FC2ブログ

2016-04-30

調査研究で、タイの両親は借金をしても子供が大学まで勉強するのを認めると発表-その2-

160430bkkpost.jpg

■調査研究で、タイの両親は借金をしても子供が大学まで勉強するのを認めると発表の続きです。

“เมื่อดูรายจ่ายตลอดการเรียนชั้น ม.4-6 ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา พบว่า เฉลี่ยอยู่ที่คนละ 61,199 บาท คิดเป็น 6% ของรายได้ในครัวเรือน อาทิ รายจ่ายในโรงเรียน(ค่าเทอม/ค่ารถ/ค่าอาหารกลางวัน) 17,823 บาท รายจ่ายในการเรียนพิเศษ (ค่าเรียนพิเศษ/ค่ารถ/ค่าที่พัก) 22,592 บาท รายจ่ายในการสมัครสอบ (ค่าสมัครสอบ/ค่ามัดจำเพื่อรักษาสิทธิ์/ค่ารถ/ค่าที่พัก) 20,040 บาท นอกจากนี้ยังพบว่าค่ามัดจำเพื่อรักษาสิทธิ์เฉลี่ยอยู่ที่ 10,610 บาท โดยมีการจ่ายเงินค่ามัดจำสูงถึง 91,000 บาท ขณะที่ความพร้อมของผู้ปกครองในการสนับสนุนค่าใช้จ่าย พบว่า ไม่ว่าผู้ปกครองจะฐานะใดล้วนมีความพร้อมที่จะสนับสนุนเพื่อให้บุตรหลานได้เรียนต่ออุดมศึกษา แม้ว่าจะต้องไปกู้ยืมเงินมาก็ตาม โดยพบสัดส่วนการกู้ยืมเงินเพื่อสนับสนุนการศึกษาในครัวเรือนยากจน 52% ฐานะปานกลาง 27% และค่อนข้างมีฐานะ 19% ทั้งนี้ผมมองว่าควรตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กม.ปลายที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เกี่ยวกับรายจ่ายการเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อให้เด็กได้รับโอกาสทางการศึกษามากขึ้น” ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าว

高校1年から3年までの大学入学のための全支出を見ると、1人当たり平均61,199バーツかかったことが判明しており、家計の収入の6%の計算となる。その内訳は、学校でかかる費用の支払(学費、通学代、遠足等の宿泊代)が17,823バーツ、特別講習代支払(講習代、交通費、合宿宿泊代)が22,592バーツ、試験代(試験申請代、権利保証金、交通費、宿泊代)が20,040バーツである。この他に、権利保証金が平均10,610バーツあり、91,000バーツまで払っている例がある。
費用を支払う準備については、いかなる立場の父兄でも、子供が大学で勉強できるように支援する用意があることが調査から判明した。学費のための借金については、貧しい家庭の52%、中流家庭の27%、豊かな家庭の19%が学費援助のための借金をしていることが判明した。このような状況なので、私は、大学に入るための支払費用が不足する高校生のための援助基金を設立し、より多くの子供が学ぶ機会を得るようにする必要があると思っている。
と、ソンポン教授は述べている。

ศ.ดร.สมพงษ์ กล่าวต่อไปว่า ส่วนการสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษานั้น พบว่า เด็ก ม.6 ต้องสอบเฉลี่ย 6-7 สนาม โดยนักเรียน 64% สะท้อนว่า การรับตรงของมหาวิทยาลัยทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน ส่วนความคิดเห็นต่อการแอดมิชชั่น พบว่า มีการทดสอบมากเกินไป 71% ข้อสอบยากเกินไปไม่เหมาะสมกับเนื้อหาที่โรงเรียนสอน 57% และค่าสมัครสอบแพงมาก 35% ทั้งนี้เด็กอยากให้ลดจำนวนการสอบลง สอนในสิ่งที่สอบเข้ามหาวิทยาลัย ปรับปรุงคุณภาพครูเพื่อลดการกวดวิชา ขณะที่ผู้ปกครองอยากให้รัฐควบคุมค่าสมัครสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่าย อย่างไรก็ตามในเร็วๆ นี้ ตนจะนำผลวิจัยดังกล่าวเสนอ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อพิจารณาต่อไป.“

さらに、教授は、大学入試では高校3年生の67%が平均6-7科目受験しなければならなく、大学の直接受験と比べて不平等になっていると述べた。受験に対する意見については、71%が試験が多すぎる、57%が高校の授業内容と比べて試験が難しすぎて適さない、35%が受験料が高いとしている。
このように学生は試験を減らすことや、入学試験の内容を事前に教えてもらうこと、特別講習受講を減らすために教師の質を改善することを望んでいる。
一方、父兄は、支払いを減らすために入学試験代を政府が監督することを望んでいる。
いずれにしても、早急に、自分は、今後の課題を検討するために、この研究調査結果を文部省に提案するつもりである、と述べている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト2016-04-30

調査研究で、タイの両親は借金をしても子供が大学まで勉強するのを認めると発表

160429dailynews.jpg

ผลวิจัยชี้พ่อแม่ยอมเป็นหนี้ดันลูกเรียนต่อมหา’ลัย
วันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 15:00 น.
เดลินิวส์

調査研究で、タイの両親は借金をしても子供が大学まで勉強するのを認めると発表

2016年4月28日15時
デイリーニュースより

“สมพงษ์” เปิดผลวิจัยพบ พ่อแม่ต้องใช้เงินลงทุนดันลูกเข้ามหา’ลัย คนละกว่า 6 หมื่นบาท ชี้ค่าเรียนกวดวิชาเกือบ 2 หมื่น เผยยอมลงทุนกู้ยืมเงินหนุนให้ลูกเรียน แนะตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กจน เปิดโอกาสทางการศึกษา

ソンポン氏、タイの両親は子供を大学に入学させるために資金を使うべきだと考えているという調査研究を発表する。その資金は、1人当たり6万バーツ以上で、予備校代は約2万バーツである。また、子供を勉強させるために借金による出資も辞さないと考えている。氏は、勉学の機会を広げる子供を援助する基金の創設を提案。

วันนี้ (28 เม.ย.) ที่สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดผลสำรวจเรื่อง “ต้นทุนชีวิตเยาวชนต่อการสอบเข้าอุดมศึกษาไทย”ว่า จากการสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนชั้น ม.ปลาย และผู้ปกครอง พื้นที่กรุงเทพฯ และ 4 จังหวัดหัวเมืองใหญ่ รวม 2,075 คน เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่ออุดมศึกษา สำรวจเมื่อเดือนมีนาคม-เมษายน 2559 พบว่า นักเรียนชั้น ม.ปลาย 60% เรียนพิเศษ ส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้ปานกลาง และค่อนข้างมีฐานะ โดยเด็กลงเรียนกวดวิชาเฉลี่ย 2-3 วิชาต่อปีการศึกษา สูงสุด 7 วิชา ต่ำสุด 1 วิชา มีค่าใช้จ่ายจากการเรียนพิเศษตลอดช่วงชั้น ม.ปลาย เฉลี่ยคนละ 19,748.43 บาท ทั้งนี้สาเหตุที่ต้องเรียนพิเศษคือ อยากได้เทคนิคการทำข้อสอบ-ได้เกรดดีๆ เพื่อเรียนต่อ 36% และเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจ/ไม่รู้เรื่อง 33%

4月28日、「青少年の学習と質の向上のための社会振興事務局」で、チュラロンコン大学教育学部のソンポン・チトラダップ教授が「大学入学に対する青少年の生活資金」に関する調査研究結果を以下のように述べた。バンコクと地方大都市を有する4県の高校生と父兄、2075名の大学教育のための受験準備に関する意見調査は、2016年の3月から4月にかけて調査した。その結果、判明したことは、サンプルの多くが中流家庭であるが、高校生の60%が大学入試のために特別講習を受けており、学年教科の1科目から7科目まで講習の講師をつけているが、平均2-3科目つけている。高校在学中の特別講習代に平均19,748.43バーツ支払っている。特別講習を受けなければならない理由は、試験を解くテクニックを身に着けたいことと成績を上げたいためが36%、学校で勉強が理解できないためが33%であった。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-29

訪問客には冷たい水の気配りを

160428suyada.jpg

■タイの友人のfacebookより

#‎เสริฟน้ำเย็นกันเถอะค่ะ‬
ปกติไม่โพสต์นะคะ วันนี้ขอนิดนุง^^
ของมาถึงบ้านสวนธรรมแล้วค่ะ แม่หวานเสริฟน้ำเย็นเจี๊ยบท่ามกลางอากาศร้อนจี๋ บุรุษไปรษณีย์ไหว้ขอบคุณแม่หวานนับ10ครั้ง เค้าคงดีใจจริงๆ ดูผ่อนคลายมากๆ^^‪#訪問客には冷たい水の気配りを

いつもは投稿しないけど、今日はちょっとだけ投稿します^^
小包が我が家スワンタムに届きました。そこで、ワーン・ママは、暑い日差しの中に来てくれた郵便配達人に冷たい水を差し上げました。彼は私に10回も感謝しました。本当に喜んでくれたようです。かなり暑さが和らいだようでした^^‪

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-28

タマカーイ寺、DSIのビデオクリップはタンマチャのヨーパタナックの前に撮影されたと述べる

160427mthainews.jpg

ธรรมกาย แจง คลิป DSI ถ่ายก่อน ‘ธัมมชโย’ อาพาธหนัก

タマカーイ寺、DSIのビデオクリップはタンマチャのヨーパタナックの前に撮影されたと述べる

mthainewsより

วัดพระธรรมกาย แจงคลิป DSI ถ่าย ‘ธัมมชโย’
ร่วมปฎิบัติศาสนกิจเป็นเรื่องจริง แต่หลังจากเสร็จพิธีเกิดอาพาธหนัก


タマカーイ寺、DSIのクリップビデオは「タンマチャヨー」僧の実際の宗教行為を撮影したものだが、その後、アーパータナックの儀式を行ったと述べる。

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ยอมรับว่า คลิปวิดีโอการปฎิบัติศาสนกิจของพระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำออกมาเผยแพร่เป็นเหตุการณ์จริงตามที่ปรากฏ และไม่ขอปฏิเสธใดๆ
แต่ขอชี้แจงว่า คลิปวิดีโอนี้ถ่ายขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา ก่อนเริ่มศาสนกิจพิธี ซึ่งในวันนั้นพระธัมมชโย ต้องนั่งต่อเนื่องหลายชั่วโมง ทำให้หลังเสร็จพิธี อาการแผลติดเชื้ออักเสบเพิ่มขึ้น ไม่สามารถเดินได้ปกติ จนแพทย์สั่งให้งดกิจนิมนต์ จึงไม่สามารถมารับทราบข้อกล่าวหาของดีเอสไอ เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ที่ผ่านมาได้


タマカーイ寺の広報局事務所長のプラサニトワン・ウッティワンソーは、テープヤーンマハームニーことタンマチャヨーの宗教行為のクリップビデオは、実際に生じた出来事として、特別捜査局のDSIが広く公開し流したもので、いかなる否定もしないと認めた。
しかし、説明させてもらえば、DSIのクリップビデオは去る2016年4月22日に、宗教儀式が始まる前に撮影したものである。あの日、タンマチャヨーが次々と何時間も座り続け、儀式の後、おできの炎症が大きくなり、普通に歩くことができず、医師が業務を止めるように命令した。それで、DSIの罪状を受け取ることができなかったのだ。4月25日には受け取ることができたのである、と述べた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-27

当局、アジア街道のアユタヤの屋台45件を潰す

160426matichon.jpg

จนท.ลุยรื้อ 45 ร้านโรตีสายไหมอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย

当局、アジア街道のアユタヤの屋台45件を潰す

Matichon onlineより

เมื่อวันที่ 20 เมษายน นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่าได้เร่งเดินหน้ารื้อร้านค้าโรตีสายไหมและร้านค้าทั่วไปที่บุกยึดริมถนนสายสำคัญของประเทศ เช่น ถนนสายเอเชียในพื้นที่อำเภอบางปะอิน อำเภอพระนครศรีอยุธยา อำเภอนครหลวง อำเภอบางปะหัน และอำเภอมหาราช เพราะก่อนหน้านี้มีการตั้งร้านค้าชิดติดถนน ติดทางร่วมทางแยก ติดคอสะพาน บังศาลาทางหลวง แบบไม่สนใจกฎหมายบ้านเมือง โดยมักนำข้ออ้างเรื่องการทำมาหากินมาอ้าง

4月20日、アユタヤ県副知事のレーワット・プラソン氏は、国の重要な道路の傍、例えば、バンパーイン郡、アユタヤ郡、ナコンルアン郡、バーンパハン郡のアジア街道を長い間占領しているロティー売り屋台やその他の屋台を潰す計画が迅速に進展していると述べた。なぜなら、道路や十字路、橋の脇に屋台、休憩所を設営することは、国の法律を無視しているに他ならない。生活のためだと言い訳をするが法律を無視しているのは事実である。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-25

警官が大型バイクを走らせプミポン橋を渡り、女性の恋人を死なせたことで規律性調査を命じる!

160425mthainews.jpg

สั่งสอบวินัย! ตำรวจควบบิ๊กไบค์ ขึ้นสะพานภูมิพล ทำแฟนสาวตาย

警官が大型バイクを走らせプミポン橋を渡り、女性の恋人を死なせたことで規律性調査を命じる!

Mthainewsより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

สั่งสอบวินัย ร.ต.ท.ควบบิ๊กไบค์ขึ้นสะพานภูมิพล จนประสบอุบัติเหตุล้มส่งผลให้แฟนสาวเสียชีวิต

警察中尉、大型バイクを走らせ、プミポン橋を登り、転倒事故を起こし、恋人を死なせたことで、規律性調査を命じる。

วันนี้ (25 เม.ย.) พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ไปตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี ร.ต.ท.ชัยยัณห์ ทองคำชุม อายุ 31 ปี รองสารวัตรปราบปราม สน.ลาดพร้าว ขับขี่จักรยานยนต์บิ๊กไบค์ขึ้นสะพานภูมิพล 1 จนประสบอุบัติเหตุล้ม ส่งผลให้แฟนสาวเสียชีวิต ว่า มีความผิดทางวินัย หรือผิดกฎหมายจราจรหรือไม่

4月25日、国家警察スポークスマンのデートチャナロン・スッティチャーンバンチャー警察大将は、以下のように述べた。
ラーパオ警察取締副主任のチャイヤック・トーンカムチュム警察中尉、31才が、大型バイクを運転し、プミポン1世橋を上り転倒事故に遭い、恋人を死なせた件について、サムットプラカーン県地方警察司令官に、運転マナー等の規律性が欠けていたためか、交通違反をしたためか、事実を捜査するように命令した。

เนื่องจาก สะพานภูมิพล เป็น 1 ในสะพานที่ตำรวจนครบาล มีคำสั่งห้ามรถจักรยานยนต์และรถสามล้อขับขึ้น เพื่อลดอุบัติเหตุและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่า หลังเกิดเหตุมีการเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์ออกจากพื้นที่ เพื่อทำลายหลักฐานหรือไม่นั้น พล.ต.อ.เดชณรงค์ กล่าวว่า ขณะที่มีการเคลื่อนย้าย มีพนักงานสอบสวน ไปตรวจสอบแล้ว ยืนยันว่า ไม่ได้ดำเนินการล่าช้าแต่อย่างใด
พล.ต.อ.เดชณรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีที่มีกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ ไปยื่นหนังสือฟ้องศาลปกครอง ให้เพิกถอนคำสั่งข้อบังคับของทางกองบัญชาการตำรวจนครบาล ห้ามใช้สะพานและอุโมงค์ข้ามแยก 45 แห่ง ว่า เป็นสิทธิ์ที่สามารถทำได้ และเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่ในดุลพินิจของศาล ซึ่งทางตำรวจก็จะบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้สังคมดีขึ้น ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้ง ส่วนจะพิจารณายกเลิกสะพานหรือทางลอดอุโมงค์หรือไม่นั้น จะมีการประเมินอีกครั้งหลังครบ 90 วัน ส่วนแนวทางการผ่อนผัน ต้องให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล พิจารณา ได้ให้หลักการและแนวคิดไปแล้ว พร้อมระบุที่ผ่านมา วิศวกรรมจราจร ยืนยันว่า การขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นบนสะพานและลอดอุโมงค์เป็นอันตราย


プミポン橋は、警察が交通事故と秩序を保つためにオートバイとサムローの通行を禁じている橋の1つであるからだ。一方、事故後、オート版を移動したのは、警察が証拠をつぶすためと言う見方もなる。
デートチャナロン警察大将は、捜査職員が現場を捜査してからオートバイを移動させたと述べている。絶対に処理を遅らせてはならないと述べた。。
さらに、オートバイ利用者グループが行政裁判所に45か所の橋とトンネルの通行を禁止する首都圏警察の規則命令の撤廃を求める告訴状を提出した件について、誰でも訴える権利があり、裁判所の判断事項だと述べた。警察は社会をよくするために法律を施行するのであり、国民をいじめるためではないと述べた。また、橋とトンネルの通行禁止を検討するかどうかは、まる90日はかかるだろう。また、猶予するかどうか方針は首都圏警察に検討させるべきであるが、すでに原理原則と考え方を示している。すなわち、以前に交通工学から見れば、オートバイが橋とトンネルを通行することは危険であると述べている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-25

運輸省、新たに運転免許試験改正の意向、筆記試験100点の合格基準を義務付けることで交通事故の減少を期待

160424matichon.jpg

คมนาคมจ่อปรับสอบใบขับขี่ใหม่ บังคับผ่านข้อเขียน100% ต่ออายุสอบด้วย หวังลดอุบัติเหตุ

運輸省、新しい運転免許試験改正の意向、筆記試験100点の合格基準を義務付けることで交通事故の減少を期待

マティチョン・オンラインより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

เมื่อวันที่ 19 เมษายน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้กำชับให้กระทรวงคมนาคมเพิ่มความเข้มงวดเรื่องการออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกชนิดให้แก่ผู้ขับขี่โดยจะต้องรัดกุมมากขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการขับขี่บนท้องถนนให้ดีขึ้น เนื่องจากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาพบว่ายังมีจำนวนอุบัติเหตุเกิดขึ้นจำนวนมาก ยอดผู้เสียชีวิตยังสูงต่อเนื่อง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมของผู้ขับขี่ที่ยังมีปัญหาเมาเหล้า หลับใน และขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด โดยนายกฯเร่งรัดให้ดำเนินการเร่งด่วนภายใน 3 เดือน

4月19日、運輸大臣のアーコム・タームピタヤーパイシット氏が閣議後、以下のように述べた。
首相で軍部評議会議長のプラユット・チャンオーチャー陸軍大将は、国民の運転レベルをレベルアップするために、運輸省に運転手に対する各種車両の免許発行をシンプルなやり方でより厳しくするように念を押した。去るソンクラーン祭りでの交通事故数が依然として多く、死者数が引き続き多いためである。これらの多くの原因は運転手の酒酔い運転、居眠り運転、法定速度以上のスピード運転である。首相は3カ月以内に急いで法律規定を実施するように指示した。

นายอาคมกล่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการไปยังกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ให้กลับไปทบทวนหลักเกณฑ์เกี่ยวกับออกใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภทให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เช่น อาจจะปรับเกณฑ์การวัดผลการสอบใบขับขี่จาก 90% เป็น 100% โดยต่อไปผู้สอบจะต้องทำคะแนนสอบให้ได้เต็ม 100% จากจำนวนข้อสอบ 50 ข้อ กรมจึงจะพิจารณาออกใบอนุญาตขับขี่ให้ ซึ่งปัจจุบันกำหนดเกณฑ์การสอบผ่านไว้ที่ 90% ส่วนการต่อใบอายุการขับขี่ในอนาคตอาจจะต้องกำหนดให้มีการสอบข้อเขียนใหม่ด้วย จากปัจจุบันที่อบรมอย่างเดียว นอกจากนี้ จะออกกฎข้อบังคับให้ผู้ที่จะยื่นขอใบอนุญาตขับขี่จะต้องได้รับใบประกาศนียบัตรอบรมสอนขับขี่รถยนต์จากโรงเรียนสอนขับรถที่เป็นไปตามมาตรฐานของกรมด้วย หากไม่มีใบประกาศนียบัตรกรมจะไม่ออกใบอนุญาตขับขี่ให้ รวมทั้งจะประสานให้โรงเรียนสอบขับรถเอกชน หันมาใช้หลักสูตรการอบรมขับขี่ของกรมแทนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้การขับขี่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

さらにアーコム運輸大臣は、次のように述べた。
各車種に対するより厳しい運転免許の発行の規定は、基本的に陸運局に持ち帰って検討するように命令した。例えば、運転免許筆記試験の合格基準は90%から100%になるだろう。今後は受験者は50問の試験問題に対し満点を取る必要がある。陸運局は、現在においては90%が合格水準と規定されている運転免許証発行の検討に入ることになる。
将来において免許更新時でも、新たに筆記試験を行う規定にしなければならない。現在は講習だけだが改正する必要がある。他にも、運転免許申請者は、運輸局基準に沿った運転免許教習所の卒業証がなければならなくなる。それがなければ、陸運局は免許証を発行しないだろう。それには、民間の運転免許教習所との連携が必要となる。そして、同一レベルの運転能力を養成するためにも教育省のカリキュラムに替わり陸運局の運転講習カリキムを教育に取り入れることも考える。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-23

パタヤの現金輸送車現金強奪に関与したと思われる殺し屋の海軍一等兵曹長を逮捕、本人は否定

160423thairat.jpg

จับ 'พ.จ.อ.' อดีตหน่วยมนุษย์กบ คาดพัวพันปล้นรถขนเงินพัทยา ยังปฏิเสธ
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 22 เม.ย. 2559 15:05

パタヤの現金輸送車現金強奪に関与したと思われる元潜水士の海軍一等兵曹長を逮捕、本人は否定

2016年4月22日 15:05
タイラット・オンラインより

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

ตำรวจสืบสวนภาค 2 บุกจับกุม "พ.จ.อ." อดีตมนุษย์กบ คาด มีเอี่ยวเหตุปล้นรถขนเงินที่พัทยา ได้ไป 8.8 ล้าน เจ้าตัวปฏิเสธทุกข้อหา พบประวัติ เคยถูกจับปล้นรถขนเงินแต่คดียกฟ้อง ก่อนมีหมายจับร่วมกันฆ่าปี 54

警察は、軍第二管区を捜索に入り、元潜水士の海軍一等兵曹長を逮捕した。パタヤでの880万バーツ現金輸送車現金強奪に関与したと思われる。本人はすべての容疑を否定。経歴を見ると現金輸送車強奪で逮捕されたことがある。4年前にさらに強奪と殺人で逮捕状が出される前に告訴が却下されている。

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 22 เม.ย. 59 พล.ต.ต.เชษฐา โกมลวรรธนะ ผบก.สส.ภ.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภาค 2 กำลังทหารเข้าจับกุม พ.จ.อ.ถนอม พวงกระโทก อดีตทหารสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือ (มนุษย์กบ) หรือหน่วยซีล ที่บ้านพักใน จ.ชัยภูมิ โดยการเข้าจับกุมในครั้งนี้คาดว่ามีส่วนพัวพันคดีชิงเงินรถขนเงิน บริษัท แซมโก้ ที่พัทยา จ.ชลบุรี ได้เงินไปจำนวน 8.8 ล้านบาท

2016年4月22日午前8時、第二管区捜査司令官のチェートター・コームラワンタナ警察少将は、警察当局と共に、軍第二管区に捜査に入り、元海軍特殊作戦部隊所属の潜水士のタノーム・プアンクラトーク海軍一等兵曹長をチャイヤプーム県の宿舎で逮捕した。今回の逮捕に踏み切ったのは、チョンブリ県パタヤのセームコー社の現金輸送車現金強奪880万バーツに関与したと思われたからだ。

นอกจากนั้น ในการเข้าจับกุมในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังนำหมายจับศาลพัทยา ลงวันที่ 18 มี.ค. 54 ของ สภ.พลูตาหลวง ในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ซึ่งในเบื้องต้น พ.จ.อ.ถนอม ให้การปฏิเสธทุกข้อหา
ส่วนประวัติ พ.จ.อ.ถนอม นั้น มีพฤติกรรมเป็นมือปืนรับจ้างทั่วไป เคยถูกจับกุมคดีปล้นรถขนเงิน บริษัท แซมโก้ ที่พัทยา เมื่อปี 51 แต่คดีในครั้งนั้นถูกยกฟ้อง ซึ่งหลังจากมีหมายจับคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ปี 54 พ.จ.อ.ถนอม ได้หนีราชการ จึงถูกให้ออกจากราชการ
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ขณะเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมกำลังนำตัวมาจาก จ.ชัยภูมิ นั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจยังนำเจ้าหน้าที่บริษัท แซมโก้ มาให้ปากคำในรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วย.


また、この逮捕においては、警察当局はパタヤ裁判所の逮捕状を取っている。プルータールアン警察署が2012年3月18日付でこの容疑と殺人の容疑の目的で逮捕状を取っているのである。タノーム海軍一等兵曹長は容疑を否定している。
経歴を見ると、彼は請負の殺し屋の行動をとっている。7年前にパタヤのセームコー社の現金輸送車現金強奪で逮捕されたことがあるが、その際、告訴が却下されている。4年前に殺人罪で逮捕状が出て、業務を放棄し逃亡したため解雇された。
その後のマスコミの報道によれば、逮捕した警察チームはチャイヤプーム県から来ており、セームコー社の責任者を連れてきて、さらに詳細な証言をするように求めている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-22

ネットユーザー、どうして占い師は患者を治療する医師より金持ちなのだろうかと問う

160422mthainews02.jpg

ชาวเน็ตถามทำไมอาชีพ ‘หมอดู’ ถึงรวยกว่า ‘หมอรักษาคนไข้’

ネットユーザー、どうして占い師は患者を治療する医師より金持ちなのだろうかと問う

MthaiNewsより

ชาวเน็ตถามทำไมอาชีพ ‘หมอดู’ ถึงรวยกว่า ‘หมอรักษาคนไข้’ หลังมีภาพ ‘หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม’ ถ่ายคู่รถหรูเต็มบ้าน

占い師クリット・コーンファームが家に所狭しと並んだ豪華な車を撮った写真を見て、ネットユーザー、ネットユーザーは、どうして占い師は患者を治療する医師より金持ちなのだろうかと問う

วันนี้ (21 เม.ย. 59) โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอทคอมรายหนึ่ง ตั้งกระทู้ถาม ทำไมอาชีพ หมอดูดวง ถึงรวยกว่าอาชีพ หมอรักษาคนไข้ โดยนำภาพของหมอดูชื่อดังอย่าง หมอกฤษณ์ คอนเฟิร์ม หรือ นายศุภกฤษฏ์ ปทุมศรีวิโรจน์ ที่ถ่ายคู่กับรถหรูหลายคันมาเป็นตัวอย่าง

2016年4月21日、あるサイトのパンティップ会員が、どうして占星術師は病院を治療する医師より金持ちなのだろうかと問い、例として、占い師クリット・コーンファームこと、クパクリット・パトゥムシーウィロート氏の様々な豪華な車の写真を紹介したことで、ネット社会に大きな批判が起こった。

160422mthainews01.jpg

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-04-20

7日間のソンクラーン祭り中の死者442名、けが人3,656名

160420dailynews.jpg

ศปถ.สรุป 7 วันสงกรานต์ ตายพุ่ง 442 เจ็บ 3,656 คน
วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 เวลา 11:10 น. เดลินิวส์

7日間のソンクラーン祭り中の死者442名、けが人3,656名

2016年4月18日月曜日11:10
デイリーニュースより

มท.1 นำทีมแถลงยอดรวมอุบัติเหตุสงกรานต์ 7 วัน ตายพุ่ง 442 ราย เจ็บ 3,656 คน "กทม.-โคราช"แชมป์ตายสูงสุด สาเหตุหลักเมาแล้วขับ สั่งแก้ก.ม.ภายใน 5 เดือน ให้ทันใช้เทศกาลปีใหม่ 60

内務省中央内務局は、7日間のソンクラーン祭りの事故数を発表した。死者は442名、けが人は3,656名。
バンコクとコーラートが一番死者が多く、主に飲酒運転が原因である。来年の新年までに実施できるような法の改正を命令。

เมื่อวันที่ 18 เม.ย. ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นประธานปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน (ศปถ.) และแถลงสรุปผลดำเนินงานลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ว่า สถิติเกิดอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 17 เม.ย.2559 วันที่ 7 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ "สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย” เกิดอุบัติเหตุ 343 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 45 ราย ผู้บาดเจ็บ 385 คน สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ ขับเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 35.57 ยานพาหนะเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 79.14 เรียกตรวจยานพาหนะ 617,870 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี 95,483 ราย โดยจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช และ จ.เชียงใหม่ 14 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ จ.นครศรีธรรมราช 18 คน

4月18日、公害防止軽減局で、内務大臣のアヌポン・パオシンダー陸軍大将は、委員長の立場で、交通事故防止軽減センターの閉鎖を述べ、2016年のソンクラーン期間中の交通事故の減少キャンペーンの結果を発表した。2016年4月17日の交通事故統計は、「安全なソンクラーン」キャンペーンの7日目の最後の日となる。17日の交通事故発生統計によれば、交通事故343件、死者45名、けが人385人で、事故の原因で一番目多いのはのは、スピード違反が35.57%、乗り物で一番多い交通事故はオートバイで 79.14%、617,870台を取り調べ、95,483名が起訴された。交通事故の一番多い県は、ナコンシータマラート県とチェンマイ県が14件、死者が一番多い県は、チェンマイ県とプラチュアムキリカン県で4名、けが人が一番多い県は、ナコンシータマラート県が18名である。

รมว.มหาดไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้สรุปยอดรวมอุบัติเหตุทางถนนตลอด 7 วัน ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.2559 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,447 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 442 ราย ผู้บาดเจ็บ รวม 3,656 ราย โดยจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตมี 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ยะลา ระนอง และหนองบัวลำภู เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 168 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ กรุงเทพฯ และ จ.นครราชสีมา 19 ราย และจังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ จ. เชียงใหม่ 175 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุดอันดับหนึ่งคือเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ซึ่งรถจักรยานยนต์ยังคงเป็นพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด

160420dailynews02.jpg

内務大臣は、さらに、2016年4月11日から17日までのソンクラーン祭り7日間の交通事後件数をまとめて発表した。
交通事故は3,447件、死者は442名、けが人は3,656名であった。死者が出ていない県は4県あり、トラート、ヤラー、ラノーン、ノーンブラランプーである。交通事故が一番多い県は、チェンマイの168件、死者が一番多い県は、バンコクとナコンシータマラートで19名、けが人が一番多い県は、チェンマイで175名。交通事故の原因の1番目は、酒酔い、次がスピード違反、車種別は、オートバイである。

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับอุบัติเหตุสะสม 7 วัน ในปี 2558 เกิดอุบัติเหตุรวม 3,373 ครั้ง ผู้เสียชีวิต 364 ราย ผู้บาดเจ็บ 3,559 คน สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาสุรา ร้อยละ 39.31 ขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 24.35 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 81.34
ทั้งนี้สรุปว่า 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ 2559 นั้น มีผู้เสียชีวิตและอุบัติเหตุมากกว่าปี 2558 โดยมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 78 ราย เกิดอุบัติเหตุมากกว่า 74 ครั้ง และมีผู้บาดเจ็บมากกว่า 97 คน โดยพล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตและเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเทศกาลสงกรานต์ ปี 2558 จึงให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ก่อนเสนอคณะกรรมการให้แก้ กฎหมาย โดยจะประมวลสาเหตุทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายใน 5 เดือน เพื่อให้ทันเทศกาลปีใหม่ 2559 ตั้งแต่กฎหมายป้องกัน เช่น การได้รับใบอนุญาตขับขี่ ทั้งรถส่วนบุคคลและสาธารณะ จะต้องมีมาตราการใช้รถใช้ถนนมีความรับผิดชอบ จิตสำนึก และปฏิบัติตามกฎจราจร ป้ายบอกเส้นทางต่างๆ เป็นต้น
ขณะเดียวกันจะมีการศึกษาการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์โดยเทียบจากมาตราฐานสากล ที่กำหนดไว้ให้ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ อาจจะมีการปรับลดจากกำหนดเดิมห้ามเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์ช่วงเทศกาลสงกรานต์มาโดยตลอด ซึ่งขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ทำให้ไม่เกิดความสูญเสีย ส่วนมาตรการต่อไปที่จะไม่ให้เกิดความสูญเสียจะต้องหาแนวทางแก้ไขต่อไป.


マスコミ報道によれば、2015年の7日間の交通事故の総数は、3,373件、死者は364名、怪我人は 3,559名、交通事故の原因の1番目は、酒酔いが39.31%、スピード違反が24.35 %、車種別は、オートバイで81.34%であった。
従って、2016年の危険なソンクラーン祭りの7日間は、去年よりも死者数が78名、事故数が74件、けが人が97名、昨年より増えている。
アヌポン陸軍大将は、この事実を認め、まず分析するために県別にデータを収拾するよう命じた。新年を前に5カ月以内にすべての要因を把握し、法律改正委員会に提出するためである。
交通事故防止法から免許取得プロセスを見直し、自家用車、公共乗用車が、責任を自覚して交通法規や道路標識等を守って、公道を走る車を利用する制度を制定しなければならない。
一方、国際比較の見地からも、アルコール量測定調査では、以前の50mg%以上の禁止から20mg%以上の禁止に改正することになるだろう。
首相は、すべてのソンクラーン祭りの状況をフォローしており、一生懸命業務を遂行した各地の担当者に感謝の念を示しているが、一方では、これ以上の損失をださないための措置については、問題解決のための方策を探さなれればならないと考えている、と述べた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア