2014-09-07

3チャンネル、同時平行放送できず、デジタルテレビに重きを置くのは本当か?

140907thairat.jpg

ช่อง3 ไม่ออกอากาศคู่ขนาน เป็นตัวถ่วงทีวีดิจิตอลจริงหรือ?

3チャンネル、同時平行放送できず、デジタルテレビに重きを置くのは本当か?

タイラット・オンラインより

เรื่องราวในแวดวงสื่อมวลชนที่กำลังได้รับความสนใจและพูดถึงในโลก Social Media วันนี้ จะเป็นเรื่องอื่นไปไม่ได้ นอกจากกรณีที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กำลังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ในระบบอนาล็อก ซึ่งเป็นสถานีโทรทัศน์ช่องเดียวในระบบเดิมที่ยังไม่มีการออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล

今日、マスコミ業界が関心を持ち、ソーシャルネットワークで話題になっている話は、国家テレビ放送・通信事業委員会が様々な作成した規定に従って実施していることに他ならない。そのことは、アナログ方式における3チャンネルテレビ局に影響を与えている。アナログ方式の3チャンネルのままで、デジタル方式で同時並行に放送することができないのだ

หลักเกณฑ์ที่กำลังพูดถึงกันมากในขณะนี้ ก็คือ ประกาศ กสทช.เรื่อง “หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป” (Must Carry) ลงวันที่ 23 ก.ค.2555 ที่กำหนดให้ผู้ให้บริการโครงข่ายทุกประเภททั้งแบบบอกรับสมาชิก (เคเบิลทีวี) และแบบผ่านดาวเทียม ต้องให้ประชาชนสามารถชมรายการของสถานีโทรทัศน์แบบฟรีทีวีในระบบดิจิตอลที่ได้รับใบอนุญาตจาก กสทช.ครบทั้ง 36 ช่อง (12 ช่องบริการสาธารณะ/24 ช่องธุรกิจ)

現在、大方認められている規定は、ケーブルテレビ、衛星テレビなどの各ネットワーク事業サービス業者に対し規定した、国家テレビ放送・通信事業委員会による、2010年7月23日布告の「全国サービス・テレビ事業普及規定」であり、国家テレビ放送・通信事業委員会から認可されたフリーテレビ局、全36チャンネル(公共12チャンネル、私営事業24チャンネル)は、デジタル方式で、国民は番組を視聴することができるようにしなければならないと述べている。 

ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวนี้ ไม่รวมถึงฟรีทีวีในระบบอนาล็อกเดิม 6 ช่อง ได้แก่ ช่อง 3/5/7/9/11 และไทยพีบีเอส ซึ่ง กสทช.ได้มีมติเมื่อวันที่ 3 ก.พ.2557 ให้สิ้นสุดการเป็นโทรทัศน์ระดับชาติ ตามประกาศ กสทช.ข้างต้น ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ทีวีดิจิตอลเริ่มออกอากาศ หรือตั้งแต่วันที่ 25 พ.ค.2557 เป็นต้นไป ซึ่งจะมีผลให้นำเอารายการในช่องแบบอนาล็อกเดิมมาออกอากาศบนโครงข่ายเคเบิลหรือดาวเทียมไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกอากาศแบบคู่ขนานในระบบดิจิตอล

この規定は、前からのアナログ放送の6チャンネル、つまり、3/5/7/9/11チャンネルとタイPBSフリーテレビが含まれていない。国家テレビ放送・通信事業委員会は、2014年2月3日に、国によるアナログ放送を終了するように決議をした。この布告によれば、デジタル放送が始まる日、2014年5月25日から30日以内となる。
デジタル方式で平行に放送すること以外は、以前のアナログ方式のチャンネル番組を、デジタル・ネットワークか衛星テレビに持っていくことはできないことになったのだ。

ทั้งนี้ ในส่วนของช่อง 5/11 และไทยพีบีเอส ซึ่งเป็นบริการแบบสาธารณะนั้น กสทช.อนุญาตให้นำรายการที่ออกอากาศในระบบเดิมมาออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอลได้เลย ขณะที่ช่อง 7 และ 9 ซึ่งเป็นช่องบริการธุรกิจได้มีการขออนุญาตนำรายการในระบบอนาล็อกเดิมมาออกอากาศในระบบดิจิตอลภายหลังจากที่ทั้ง 2 องค์กรสามารถเป็นผู้ชนะการประมูลช่องทีวีดิจิตอลแล้ว

そのようなことで、公共放送の5/11チャンネルとタイPBSに関して、国家テレビ放送・通信事業委員会は、以前の方式の放送番組をデジタル方式で平行に放送することを認可した。私営事業チャンネルである7/9チャンネルは、以前のアナログ放送の番組をデジタル放送することが認められた。2つの組織はデジタルチャンネル入札で獲得できたのだった。

เหลือเพียงช่อง 3 ที่ยังไม่มีการขออนุญาตออกอากาศคู่ขนานในระบบดิจิตอล ทั้งที่เป็นผู้ชนะการประมูลโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลถึง 3 ช่องคือ ช่องรายการเด็ก เยาวชนและครอบครัว ช่องรายการทั่วไปความคมชัดปกติ (SD) และช่องรายการทั่วไปความคมชัดสูง (HD) ซึ่งจนถึงปัจจุบัน ช่องทีวีดิจิตอลทั้ง 3 ช่องดังกล่าว ยังออกอากาศไม่เต็มรูปแบบ

3チャンネルだけが、デジタル方式での平行放送の許可を求めなかった。
デジタル放送テレビの入札を新たに取ったのは、(3チャンネルから分離した)3つのチャンネルで、青少年家族向け番組チャンネル、SD(スタンダード・デジタル)番組チャンネル、HD(ハイビジョン・デジタル)番組チャンネルであるが、現在に至るまで、この3つのデジタルチャンネルは、十分満足な放送を行っていない。

แต่เนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พ.ค. ที่ผ่านมา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ทำการรัฐประหารและมีประกาศ คสช.ฉบับที่ 27 ลงวันที่ 24 พ.ค.2557 ให้สถานีโทรทัศน์ภาคพื้นดินและระบบอนาล็อก สามารถออกอากาศได้ตามปกติ รวมทั้งการออกอากาศผ่านทางเคเบิลและดาวเทียมด้วย ดังนั้น กสทช.จึงมีมติให้ขยายเวลาการบังคับใช้ประกาศ Must Carry ออกไปอีก 100 วันเพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ คสช.ที่ต้องการให้ฟรีทีวีทุกระบบเป็นช่องทางในการเผยแพร่ประกาศและคำสั่ง กสทช. ซึ่งการขยายเวลาดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 ก.ย.ที่ผ่านมา

しかし、5月22日に軍評議会がクーデターを起こし、2014年5月24日に27版軍評議会令を出し、地上波アナログ・テレビ局は以前通り、放送できることとなった。また、ケーブルテレビや衛星放送を通じても放送できることとなった。従って、国家テレビ放送・通信事業委員会は、アナログ、デジタルの方式両方でフリーテレビを提供すべきとして同委員会に命令した、軍評議会の意向に同調して、くだんの強制移行を100日、延長する決議をだした。その延長の期限が9月1日であったのだ。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ


スポンサーサイト

コメントの投稿

管理者にだけ表示を許可する

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア