มก่อสร้างและเสร็จเร็วขึ้น โดยใช้เวลาจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง 9 เดือน ก่อสร้าง 33 เดือน และทดสอบระบบ 2 เดือน รวม 45 เดือน หรือเสร็จทั้งหมดในปี 62

タイ空港公社総裁のニティナイ氏が述べるに、今回の投資方針の変更は、交通省が提案に沿ったものであり、交通省は内閣の決議通りに、また、計画した総合計画通りに行わなければならないという見解である。いずれにしても、スワンナプーム・フェーズ2内の今回の計画の修正は、建設が始まると、早急に終了しそうである。建設従業員の手配で、建設で33か月、そして、システム試験に2か月かかり、計45か月となる。すなわち、2019年内にすべて終了することになる。

“แต่การสร้างทางวิ่งหรือรันเวย์ 3 นั้น กังวลว่าอาจล่าช้า เพราะต้องรออีเอชไอเอก่อนถึงเริ่มทำสัญญาได้ และยิ่งหากอีเอชไอเอมีปัญหา ก็จะล่าช้าออกไปอีก ที่สำคัญห่วงว่าจะกระทบต่อแผนการซ่อมบำรุงรันเวย์ใหญ่ ที่ต้องชะลอออกไป ทำให้ระหว่างนี้จะทำได้แค่ทยอยซ่อมแบบย่อยไปเรื่อยๆ ซึ่งกระทบต่อความสะดวกสบายในการให้บริการ แต่ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย แต่หลังจากนี้ ทอท.จะพยายามเร่งรัดหาแนวทาง เพื่อให้สามารถก่อสร้างทางวิ่งได้เร็วกว่านี้”

しかし、第3滑走路の建設は遅れる懸念がある。契約をする前に環境と人体の健康影響調査(EHIA)をまず待たねばならないからだ。EHIAで問題が生じればさらに遅延するだろう。重要な懸念は、遅れている大滑走路メンテナンス計画に影響が出ることである。この期間、いつも次々と小さな修理を重ねてばかりいるのであり、快適なサービスに対して影響が出ているが、安全面で影響が出ていない状況である。したがって、空港公団は、迅速に滑走路建設するために早急に方針を固める必要がある。」

ส่วนโครงการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังที่ 2 จะต้องรอบรรจุในแผนแม่บทก่อน ซึ่งที่ผ่านมายังมีหลายส่วนไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การสร้างสุวรรณภูมิระยะสอง จะรองรับผู้โดยสารได้ 60 ล้านคน ในปี 62 แต่ตอนนี้ผู้โดยสารเติบโตเร็วกว่าเดิมมาก จึงต้องมีการปรับปรุงแผนแม่บทใหม่ให้รองรับผู้ใช้บริการอย่างเพียงพอ”.

また、乗客用第2ターミナルビル建設プロジェクトは、まず大計画内に組み入れるのを待たなければならない。かっては、いろいろなことがあり、現状にマッチしなかったからだ。例えば、第2期スワンナプーム建設は、2019年内に6,000万人の乗客を受け入れるものであるが、現在、乗客は以前よりも急速に増えている。従って、十分に顧客を受け入れるように大計画を修正しなければならない、とタイ空港公社総裁のニティナイ氏は述べた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア