FC2ブログ

2016-03-30

弁護士のファンページ、泥棒が家に侵入してきたのを、銃で何発か撃っても留置所に行くのを免れる方法を紹介

160330Mthainews.jpg

เพจทนายแนะ เมื่อหัวขโมยขึ้นบ้านยิงแบบไหน ถึงรอดคุก!

弁護士のファンページ、泥棒が家に侵入してきたのを、銃で何発か撃っても留置所に行くのを免れる方法を紹介

MthaiNewsより

แฟนเพจ ทนายเพื่อนคุณโพสต์แนะ เมื่อหัวขโมยขึ้นบ้านยิงแบบไหน ถึงรอดคุก!

「弁護士は君の友人」のファンページ、泥棒が家に侵入してきたのを、銃で何発か撃っても、留置所に行くのを免れる方法を紹介する記事を投稿する

จากกรณีที่จ่าสิบตรี ณัฐวุฒิ ศรีเทพ ทหารประจำโรงเรียนช่างฝีมือทหาร ใช้อาวุธปืนยิงโจรที่กำลังจะแอบปีนเข้าบ้านย่านลาดพร้าว เพื่อลักทรัพย์ จำนวน 8 นัดจนเสียชีวิต ตามข่าวที่ MThai News เคยนำเสนอไปแล้วนั้น

軍の整備士ナラウット・シテープ伍長が、ラープラーオ地区で、財産を盗むためこっそり家をよじ登ってきた泥棒に銃弾を8発発射し死亡させたとMthaiNewsは報じたことがある。

ล่าสุดทางแฟนเพจ ทนายเพื่อนคุณ ได้มีการโพสต์ข้อความให้ความรู้เรื่องของกฎหมาย เกี่ยวกับการต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพย์สินหากมีหัวขโมยขึ้นบ้าน ทางแฟนเพจ ทนายเพื่อนคุณ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า หัวขโมยขึ้นบ้านยิงแบบไหน ถึงรอดคุก ….

最新ニュースによれば、「弁護士は君の友人」ファンページは、財産を守る争いに関する法の知識のメッセージを投稿した。
もし、泥棒が家に侵入してきた場合、「弁護士は君の友人」のファンページはメッセージを投稿して次のように言う。泥棒が家に侵入して何発か撃っても留置所に行くのを免れる方法とは...

ตามประมวลกฏหมายอาญาของบ้านเรา จะมีวลีติดปากนักกฏหมาย ‘ การป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ’ เนื่องจาก ป.อาญา มาตรา 68 ได้กล่าวว่า ถ้าผู้ใดต้องกระทำการใด ๆ เพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือผู้อื่นให้พ้นจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฏหมายและภยันตรายที่ใกล้จะถึง ถ้าการกระทำนั้นสมควรแก่เหตุ การกระทำเช่นว่านั้นเป็นการป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฏหมาย ดังนั้นไม่มีความผิดครับ เมื่อไม่ผิดก็ไม่ต้องติดคุก

我が国の刑事法によれば、法律家の口癖の言葉がある。68条からの「適切な自己防衛」であり、次のように述べている。
自分や他者を守るためのいかなる人物のいかなる行為も、法を侵害する加害者の立場から免れることができる。その行為が適切な自己防衛の場合、その行為は法にかなった自己防衛だと言える。従って、法を犯したことにならない。法を犯さなければ、禁錮されない。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト2016-03-29

会社を乗っ取られるまで、「メー・プラノーム」のナンプリック事業収入は8億3百万バーツ

160329mthainews.jpg

メー・プラノーム社で働いている若者、長女がインチキな事業をしていると投稿する
 の続きです。


เปิดรายได้ธุรกิจ803ล้านน้ำพริก “แม่ประนอม” ก่อนเกิดศึกฮุบกิจการ

会社を乗っ取られるまで、「メー・プラノーム」のナンプリック事業収入は8億3百万バーツ

Mthainewsより

เปิดรายได้ธุรกิจน้ำพริก “แม่ประนอม” ล่าสุด 803 ล้าน ก่อนเกิดศึกฮุบกิจการ ขณะ พบบุตรสาวคนโตปรากฏชื่อผู้ถือหุ้นบริษัทเอกชนอีก 2 แห่ง

会社を乗っ取られるまで、「メー・プラノーム」のナンプリック事業収入が、最近は8億3百万バーツ、長女の名前が2つの会社の株主として記載されていることを確認

กำลังเป็นเหตุการณ์ที่น่าสนใจสำหรับ “น้ำพริกแม่ประนอม” หรือ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด ที่เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจน้ำพริกเผาแม่ประนอม ได้เดินทางเข้าร้องทุกข์กับศูนย์บริการประชาชน สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพื่อขอความเป็นธรรม เจ้าตัวอ้างว่า ถูกลูกสาวแท้ๆ ฮุบกิจการ โดยเมื่อปี 2558 ตนถูกลูกสาวและลูกเขยปลอมเอกสารผู้เป็นสามีที่ล่วงลับโอนทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงกิจการน้ำพริกแม่ประนอมเข้าเป็นของตัวเอง ก่อนที่ในเวลาต่อมาลูกสาวจะไล่ให้ตนออกจากบ้าน หลังไว้ใจให้ดูแลกิจการทั้งหมด ซึ่งหลังเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวตนได้เข้าร้องขอความเป็นธรรมจากศาลแล้ว แต่คดีกลับไม่คืบหน้าเพราะลูกสาวกับลูกเขยได้ใช้เงินร่วมกับบุคคลเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมดังกล่าว

2016年3月25日、「ナンプリック・メー・プラノーム」社に関する興味深い騒動が起きている。同社の創業者プラノーム・デーンスパー女史が出向いて首相府副事務局長所管の国民サービスセンターに苦痛を訴え出た。公正さを判断してもらうためである。本人自身が述べるのに、血を分けた長女に事業を乗っ取られたというのである。2015年、長女と娘婿が死去した亭主の書類を偽造してすべての財産と「ナンプリック・メー・プラノーム」社を自分自身に譲渡させものにしたと言うのである。その後、長女は自分を家から追い出した。信頼して彼らに事業すべてを管理させた後の事である。この事件が起こった後に自分は裁判所に公正を求めて訴えたが、裁判は進展していない。なぜなら、娘と息子婿は金と人を使って裁判のプロセスに干渉したからである、と述べている。

สำหรับ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด หรือ “น้ำพริกเผาแม่ประนอม” ตั้งอยู่เลขที่ 68/10 หมู่ที่ 12 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2524 ทุนปัจจุบันอยู่ที่ 59 ล้านบาท โดยแจ้งประกอบธุรกิจผลิตน้ำพริกเผา น้ำจิ้มต่างๆ ปรากฎชื่อ นางศิริพร แดงสุภา เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ นาง อุรชา พีชาสารานนท์ และ น.ส. ธนาภรณ์ ภาษาประเทศ ร่วมเป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 (ราคาหุ้นละ 1,000 บาท) มี 5 ราย ประกอบด้วย นาง ศิริพร แดงสุภา ถือหุ้นใหญ่สุด 28,000 หุ้น มูลค่า 28 ล้านบาท นางสาว ธนาภรณ์ ภาษาประเทศ นางสาว สุรพร ภาษาประเทศ นางสาว อุรชา พีชาสารานนท์ ถืออยู่คนละ 10,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ถืออยู่คนละ 10 ล้านบาท นาย สุชาติ ภาษาประเทศ ถืออยู่ 1,000 หุ้น มูลค่า 1 ล้านบาท

会社はバンコク市タウィワッタナー地区サーラータムマサップ地域ムー12の68/10番地に設立され、1981年9月22日に会社を登録した。現在の資本金は5,900万バーツでナムプリック・パオと様々なタレの生産事業を届け出ている。
シラポン・デーンスパー女史がCEO、ウラチャー・ピーチャーサーラーノン女史とタナポン・パーサープラテート女史が役員である。2015年10月19日に株主名簿5名の名簿が掲載され、シラポン・デーンスパー女史が最大株主で28,000株(2,800万バーツ相当)、タナポン・パーサープラテート女史、ウラチャー・ピーチャーサーラーノン女史がそれぞれ10,000株(1,000万バーツ相当)、スチャート・パーサープラテート氏が1,000株(百万バーツ相当)である。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-29

メー・プラノーム社で働いている若者、長女がインチキな事業をしていると投稿する

160328mthainews.jpg

หนุ่มอ้างทำงานในบริษัท’แม่ประนอม’ โพสต์อีกมุมของลูกสาวโกงกิจการ

メー・プラノーム社で働いている若者、長女がインチキな事業をしていると投稿する

Mthainewsより

คดีพลิก!? หนุ่มอ้างทำงานในบริษัท’แม่ประนอม‘ เผยอีกด้านของลูกสาวคนโตของแม่ประนอม

びっくりする裁判?メー・プラノーム社で働いていると述べる若者、同社の長女について暴露する

จากกรณีที่ นางประนอม แดงสุภา ผู้ก่อตั้งธุรกิจ “น้ำพริกเผาแม่ประนอม” ร้องขอความเป็นธรรม หลังถูกลูกสาวคนโต รวมหัวกับลูกเขย ฮุบที่ดิน-กิจการ แถมไล่แม่ออกจากบ้าน ทำให้เรื่องราวดังกล่าวกลายเป็นกระแสฮือฮา รวมถึงทำให้ลูกสาวคนโตถูกวิพากษวิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้

「ナンプリックパオ・メー・プラノーム」事業の創立者プラノーム・デンスパー女史は、公正を求めて裁判所に訴え出た。長女が娘婿と「フップ・ティー・ディン」事業を起こし、母を家から追い出したからである。このことは大きなニュースとなった。また、長女は現在、大きな批判を浴びている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

160328mthainews02.jpg

2016-03-25

セクシー女優センミー、お金の使い方を学ぶ訓練で、月の小遣いは5,000バーツ以下

160325thairat.jpg

แซมมี่ ใช้เงินเดือนละไม่ถึง 5 พัน
โดย ไทยรัฐออนไลน์ 24 มี.ค. 2559 12:10

センミー、月の小遣いは5,000バーツ以下

2016年3月24日12:10
タイラット・オンラインより

ใครจะไปคาดคิดว่านางเอกสาวสุดเซ็กซี่ "แซมมี่ เคาว์เวลล์" จะยอมใช้เงินเพียงเดือนละ 4,500 บาท ซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับด้วยตัวเอง ว่าเป็นเรื่องจริง ซึ่งเป็นข้อตกลงกับผู้จัดการส่วนตัว ที่อยากฝึกให้มีวินัยในการใช้เงิน เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของเงินเก็บในอนาคต โดยสาวแซมมี่เผยว่าตอนแรกก็รู้สึกอึดอัด แต่เมื่อลองคิดทบทวนทุกครั้งก่อนใช้เงิน ก็เริ่มเข้าใจตัวเองมากขึ้น จนตอนนี้ก็ติดนิสัยการใช้เงินแบบประหยัดไปซะแล้ว

誰が、ヒロインでセクシー女優センミー・カオウェーンが月に4,500バーツしか使わないことを予想しただろうか。当人も本当だと述べて、自分自身で納得して行っている。自分のマネジャーとの合意事項で、マネジャーが、将来の貯蓄始めるきっかけのために、お金の使い方の規律を訓練させたいという思いやりから始めた。
最初は不快だったが、お金を使う度に本当に使う必要があるかと考えてみると、自分自身お金の大切さをよく理解するようになった。今では、倹約しながらお金を使うのが習慣となった、とセンミーは述べている。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

160325thairat02.jpg

2016-03-22

私の畑のボークチョイの花

160322suyada.jpg

タイの友人のフェイスブックより

ไปรับน้องแตมที่โรงเรียนเธอหิ้วตะกร้ามาบอกว่า
--ครู +++ฝากมาให้ค่ะ
--อะไรลูก? แม่หวานพยายามมองดอกไม้ตรงหน้า
--อ๋อ บ๊อกฉ่อย ของเรานี่นา...ให้ไปตั้ง2อาทิตย์แล้ว
--ค่ะ เห็นเพื่อนที่หอพัก บอกว่าครูพยายามนั่งแกะตั้งแต่เช้าแล้วนำมาให้แม่หวานค่ะ
ว้าว. น่ารักมากเลย คุณครูท่านเขียนกวี เขียนกลอน เขียนจดหมายด้วยลายมือที่สวยงามให้แม่หวานมาตลอด
คุณครูชอบหนังสือแม่หวาน#อาหารญี่ปุ่นรสมือแม่
คุณครูชอบสวนผักแม่หวาน
คุณครูชอบสวนธรรม
และคุณครูฝันจะทำสวนผักที่โรงเรียนนานาชาตินี้. ฝันของคุณครูกำลังเป็นจริงเพราะได้อนุมัติแล้ว
แม่หวานดีใจมากที่เป็นแรงบันดาลใจให้ ดีใจมากที่ได้รับดอกไม้บ๊อกฉ่อย
ขอบพระคุณสิ่งดีๆจากคนรักผักค่ะ
แม่หวาน ละมุนมัม


インターの学校に娘のテムちゃんを向かいに行くと、テムがバスケットを抱えて持ってきて言うに

--先生から預かったのよ
--あなた、それ何?

ワーン・ママは真正面に花を見据えました。

--ああ、2週間前に持って行ってもらった私の畑のボークチョイだわ。
--そうなの。宿舎で友達と会ったら、先生が朝から座って摘んでいたと言っていたわ。ママに持って行ってもらうためなのね

うわぉ、素敵です。先生は詩を書くので、いつもワーン・ママにきれいな筆跡の韻を踏んだ手紙を添えてくれます。
先生は私の本『母の手による日本の食べ物』も家の野菜畑もスワンタムの家も好みます。
先生は、インターの学校に野菜畑を作るのを夢見ています。その夢は本物になろうとしています。なぜなら、学校側に承認されたからです。
ワーン・ママは、ボークチョイの花を受け取って感動して喜んでいます。本当に野菜を愛する人からの親切な贈り物はすごく好きです。
自分自身がもっと人を助けたくなるような優しい気持ちになります。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-22

グラブ・バイクによるバイク・タクシー請負業務を禁止

160321mthainews.jpg

จยย.ทั่วไปวิ่งรับจ้างผ่าน'แกร็บไบค์ผิด'
เดลินิวส์

グラブ・バイクによるバイク・タクシー請負業務を禁止

デイリーニュースより

„จยย.ทั่วไปวิ่งรับจ้างผ่าน'แกร็บไบค์ผิด' การใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวผู้ขับรถจะต้องสมัครสมาชิกกับแกร็บไบค์ และเมื่อผู้โดยสารต้องการเรียกใช้จะมีการกรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น

グラブ・バイクによるバイク・タクシー請負業務を禁止、
このアプリの使用について、運転手は「グラブ・バイク」の会員メンバーにならなくてはならないし、バイクタクシーを利用するときはアプリを通して情報をインプットしなけれならない。

วันพฤหัสที่ 17 มีนาคม 2559 เวลา 10:59 น.
ช่วงนี้หลายคนคงได้ข่าวว่ากรมการขนส่งทางบกออกมาตรการกวดขันแกร็บไบค์ (Grab Bike) หรือบริการเรียกรถจักรยานยนต์รับจ้างหรือวินผ่านแอพพลิเคชั่นที่มีสมาชิกเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นจักรยานยนต์ที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือผู้ที่มีจักรยานยนต์แต่ไม่ได้จดทะเบียน ก็สามารถใช้แอพพลิเคชั่นแกร็บไบค์ได้ ซึ่งการใช้งานแอพพลิเคชั่นดังกล่าวผู้ขับรถจะต้องสมัครสมาชิกกับแกร็บไบค์ และเมื่อผู้โดยสารต้องการเรียกใช้จะมีการกรอกข้อมูลผ่านแอพพลิเคชั่น การใช้บริการดังกล่าวกำลังเป็นที่นิยมเพราะมีความสะดวกสบายไม่ต้องยืนรอคิว แต่การใช้บริการดังกล่าวถือว่าผิดกฎหมายหลายข้อหาได้แก่ 1.ไม่ได้ใช้จักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย 2.ผู้ขับขี่ไม่มีใบอนุญาตจักรยานยนต์สาธารณะ 3.ไม่มีข้อมูลในศูนย์ประวัติขับรถสาธารณะ 4.ไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่ได้รับอนุญาต 5.ไม่ได้รับการจัดระเบียบจากคสช. โดยหากผู้ใดฝ่าฝืนจะถูกเปรียบเทียบปรับในความผิดฐานนำรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้รับ-ส่งผู้โดยสารมีโทษปรับ 2,000 บาท แต่งกายไม่ถูกต้องตามประกาศของกรมการขนส่งทางบกปรับ 1,000 บาท ไม่แสดงใบอนุญาตขับขี่สาธารณะปรับ 1,000 บาท นอกจากนี้ผู้ขับขี่จะถูกเพิกถอนใบอนุญาตใบขับขี่3 ปี ฉะนั้น จยย.รับจ้างทั้งหลายคิดให้ดี.“


2016年3月17日木曜日10:59
この間、多くの人たちが陸上輸送局がグラブ・バイクに対して厳しい措置をとることを聞いている。「グラブ・バイク」は、アプリを通して数多くの会員のオートバイタクシーを呼ぶサービスであり、法に正しく基づいているバイク・タクシーでも登録していなくても構わず、「グラブ・バイク」のアプリが使えれることが条件だった。つまり、このアプリを仕事で使うには、運転手は「グラブ・バイク」の会員メンバーに登録する必要があり、利用者もバイクタクシーを利用するときはアプリを通して情報をインプットしなけれならない。このサービスは人気となっていた。なぜなら、便利で気軽で列を作って待つ必要がないからだ。しかし、このサービスは法を犯しており、多くの起訴事実を特定することになる。
すなわち、
1.法に則した公共バイクタクシーでない。
2.運転手は公共バイクタクシー許可証を持っていない。
3.公共交通運転記録センターを過去のデータがない。
4.許可を受けないとバイクタクシーは大通りを走ることはできない。
5.陸上輸送局によって組織化されたものではない。

個人使用のオートバイが乗客を乗せた場合、違反の罰金は、2,000バーツで、また、陸上輸送局が公示した服装でない場合は、1,000バーツの罰金である。その他にも3年間、免許証が取り消される。したがって、オートバイタクシーの多くの者は熟慮して行動する。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-20

ショック!生中継中に女性がモニター画面から突然消えるミステリーช็อก! สาวหายไปจากหน้าจอทีวีปริศนา ตอนออกอากาศสด

ショック!生中継中に女性がモニター画面から突然消えるミステリー

Mthainewsより

ช็อก! สาวหายไปจากหน้าจอทีวีปริศนา ตอนออกอากาศสด จนเกิดข้อกังขา ทั่วโลกต่างหาคำตอบของสาวลึกลับในทีวี

ショック!生中継中に女性がモニター画面から突然消えるミステリーで謎が生じる、世界中の人々がテレビの中の消えた女性の謎を議論する。

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่า ภาพจากรายการข่าวกีฬาทางโทรทัศน์ช่องหนึ่งของประเทศเดนมาร์ก กลายเป็นประเด็นถกเถียงและสงสัยไปทั่วโลก เนื่องจากขณะที่กำลังเผยแพร่การสัมภาษณ์สด โค้ชแฮนด์บอลหญิงทีมชาติ ได้ปรากฏภาพผู้หญิงที่อยู่ด้านหลัง แต่กลับหายวับไปอย่างเป็นปริศนา

海外通信社の報道によれば、デンマークのあるチャンネルのスポーツニュース番組の映像が論争になっており、世界中にその謎を提供することとなった。国のハンドボール女性チームのコーチのインタビューを生中継している際に広く放映されていたためだ。
後ろに女性が現れたが、目の前で謎を残して消えたのである。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-17

有名なFacebookのページがフォードに衝突して火を噴かせたベンツの持ち主の写真と名前を明かす

160317mthainews.jpg

大学と親しい友人、フォードを運転して衝突発火して死亡した2名の学生を追悼する投稿をするの続報です。

เพจดัง เผยภาพ-ชื่อ เจ้าของเบนซ์หรูพุ่งชนฟอร์ด แนะจับตาหวั่นคดีเงียบ

有名なFacebookのページがフォードに衝突して火を噴かせたベンツの持ち主の写真と名前を明かす

Mthainewsより


เพจดัง เผยภาพ-ชื่อ เจ้าของเบนซ์หรูพุ่งชนฟอร์ด ย่างสด 2 นิสิตปริญญาโท แนะจับตาหวั่นคดีเงียบ หลังพบเป็นลูกคนรวย

有名なFacebookのページが、フォードに衝突して火を噴かせ、修士の学生を焼死させたベンツの持ち主の写真と名前を明かす。金持ちの息子だと判明した後、起訴騒ぎになっていないことに注目するよう促す。

วันนี้ (16 มี.ค. 59) โลกออนไลน์กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก หลังเฟซบุ๊กแฟนเพจ CSI LA ได้ออกมาโพสต์ถามถึงกรณีที่ก่อนหน้านี้ ได้เกิดเหตุสลด รถเบนซ์หรู ขับพุ่งชนท้ายรถฟอร์ด เฟียสต้า เป็นเหตุทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ ย่างสด 2 นิสิตปริญญาโท เมื่อวันที่ 13 มี.ค. ที่ผ่านมา ว่า คดีดังกล่าวจะเงียบหายเหมือนคดีลูกคนรวยที่ผ่าน ๆ มาหรือไม่ พร้อมเผยชื่อคนขับรถเบนซ์หรูผู้ก่อเหตุ ที่เป็นเจ้าของบริษัทนำเข้ารถหรู
โดยเพจดังกล่าวระบุว่า…


2016年3月16日、ネット社会が激しく批判したのは、FacebookのファンページのCSILAが投稿して問うた次の事であることである。去る3月13日、派手なベンツを運転してフォード・フィアスターの後部に衝突し、火を噴かせ修士の学生2名を焼き焦げにした悲しい事件の事について述べた。
この案件の起訴はあるのかないのか静かでひっそりしている。まるで過去にあった金持ちの息子の案件のようではないか。ついでにベンツを運転して事故を起こした人物の名前を公表する。派手なベンツを輸入した会社のオーナーである。ファンページは次のように述べる。(以下略)

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-16

警察、サムットプラカーンで女性の下着を盗みを働いたオートバイ・タクシーの若者を逮捕、部屋を捜索して3,000着以上発見

160316posttoday.jpg

ตำรวจจับหนุ่มจักรยานยนต์รับจ้างลอบขโมยชุดชั้นในหญิงในพื้นที่สมุทรปราการ ค้นห้องเจอกว่า3พันตัว

警察、サムットプラカーンで女性の下着を盗みを働いたオートバイ・タクシーの若者を逮捕、部屋を捜索して3,000着以上発見

PostTodayより

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ด.ต.สุวัฒน์ นิสังกาศ ผบ.หมู่งานป้องกันและปราบปราม สภ.เมือง สมุทรปราการ หัวหน้าตู้ยามจุดสกัด กม.30 พร้อมกำลัง ได้ร่วมกันจับกุมตัวนายภานุ พลอยสุวรรณ อายุ 54 ปี มีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง พร้อมของกลาง เป็นชุดชั้นในผู้หญิงใช้แล้วกว่า 3 พันตัว โดยจับกุมได้ภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ ในซอย วัดราษฎร์โพธิ์ทอง ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ

3月16日、サムットプラカーン市スワット・ニサンカート警察防衛鎮圧司令官兼30km交番チーフは、部隊を引き連れ、オートバイタクシー運転手のパーニ・プローイスワン氏、54才を、女性の下着3,000着以上の証拠と共に逮捕した。逮捕は借りていた部屋(サムットプラカーン市ターイバーン村ソイ・ワダラートポーホーン)の中で行われた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2016-03-16

タイの若者にペニスをしゃぶられたと白人ハンサム男性、怒って警察に訴える

160316dailynews.jpg

'ฝรั่งรูปหล่อ'แค้นแจ้งความ อ้างโดนหนุ่มไทยอมนกเขา
เดลินิวส์

タイの若者にペニスをしゃぶられたと白人ハンサム男性、怒って警察に訴える

デイリーニュースより

เมื่อวันที่ 13มี.ค. นายมาร์ค (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี นักท่องเที่ยวหนุ่มหล่อชาวอังกฤษ ได้เข้าแจ้งความกับ ร.ต.อ.กิตติภณ พลเดช ร้อยเวรสอบสวน สภ.บางแก้ว จ.สมุทรปราการว่า ถูกเพื่อนชายที่รู้จักกันละเมิดทางเพศด้วยการอมอวัยวะเพศช่วงที่มึนเมา ทำให้ต่อสู้ขัดขวางไม่ได้ โดยก่อนหน้านี้ ตนรู้จักกับนายดำ (นามสมมุติ) อายุ 39 ปี ชาวกทม. ผ่านทางเว็บไซต์ท่องเที่ยวเว็บหนึ่ง โดยนายดำอ้างว่าจะให้ที่พักฟรีหากมาเมืองไทย มีการแชทคุยผ่านทางเฟซบุ๊กกระทั่งสนิทสนมกัน และชักชวนให้ตนมาหาที่บ้านพักที่ตนเคยไปพักมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อครั้งเดินทางมาเที่ยวครั้งก่อน และมีการจัดงานปาร์ตี้กินเลี้ยงสังสรรค์ กระทั่งตนเมาจากนั้นก็พากันไปกินต่อที่ผับแห่งหนึ่งจนร้านปิด จึงนั่งแทกซี่กลับที่บ้านพัก ซอยลาดกระบัง 20/3 สำหรับชาวต่างชาติมาพักโดยเฉพาะ พอมาถึงนายดำก็พาขึ้นไปชั้น 2 ขณะที่ตนนอนหลับไปด้วยความมึนเมาปรากฏว่า นายดำไม่ยอมกลับบ้าน แต่เดินมารูดซิบกางเกงใช้ปากอมอวัยวะเพศของตน ซึ่งขณะนั้นตนคิดว่าตนฝันแต่พยายามตั้งสติ และพบว่าถูกละเมิดทางเพศจริง ภายหลังได้สติแล้วจึงรีบเก็บของออกจากที่พักเข้าแจ้งความต่อตำรวจ เพื่อดำเนินคดีกับนายดำ

3月13日、英国の旅行者マーク(仮名)、24才が、サムットプラカーン県のバンケーオ警察署のピティパン・ポンデート警察大尉に訴えに来て、知り合いの男性の友人に酔っているときに性器をしゃぶられる性的被害を受けたと述べた。酔っていたので抵抗して阻止することができなかったと言う。
この件の前に、自分は、ある旅行のサイトを通じてバンコクの男性ダム(仮名)、39才と知り合った。ダムは、タイに来たなら無料で泊まらせてくれると言ってくれた。フェイスブックでチャットして互いに親しくなった。
前に自分がタイに旅行に来た時に泊まった所に宿泊するように誘われた。
そこでパーティーをしてごちそうをしてもらい、自分は酔ってしまった。
それから外に連れ出されパブで閉店まで飲食した。タクシーに乗ってソイ・ラードクラバン2/3の外国人用ゲストハウスまで帰った。到着するや否や、ダムは2階に一緒に上がったが、自分は酔って寝てしまった。ダムは帰ろうとせず、ズボンを脱いで口を使って自分の性器をしゃぶった。そのときは、自分は夢を見ているのかと思ったが、意識を働かそうと努力した。本当に性的被害を受けたことがわかり、意識をはっきりさせ、ダムを訴えるために急いで宿舎から出て警察に通知にきたのだ、とマークは述べた。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア