FC2ブログ

2017-07-28

バンコク都庁傘下の学校で、タイ語の読み書きが不十分な子供が2万人いることが判明

170728mthainews.jpg

พบเด็ก กทม. อ่าน-เขียนภาษาไทยไม่ได้ 2 หมื่นคน

バンコク都庁傘下の学校で、タイ語の読み書きが不十分な子供が2万人いることが判明

MthaiNewsより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ผลการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัด กทม. 437 โรงเรียน พบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 อ่าน-เขียน ภาษาไทยไม่ได้ประมาณ 2 หมื่นคน

バンコク都庁傘下の437校の学生能力開発調査結果で、1年から4年生の初等教育レベルで、読み書きが不十分な生徒が約2万人いることが判明

นางชนัญญา จาดชนบท ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า จากการสำรวจพัฒนาการของนักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครฯ ทั้ง 437 โรงเรียน ในทักษะภาษาไทยด้านการอ่านและการเขียน พบว่า ปัจจุบันมีนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยไม่ถึงเกณฑ์ที่เหมาะสมจำนวน 20,000 คน
ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 โดยในจำนวนดังกล่าว มีจำนวนนักเรียนประมาณ 3,000คน ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และอีกจำนวนประมาณ 17,000คน นั้น สามารถอ่านออกเขียนได้แต่ไม่คล่องแคล่วตามระดับเกณฑ์ที่กำหนด จึงได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัด กทม. เร่งกวดขันดูแลนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มไม่สามารถอ่านออกเขียนได้อย่างเหมาะสม
โดยให้ครูประจำชั้น เป็นผู้ดูแลนักเรียน พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนเสริมทักษะให้แก่เด็กเป็นรายคน เพื่อช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ได้ในระดับที่เหมาะสมกับเด็กในวัยเดียวกัน และประสานกับผู้ปกครอง เพื่อช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะด้านการอ่านการเขียนให้แก่นักเรียนเมื่ออยู่ที่บ้านเพิ่มเติมอีกด้วย จากนั้นจะมีการทดสอบความรู้นักเรียนอีกครั้ง เพื่อดูความคืบหน้าในการเรียนการสอนดังกล่าว


バンコク都庁の教育局局長のチャナンヤー・チャートチャナボット女史は、タイ語の読み書きスキルにおけるバンコク都庁傘下の437校の学生能力開発調査結果から、現在、タイ語の読み書きスキルが適切でない学生が2万人いることが判明したと、述べた。
初等教育の1年から4年生までの上記の2万人の内、約3,000人の生徒が実際に読み書きができず、残りの17,000人が読み書きはできるが、規定のレベルに十分に達していない。そこで、バンコク都庁傘下の各学校に、十分適切に読み書きのできない生徒を、初等教育の教師が監督者として、迅速に厳しく監督するように命令した。また、各生徒に対してスキルを向上させる教授法を検討するように命令した。同学年の生徒に相応しい学力を生徒が身につけられるように手助けするためである。また、家庭でも生徒の読み書きスキルを発展させるのを助けるために、保護者と連携するように命令した。そうしたことで、上記の教授法での進展度を見るためにも、生徒の知識を試験するように命令したと、述べた。 

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

スポンサーサイト2017-07-27

タイの家族世帯、支払と分割払いで債務が50万バーツに跳ね上がる

170727pbsnews.jpg

ไทย "หนี้ครัวเรือน"พุ่งกว่า 5 แสนบาทหมดกับการจับจ่าย-ผ่อนสินค้า
18 กรกฎาคม 2560

タイの家族世帯、支払と分割払いで債務が50万バーツに跳ね上がる

2017年7月18日
thaipbsニュースより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ผลสำรวจของเครดิตบูโร ร่วมกับนิด้าโพล ระบุหนี้สินครัวเรือนคนไทยรวมกว่า 565,000 บาท ของคนที่มีรายได้เฉลี่ย 26,400 บาท โดยถูกนำไปซื้อสินค้าและชำระสินค้าบริการ สวนทางกับเงินออมของครัวเรือนไทยมีน้อยลง

クレジット・ビューローとニダーによる調査結果のよれば、タイの家族世帯の商品の購入・商品サービスの精算などの債務は、合計565,000 バーツ以上に登るという。平均収入は26,400バーツあるが、商品の購入や商品・サービスの精算に使われる。一方、タイの家族世帯の貯蓄は減少している。

วานนี้ (17 ก.ค.2560) ผศ.ดร.ณัฐฐา วินิจนัยภาค ผู้อำนวยการศูนย์สำรวจความคิดเห็น "นิด้าโพล" เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “พฤติกรรมการออมและภาวะหนี้สินของประชาชนในช่วงครึ่งปีแรก 2560” จากประชาชน 2,000 คนที่มีรายได้ทั่วประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 45.15 มีรายได้ พอๆกับรายจ่าย โดยประชาชนมีรายได้ต่อเดือนเฉลี่ย 26,469 บาทขณะที่รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 21,606 บาท

2017年7月17日、ニダー世論調査センター所長のナター・ウィニチャナイパーク助教授は、全国の収入のある2,000人のサンプルからなる「2017年貯蓄と負債行動についての国民世論」調査結果について、以下のように述べた。国民の45.15%は、収入と支出でトントンである。収入は、月平均26,469バーツで支出は月平均21,606バーツだ。

นอกจากนี้ขณะที่กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ มีหนี้เฉลี่ยกว่าสินรวมกว่า 565,000 บาทหรือร้อยละ 68 เกิดจากการซื้อ-ผ่อนชำระค่าสินค้าบริการ และสัดส่วนร้อยละ 59 เป็นเงินที่กู้มาเพื่อนำไปซื้อ ผ่อนรายเดือน ชำระสินค้า การบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค เป็นการกู้ทิ้งไปไม่มีเงินงอกเงย ส่วนรองลงมาร้อยละ 35 เป็นหนี้จากการลงทุนในการประกอบอาชีพ การดำเนินธุรกิจ กิจการ การเกษตร การค้าขาย เกิดจากการสร้าง ต่อเติม ปรับปรุงที่อยู่อาศัย บ้าน คอนโด ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ต่างๆ แม้กลุ่มตัวอย่างครึ่งหนึ่งระบุว่ามีเงินออมไว้ใช้ในการดำรงชีพ แต่ส่วนใหญ่กลับมีไว้ใช้ในกรณีฉุกเฉินไม่ใช่เงินออมสำรองไว้ใช้ในอนาคต หรือออมระยะยาวไว้ใช้หลังเกษียณ

また、多くの世帯に負債があり、平均565,000 バーツ以上となっている。68%が商品やサービスの購入、分割払いの負債で、59%が商品や消費財サービスの購入や分割払い、精算をするための借金である。35%が住居、コンドー、土地、不動産などを振興させることによる生活、ビジネス、事業、農業、商売のための投資である。サンプルの半分は、暮らしの中で貯蓄を行っていると述べているが、緊急時に備えて貯蓄であり、将来に備えての貯蓄、つまり、引退後の長期的貯蓄はできていない。

ผลสำรวจ ยังระบุว่าร้อยละ 51 มีเงินออมไว้ใช้ โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 48.79 ออมเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เพื่อการรักษาพยาบาล การเจ็บป่วย อุบัติเหตุร้อยละ 38 ออมเพื่อสำรองไว้ใช้ในอนาคตร้อยละ 26 ออมไว้ให้บุตรหลาน ตลอดจนการศึกษาของบุตรหลานร้อยละ 12 ออมใช้ในระยะยาวช่วงหลังเกษียณอายุ

調査結果によれば、51%が貯蓄しており、その内の48.79%が病気や事故の病院治療などの緊急時のため、38%が将来の準備のため、26%が子供の教育のため、12%が引退後のための貯蓄であると回答している。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-26

日本政府、10年以内に自殺の原因となる労働時間を減らす計画を策定

170726posttoday.jpg

รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนลดชั่วโมงการทำงานซึ่งเป็นสาเหตุการฆ่าตัวตายภายใน 10 ปี

日本政府、10年以内に自殺の原因となる労働時間を減らす計画を策定

PostTodayより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงาน - รัฐบาลญี่ปุ่นมีแผนจะอัตราฆ่าตัวตายลงให้ได้ร้อยละ 30 ภายใน10 ปี ด้วยการลดชั่วโมงการทำงานลง โดยที่ผ่านมาญี่ปุ่นมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดในกลุ่มประเทศจี7 (กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) โดยในแต่ละปีมีคนฆ่าตัวตายมากกว่า 20,000 คน คิดเป็นร้อยละ 18.5 ต่อประชากร 100,000 คนในปี 2015 รัฐบาลต้องการให้ตัวเลขนี้ลดลงต่ำกว่า 13.0 ในปี 2025

外国通信社報道:
日本政府は、労働時間を減らすことで、10年以内に自殺率を30%下げる計画を策定する。過去、日本はG7(経済大国7カ国)の中で自殺率が一番高い。2015年の自殺者数は2万人以上で10万人当たり18.5人で、日本政府は2025年までに13人に下げたい意向である。

ก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเคยมีอัตราฆ่าตัวตายสูงถึง 34,427 คนในปี 2546 แต่ได้ลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือ 21,897 คนเมื่อปีก่อน รัฐบาลระบุว่า เป็นผลจากนโยบายที่ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2007 และมีการทบทวนทุก 5 ปี ล่าสุดรัฐบาลได้ผ่านความเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ก.ค. ที่ผ่านมา ย้ำว่าจะเดินหน้าผลักดันมาตรการลดการฆ่าตัวตายอันเกิดจากการทำงาน ด้วยการลดชั่วโมงทำงานที่หนักเกินไปและป้องกันไม่ให้นายจ้างคุกคามหรือกดดันการทำงานของลูกจ้างมากจนเกินไป

過去、日本は、2003年に自殺者が34,427人に達したことがある。その後、連続して減少し、昨年、21,897人余りとなった。政府が述べるに、2007年以来、実施している政策の結果であるという。
最新ニュースによれば、5年毎の見直しで、7月25日に、日本政府は、過度の長時間労働を減らすことで自殺を減少させることと、使用者が雇用者に過度なる労働強制を保護する対策を、更に進めることに強く同意した。

ทั้งนี้ที่ผ่านมาในวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่น ถือว่าการทำงานอย่างหนักและทุ่มเทเพื่อองค์กร เป็นการแข่งขันเพื่อการพัฒนาตนเอง แต่ในที่ผ่านมามีชาวญี่ปุ่นหลายหมื่นคนฆ่าตัวตายจากความเครียดและแรงกดดันจากสังคมและการทำงาน

かって、日本の労働風土は、組織のために一生懸命、献身的に働くことであった。それは、自分自身が向上するためにも競うことを良しとしていた。しかし、最近では、数万の日本人が、社会や仕事のストレス及び圧力から自殺している。

ด้านรัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งหาทางแก้ปัญหาคนฆ่าตัวตายเพราะการทำงาน เกิดขึ้นหลังจากกรณีของพนักงานสตรีวัย 24 ปีของบริษัทโฆษณาแห่งหนึ่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศฆ่าตัวตายในปี 2558 เพราะทำงานล่วงเวลามากกว่าเดือนละ 100 ชั่วโมง จนกลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วประเทศ ล่าสุดรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานต้องออกประกาศรายชื่อบริษัทกว่า 300 แห่งทั่วประเทศว่าให้พนักงานทำงานล่วงเวลาอย่างผิดกฎหมายและละเมิดระเบียบการทำงานอื่น ๆ เมื่อเดือนพฤศภาคมที่ผ่านมา
ในขณะเดียวกันนี้รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกแคมเปญรณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นในหลายองค์กรทำงานที่บ้านเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่ติดขัดบนท้องถนนและควาแออัดบนรถไฟฟ้า อีกทั้งยังเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน เพื่อเตรียมรับมือการจัดกีฬาโอลิมปิคฤดูร้อนในปี 2020


一方、日本政府は、2014年に100時間以上の残業労働によって自殺に至った、広告業界最大手の会社の24才の女性の自殺が、国内で大きなニュースとなったことをきっかけに、荷重労働による自殺者の問題を解決する方法を探ることに本腰を入れることとなった。
最新ニュースによれば、去る5月、厚生労働省は、不法に従業員に残業を課して労働法に違反している、全国の300社以上の会社名簿を発表した。

同時に、日本政府は、国内で働いている日本国民に、幹線道路での渋滞や電車での混雑などの交通問題を解決するためのキャンペーンを張っている。さらに、2020年夏季オリンピック開催の準備に着手するためにも、仕事に対する姿勢を変えるように促している。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-25

アジアのオンライン・タクシー問題を解決する-2-:フィリピンの長引く問題解決とインドネシアのWinWin関係

170725tnn.jpg

アジアのオンライン・タクシー問題を解決する-1-:フィリピンの長引く問題解決とインドネシアのWinWin関係の続きです。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ส่วนเว็บไซต์ CNBC รายงานว่า สำหรับการแก้ปัญหาบริการเรียกแท็กซี่ ผ่านแอพ นี้ ในอินโดนีเซีย ได้มีการแก้ปัญหาไประดับหนึ่ง แต่ยังไม่สมบูรณ์ทั้งระบบ หลังจากที่ ผู้ให้บริการสองฝ่าย ปะทะกันอย่างดุเดือดเมื่อปี 2559
รัฐบาลจึงกำหนดกฎระเบียบขึ้นมา ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 คือให้มีการบริการเรียกรถโดยสารผ่านแอพได้แต่ต้องปฏิบัติดันี้คือ
1. จดทะเบียบขออนุญาติให้บริการ
2. มีใบขับขี่สาธารณะ
3. ผู้ให้บริการต้องกำหนดราคาให้สอดคล้องกับที่รัฐบาลกำหนด
4. จดแจ้งเสียภาษีผู้ให้บริการ


一方、ウェブサイト CNBC は、当座の解決方法であり、完全なものではないが、インドネシアにおけるアプリで呼ぶタクシー問題の解決方法について報道した。インドネシアでも新旧両者は、2016年に激しく衝突した経緯があった。

そこで、政府は、ルールを設定して2017年4月1日に発表した。すなわち、アプリで呼ぶタクシーは、以下のように実施しなければならない。
1.運行サービス許可を求める登録を行う
2.公共交通運転免許証を持つ
3.サービス業者は政府が取り決めた運賃と同じ運賃を定める
4.サービス業者には税金が通知される

เมื่อมีกฎกติกาใกล้เคียงกัน ในการแข่งขัน ช่วย ลดความตึงเครียดลงไปได้ แต่กระนั้น บริการแท็กซี่เรียกผ่านแอพ ทั้ง UBER GRAB GOJEK ก็ได้รับความนิยมมากกว่าแท็กซี่แบบเก่า ทำให้บริษัทแท็กซี่ท้องถิ่นรายใหญ่ อย่าง Blue Bird หลังจากเห็นว่ารายได้สุทธิของปี 2559 ร่วงไป 43 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเดือนพฤษภาคม 2560 จึงหันไปจับมือกับ GOJEK ผู้ให้บริการรถโดยสารผ่านแอพ ทีโตวันโตคืน และลงทุนต่อเนื่อง โดยร่วมใช้แอพของ gojek ที่พัฒนาไว้ดีแล้ว และมีคนใช้จำนวนมากที่สุด ในการเรียกบริการ มอเตอร์ไซต์ รถแท็กซี่ และการจัดส่งอาหารถึงบ้าน กลายเป็นตัวอย่างของการปรับตัวเข้าสู่โลกใหม่ของแท็กซี่ออนไลน์ ได้อย่างน่าทึ่ง

競争ルールが新旧、同一のものとなり、新旧業者の緊張感が解けたが、かくて、UBER GRAB、GOJEKなどのアプリで呼ぶタクシーサービスは、従来のタクシーよりも人気を得るに至った。このことで、Blue Birdなどの大手の現地タクシー会社は、2016年の純利益が43%落ちたことを見て、2017年5月に 成長株のアプリ運行サービスのGOJEK と手を結んだ。成長が著しく、利用者数最大手のGOJEKのオートバイと車の運行サービスと食品配送アプリに利用・参加することで、この会社は、オンライン・タクシーに新たに適応する素晴らしい見本となったのである。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-25

アジアのオンライン・タクシー問題を解決する-1-:フィリピンの長引く問題解決とインドネシアのWinWin関係แก้ปัญหาแท็กซี่ออนไลน์อาเซียน ดูอินโดฯจับมือคู่แข่ง วิน-วิน
23 ก.ค. 60, 21.00 น.

アジアのオンライン・タクシー問題を解決する:インドネシアの競合業者達の友好的なWinWin関係を見る

2017年7月23日21.00
TNNThailandより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ผู้ให้บริการ แท็กซี่เรียกแผ่นแอพ ทั้ง UBER GRAB GOJEK ในหลายประเทศทั่วอาเซียนยังตกลงกันไม่ได้ ระหว่างธุรกิจเก่ากับธุรกิจใหม่ ล่าสุดที่ฟิลิปปินส์ ก็ยังมีปัญหานี้ แต่ที่อินโดนีเซีย สามารถแก้ปัญหานี้ได้ดีพอสมควร และแท็กซี่แนวเก่า ก็หันไปจับมือกับคู่แข่งเสียเลย เพื่อใช้เทคโนโลยีของเขา ไม่เสียเวลามานั่งทะเลาะกัน เรียกว่า วิน-วิน ด้วยกันทั้งคู่

多くのアジア諸国のUBER、GRAB、GOJEKなどのアプリを通じて呼ぶタクシーサービスを提供している業者は、従来の事業者との間で、いまだ合意を得ていない。最新ニュースによれば、フィリピンは、依然としてこの問題が存在しているが、インドネシアは、適切な形でこの問題を解決した。従来の古いタクシー業者は、態度を改め、ライバルとなる相手と一緒にやっていくことにしたようだ。ライバル相手の技術を利用し、諍いをすることで時間を消耗しないためにも、両者の間で、所謂、WinWin関係を築いたのである。

Bobby Coronel ผู้ก่อตั้ง บริษัท TopSpeed ผู้ให้บริการ แอพพลิเคชั่น บริการรถโดยสารในฟิลิปปินส์ ได้ยื่นหนังสือต่อประธานาธิบดี ดูเตอร์เต้ ของฟิลิปปินส์ เมื่อวันศุกร์ที่ ผ่านมา เพื่อขอร้องให้ผู้นำ ฟิลิปปินส์ ออกคำสั่ง ยกเลิก การระงับการให้ใบอนุญาติ ผู้ขับขี่รถโดยสารเรียกผ่านแอพในฟิลิปปินส์ เพราะสั่งห้ามมายาวนานครบ 1 ปีแล้ว ทำให้พวกเขาขาดรายได้

フィリピンのアプリによる輸送サービス提供業者TopSpeed社の創業者ボビー・コロネルは、去る金曜日にドゥテリテ大統領に書類を提出した。アプリを通して呼び出す乗客輸送業者の免許制による制限を廃止する命令を、フィリピンのリーダーに出してもらうよう要請するためである。何故なら、禁止令は1年も長きに渡っており、そのことで収入が赤字になっているからだ。

เว็บไซต์ inquirer ของฟิลิปปินส์รายงานว่า โดยเมื่อปีที่แล้ว ฟิลิปปินส์ ก็เหมือนชาติอื่นๆในอาเซียน ที่รับมือกับปัญหา เศรษฐกิจ 4.0 ไม่ไหว เกิดศึกระหว่างธูรกิจแท็กซี่แบบเก่า กับการเรียกแท็กซี่ผ่านแอพ ทำให้คณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการขนส่งทางบก ระงับการให้บริการแท็กซี่เรียกผ่านแอพเอาไว้ก่อน เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งของ 2 ธุรกิจ

ウェブサイトのinquirerの昨年報道によれば、フィリピンもアジアの他国同様、経済4.0の課題に取り組むことができず、古い業態のタクシー業者とアプリを通して呼ぶタクシーとの間でトラブルが発生している。そのことで、陸上輸送サービス監視委員会は、2つの業者のトラブルの問題を解決するために、アプリで呼ぶタクシーサービスを、まず、抑制した。

Bobby Coronel มีเครือข่าย ผู้ที่ประกอบการอาชีพเดียวกันนี้ หลายเจ้า เช่น บริษัท GrabTAXI ซึ่งมีผู้โดยสารลงทะเบียนใช้บริการมาแล้ว 122,000 คน ในฟิลิปปินส์
Tim Orbos อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกมายืนยันรับปากว่าจะแก้ปัญหาให้ได้ และชี้แจงว่า ที่ผ่านมา รัฐบาล ต้องระงับการ ให้บริการแท็กซี่ผ่านแอพไว้ก่อน เพราะกระทบต่อการบริการรถยนต์สาธารณะของรัฐบาล และระบบแท็กซี่ท้องถิ่นเดิม ซึ่งเมื่อปีก่อน คณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการขนส่งทางบก อ้างว่า กลัวเรื่องความปลอดภัยของผู้โดยสาร เรื่องราคาที่กำหนดกันเองอาจไม่เป็นธรรม และความรับผิดชอบต่างๆที่ต้องเกิดขึ้นจากการให้บริการ


ボビー・コロネルは、多くの同様な業者とのネットワークを持っている。例えば、フィリピンで、すでに122,000人のサービス利用者を登録しているGrabTAXI社もその1つだ。
陸上輸送局長のティム・オーボスは、必ずこの問題を解決すると同意しており、次のように説明している。
かって、政府は、アプリによるタクシーサービスを、まず、抑制した。政府の公共輸送車サービスと現地のタクシーに悪影響を与えるからである。昨年、陸上輸送サービス監視委員会は、乗客の安全性に対する懸念と独自の料金設定はフェアでないこと、サービスから生じる様々な責任について指摘した。

และเมื่อต้นเดือน คณะกรรมการกำกับดูแลการให้บริการขนส่งทางบก ประกาศว่าจะเริ่มจับกุม ผู้ให้บริการ Grab และ UBER ที่ออกมาให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตจากทางการ ซึ่งเวลานี้ มีคนขับรถ เรียกผ่านแอพ ที่ไม่มีใบอนุญาต มากถึง 40,000 กว่าราย หากรัฐบาลเอาจริง ภายในวันที่ 26 กรกฏาคมนี้ จะมีการจับอย่างจริงจัง ก่อนนี้หน้ารัฐบาลเปิดให้แท็กซี่เรียกผ่านแอพลงทะเบียนบริการได้ มีจำนวนเพียง 3,700 คัน จากนั้นก็ระงับการให้ใบอนุญาตไป เมื่อปีที่แล้ว ก่อนหน้านี้ บอกว่าจะเพิ่มใบอนุญาตอีก 11,000 ใบแต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้า

月の初旬に陸上輸送サービス監視委員会は、当局から許可を得ずに運行しているGrabやUBERの運行サービス業者を逮捕すると発表した。現在、アプリで呼び出す許可証を持っていないドライバーは、4万人以上であり、政府が7月26日以内に本気に実施すれば、実際に逮捕することになる。この前に、政府はアプリで呼び出すドライバーに、運行サービスを届け出るように道を開いたが、3,700名のみだった。その後、昨年、政府は許可証を出すのを制限した。その前に、許可証を11,000枚増やすと述べたのであるが、何ら著しい進展はなかったのである。

■続きは、アジアのオンライン・タクシー問題を解決する-2-:フィリピンの長引く問題解決とインドネシアのWinWin関係


この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-24

第197回タイ字新聞を読む会 IN 東京

170724photo.png

第197回タイ字新聞を読む会 IN 東京

場所:カフェ・ベローチェ 田町店
時間:8月10日 (木) 18:30~ 20:30
会費: 無料 (お茶代は各自)
内容: 毎回の課題記事を読んで訳します。

≪課題≫
เร่งตรวจสอบแก๊งสกิมเมอร์ พัฒนาฝีมือ ล้วงระบบบัตรเอทีเอ็ม

「タイ字新聞を読む会」は、輪読会の形式でひとりひとり、読んで訳していく形で会を進めています。タイ文字が読めることと辞書をひく根気があることが参加の前提条件ですが、どなたでも参加可能です。

興味があって参加ご希望の方は、事前にご連絡ください。会の進め方などを説明します。(コメント欄の投稿をお使いください。管理者にだけ表示を許可するにチェックを入れてください。)

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-24

ペップリーのモンクット王記念病院、胸の血管が破れた15才の少年を患者を追い払った件を釈明する

170723mthainews.jpg

รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ชี้แจงกรณี ด.ช. วัย 15 เส้นเลือดในอกแตก ปัดทิ้งผู้ป่วย

ペップリーのモンクット王記念病院、胸の血管が破れた15才の少年を患者を追い払った件を釈明する

MthaiNewsより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ผอ.รพ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี ชี้แจงกรณี ด.ช.วัย 15 ปี เสียชีวิตจากอาการเส้นเลือดอกแตก – ปัดทิ้งผู้ป่วย

นายแพทย์สาธิต รัตนศรีทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้า เพชรบุรี แถลงข่าวกรณี เด็กชายวัย 15 ปี ปวดท้องเสียชีวิต โดยยืนยันว่า ตั้งแต่รับตัวผู้ป่วยมา ได้ทำการตรวจสอบการรักษาอาการของแพทย์และบันทึกต่างๆ ซึ่งไม่มีการทอดทิ้ง แต่บางช่วงอยู่ในระหว่างรอผลการวินิจฉัยจากเครื่องมือ เพราะโรคนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือการทำซีที สแกนเท่านั้นถึงจะพบ


ペップリーのモンクット王記念病院、胸の血管が破れた症状で死亡した15才の少年を患者を追い払った件を釈明する。

ペップリーのモンクット王記念病院長のサーティット・ラタナシトーン医師は、15才の少年が腹痛から死亡した件に関して記者会見を開き、次のように述べた。
患者を受け入れてから、過去の様々な医師の診断記録をチェックしており、追い払ってはいない。しかし、機器による診断結果を待つ時間が必要だった。なぜなら、この病気は、発見するにはコンピュータによるCTスキャンを利用しなければならないからだ。

ทั้งนี้ อาจมีช่วงระหว่างรอผลการอ่านฟิล์ม ที่อาจมองว่า คนไข้ต้องรอ ซึ่งขณะรอผลอ่าน แพทย์พยาบาลได้ทำการรักษาอาการที่เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น อาการเป็นลม ชีพจรไม่ทำงาน
ยอกจากนี้ จากภาพที่เห็น ยืนยันว่า ได้ทำการรักษาเป็นไปตามขั้นตอน แต่โรคดังกล่าว คือเส้นเลือดใหญ่ในทรวงอก ที่มีอาการเปราะบาง แตก เป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเฉียบพลัน สุดที่จะทำการรักษาได้ทันท่วงที


フィルムを分析して病状を結論付けるのに普通、待つものだ。思うに、患者はその診断結果を待つ必要があった。それを待っている間に、病院の医師は触診診察したが、肺疾患の症状はなかった。
このように、患者は、診察の過程にいたと主張したい。この病気は、胸の動脈血管が破れた症状で、診断には間に合ったが、患者を突然急に死亡させるものだったのだ。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-23

タイ警察、アルコール飲料の写真を投稿した5人の俳優を召喚し、起訴事実を通知する

170722sanook.jpg

ตำรวจจ่อเรียก 5 ดารา โพสต์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์รับทราบข้อหา
21 ก.ค. 60 (06:57 น.)

タイ警察、アルコール飲料の写真を投稿した5人の俳優を召喚し、起訴事実を通知する

2017年7月21日06:57
Sanookより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ตำรวจเตรียมเรียก 5 ดาราดัง มารับทราบข้อกล่าวโฆษณาแฝงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทางสื่อออนไลน์

พล.ต.อ.ดร.วิระชัย ทรงเมตตา ที่ปรึกษา (สบ 10) กล่าวถึงการตรวจสอบการกระทำผิดและประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยระบุว่า จากการตรวจสอบทางสื่อออนไลน์ มีดาราศิลปินผู้มีชื่อเสียงจำนวนมาก ต่างโพสต์รูปภาพเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่ง ผ่านอินสตาแกรม และ เฟซบุ๊ก ที่น่าแปลกคือศิลปินดาราเหล่านั้น โพสต์ภาพในลักษณะที่จงใจให้เห็นตราสินค้าคล้ายๆ กัน ในเวลาที่ใกล้เคียงกัน


タイ警察、5人の有名俳優を召喚し、ネットを通して、アルコール飲料のステマ的宣伝をしたという起訴事実を通知する。

相談役(レベル10)のウィラチャイ・ソンメッター警察大将が、アルコール管理法違反の捜査と広報について、以下のように述べた。
ネット上の捜査から、多くの有名俳優、歌手達が、それぞれ、1つの銘柄のアルコール飲料の写真をインスタグラムやフェイスブックに投稿していたことが判明した。上記の俳優、歌手達が、意図的に見えるように、同時期に、同じ銘柄を投稿するのは非常に奇妙なことだ。

นอกจากนี้แคปชั่นหรือคำบรรยายใต้ภาพ ยังมีลักษณะเชิญชวน เช่น รสนุ่ม ดื่ม หรือกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงแพคเกจใหม่ของสินค้า ซึ่งประเด็นนี้กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคม รวมถึงเครือข่ายเฝ้าระวังกลยุทธ์อุตสาหกรรมสุรา และ เครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม โดยกล่าวว่านอกจากจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้ว ยังอาจส่งผลกระทบให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ การกระทำดังกล่าว ถือว่าเข้าข่ายการโฆษณาเพื่อมุ่งหวังผลประโยชน์ทางการตลาด และมีความผิดทางกฎหมาย

この他にも、写真のキャプションも勧誘しているような表現だ。例えば、ソフトフレーバー、飲むなど、あるいは、商品の新しいパッケージの変更を述べている。この点は、社会からも批判されている。アルコール飲料業界の戦略監視ネットワークと若者の飲酒を守るネットワークが、良くないサンプルとして指摘する以外に、真似をする行動をする影響があり、不適切であると批判している。このような行為は、市場利益を期待しての宣伝販売で法に反している。

ขณะนี้ มีการร้องเรียนให้ดำเนินคดีกับดาราศิลปินแล้ว ในเบื้องต้นจำนวน 5 ราย ประกอบไปด้วย นางสาวศิริน หอวัง หรือ คริส หอวัง , นายปองศักดิ์ รัตนพงษ์ หรือ อ๊อฟ , นายรัชชานนท์ สุประกอบ หรือ กาย ,นายดาวิเด โดริโก หรือ ดีเจเด และ นายฌอห์ณ จินดาโชติ ซึ่งทั้งหมดถูกร้องเรียนให้ดำเนินคดีอยู่ที่ สภ.เมืองนนทบุรี นอกจากนี้ยังมีบริษัทยักษ์ใหญ่ เจ้าของผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อีกด้วย

現在、まず、5名の俳優、歌手に起訴を要請している。
その5名とは:
サーオシリン・ホーワン嬢ことシット・ホーワン
ポーンサク・ラタナポン氏ことオーフ
ラッチャーノン・スプラコープ氏ことカーイ
ダーウィデー・ドーリコー氏ことデチェデー
ノーン・チンダチョート氏
5名全員、ノンタブリ警察で起訴を要請している。この他にも、アルコール飲料大手会社とそのオーナーが起訴されている、と述べた。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-20

市場で騙して販売していた1億2千万バーツ相当の健康補助食品・薬品を償却処分

170720dailynews.jpg

เผา'ยา-อาหารเสริม'ผิดกม. หลอกขายท้องตลาด120ล้าน  
พฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12.58 น.

市場で騙して販売していた健康補助食品・薬品を償却処分

2017年7月20日12:58
DialyNewsオンラインより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

"อย." ร่วม "ปคบ." เผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลางที่มิใช่ยาเสพติด ตั้งแต่ปี 56-59 น้ำหนักกว่า 25,000 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 120 ล้านบาท ที่นิคมบางปะอิน

「タイ食品医薬品局」、「消費者保護に関する違反取締司令部」と共に、2014年から2016年までの麻薬不法物でない証拠物品の健康補助食品・薬品、25,000 キロ、1億2千万バーツ相当をバーンパイン工業団地で焼却処分

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. เภสัชกร ประพงธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ร่วมกับ พล.ต.ต.ประเสริฐ พัฒนาดี ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (ปคบ.) ร่วมพิธีเผาทำลายผลิตภัณฑ์สุขภาพ ของกลางที่มิใช่ยาเสพติด ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา โดยเภสัชกร ประพงธ์ กล่าวว่า หลังจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติงานร่วมกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภค สามารถกวาดล้างจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่าย ผู้นำเข้า โดยยึดเป็นของกลางตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2559 น้ำหนักกว่า 25,000 กิโลกรัม รวมทั้งสิ้น 247 คดี รวมมูลค่าของกลางกว่า 120 ล้านบาท เพื่อขจัดผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายให้สิ้นซากไปจากประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคโดยได้วางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

7月20日、「タイ食品医薬品局」副事務局長のプラポン・アーントラクーン薬剤師は、「消費者保護に関する違反取締局」司令官のプラサーット・パタナーディー警察少将と共に、健康補助食品・薬品を償却式を行った。これらは、麻薬不法物でない証拠物品であり、アユタヤ県バーンパイン郡のバーンパイン工業団地で償却された。
プラポン薬剤師が述べるに、「食品医薬品局」は、「消費者保護に関する違反取締局」司令部と協働して、生産者、流通業者、輸入業者などの違法の健康食品・薬品に関する違反者を、2012年から2016にかけて、25,000 キロ、247案件、一掃・逮捕し、証拠物を押収した。 証拠物は1億2千万バーツ相当以上にのぼる。全国のマーケットに流通させることで消費者を危険に晒す、違法健康補助食品をタイから駆除するためにも必要な措置であった。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2017-07-20

危険なATM機に対するタイ商業銀行の言い分とスキマー被害を防ぐ方法

170719mthainews.jpg


■「スキマー・ギャングに注意、ハイテク時代の悪徳業者による誰にも起こり得る身近の危険」の記事の続きです。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ต่อมาได้มีการยืนยันจากธนาคารไทยพาณิชย์ถึงเรื่องดังกล่าวว่าเป็นความจริง แต่ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น ซึ่งเป็นเพียงการออกจดหมายเวียนให้ธนาคารสมาชิกได้รับทราบ เพื่อหาทางป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น การอายัดและเปลี่ยนบัตรให้กับลูกค้า เป็นต้น

この件に対するタイ商業銀行の言い分は、先の情報は事実であるが、いまだ損害が生じていないと言うことだ。
この文書は、差し押さえや顧客へのカードの変更など、銀行の会員が生じる可能性のある損害を防衛するために、知らせる回覧文書速報にすぎないと言うのである。

ทั้งนี้ทางธนาคารได้ยืนยันที่จะดูแลและให้บริการลูกค้าด้วยความปลอดภัยอย่างสูงสุด ขอให้ลูกค้าทุกท่านเชื่อมั่นในการทำธุรกรรมผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์ดังเดิม และหากลูกค้ามีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ โทรศัพท์ 02 777 7777

タイ商業銀行は、最高の安全性を保つために管理し、顧客サービスを行っており、顧客各位は、タイ商業銀行のATM取引によるビジネスを、前のように信用して欲しいと主張する。もし、顧客に疑問がある場合は、タイ商業銀行の電話番号:02 777 7777に問い合わせることができるとしている。

มาดูกันว่า “แก๊งสกิมเมอร์” ใช้วิธีการใดในการล้วงข้อมูลจากบัตรเอทีเอ็ม

เทคนิคในการโจรกรรมที่ใช้ทั่วไปคือ การขโมยข้อมูลด้วยการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ที่เครื่องเอทีเอ็ม โดยมิจฉาชีพจะติดตั้งแป้นพิมพ์ปลอม เพื่อเก็บบันทึกรหัสส่วนตัวของผู้ถือบัตรเอทีเอ็มขณะทำรายการ รวมทั้งติดตั้งเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ช่องเสียบบัตร เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลบนแถบแม่เหล็กบัตรเอทีเอ็ม


スキマー・ギャングがATMカードから情報を盗み出す際に使っている方法を見てみよう

一般に用いる窃盗テクニックは、ATMに電子機器を設置して情報を盗む方法である。つまり、悪徳業者は、口座のやり取りの際のATMカードの個人暗証番号の記録を盗むため、ダミーのキーボードを設置するのである。また、ATMカードの磁気テープの情報を記録するためにカード差込口に偽のカード読取機を設置する。

เมื่อผู้ถือบัตรเอทีเอ็มใช้เครื่องเอทีเอ็มที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเพื่อทำรายการถอนเงิน ขณะสอดบัตร และกดรหัสส่วนตัว ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้จะถูกส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของมิจฉาชีพ หลังจากนั้น หน้าจอเอทีเอ็มจะแสดงข้อความ “ขออภัย เครื่องไม่สามารถทำรายการได้” หรือ “ท่านทำรายการเรียบร้อยแล้ว กรุณารับเงิน” ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องอ่านบัตรปลอมที่ใช้

カードの持ち主が、お金を引き出すために、上記の機器を設置してあるATMを使い、カードを差し込んで、個人の暗証番号を押した場合、カード情報は記録され、悪徳業者のコンピュータに送られる。
その後、ATMモニターに、次のメッセージが表示される。
「すみませんが、機械は口座手続きを行うことができません。」あるいは
「口座手続きが終了しました。お金を受け取ってください。」
このような表示は、使われる偽のカード読取機の種類によって異なる。

สำหรับวิธีการป้องกันและข้อควรระมัดระวัง มีรายละเอียดดังนี้

1.สังเกตความผิดปกติของช่องเสียบบัตรของเครื่อง ATM ที่ใช้บริการ ก่อนที่จะเสียบบัตรจะต้องมีไฟกะพริบล้อมรอบช่องเสียบบัตรทุกครั้ง ดังนั้นหากไม่มีไฟกะพริบปรากฏขึ้น ให้สงสัยไว้ก่อนว่าอาจมีเครื่องดูดข้อมูล ให้รีบแจ้งธนาคารโดยด่วน
2.สังเกตความผิดปกติของแป้นพิมพ์ อาทิเช่น แป้นพิมพ์อาจจะดูหนากว่าปกติ หากพบความผิดปกติ ห้ามเสียบบัตรเด็ดขาด
3.ระหว่างการใช้เครื่อง ATM ควรยืนประชิดกับตัวเครื่อง และใช้มือบังป้องแผงคีย์บอร์ด ในขณะที่ใส่รหัสบัตรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเห็น และป้องกันการบันทึกภาพ

เมื่อยังไม่สามารถกำจัดพวกมิจฉาชีพเหล่านี้ให้หมดไปในสังคมได้ ดังนั้นสิ่งที่ประชาชนทุกคนทำได้ดีที่สุดในขณะนี้ก่อนตกเป็นเหยื่อ คือต้องระมัดระวังและป้องกันตนเองด้วยการช่วยกันสังเกต หรืออย่าหลงเชื่อหากมีผู้อื่นบอกให้ทำธุรกรรม ในขณะที่ตนเองไม่เข้าใจ


防ぐ方法と注意すべき点は、以下のように詳細に渡る

1.サービスを行っているATM機のカード差込口の異常をよくチェックすること。カードを入れる前に、いつもカードの差込口周辺のフラッシュライトをチェックする必要がある。そして、フラッシュライトが現れない場合は、情報を吸収する機器があるかもしれないと、まず疑い、急いで銀行に知らせるようにする。
2.キーボードの異常をチェックする。例えば、キーボードが通常よりも前に出ていて、異常を発見した場合、絶対にカードを挿入しないこと。
3.ATM利用で暗証番号を入れる際に、他人に見られたり、映像で記録されるのを防ぐために機械になるべく近くに立ち、手でキーボードを隠して塞ぐこと。

悪徳業者を社会から完全に排除することができない現状で、国民、各自が、犠牲になる前に行う最善策は、よくチェックし、他人に言われても、自分が納得できない取引の場合、サインをしないことである。自分自身でよく警戒し、自己を守らなければならない。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア