FC2ブログ

2013-10-04

ウィッパサナー瞑想の師、ゴエンカ師の歩みを振り返る

131003posttodayA.jpg

Kodek注:
世界的に名高いウィッパサナー瞑想の師、ゴエンカ、死去する の記事の続きです。


โกเอ็นก้าเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในเนื้อหาสาระของคำสอนของพุทธศาสนาและในแนวทางวิปัสสนากรรมฐานเป็นอย่างมาก จึงปวารณาตัวเข้าปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและจริงจัง ต่อมาท่านอาจารย์อูบาขิ่นได้แต่งตั้งให้ท่านทำหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ช่วยสอน หลังจากเกิดการปฏิวัติในพม่าในช่วงนายพลเนวินและรัฐบาลพม่ามีนโยบายไม่ต้อนรับคนต่างชาติ โกเอ็นก้าจึงได้เดินทางกลับไปที่อินเดียเมื่อปี 2512

ゴーエンカーに仏教の教えの内容とウィッパサナー瞑想に対し、熱い信仰が生まれ、引き続き真剣に、この修行に身をささげた。続いてウバーキン師は彼を瞑想コースの助手として指名した。
ミャンマーでネウィン将軍の時にクーデターが起こり、ミャンマー政府は外国人を歓迎しない政策を取った。そこでゴーエンカーは1969年、インドに帰国した。

ในโอกาสนั้นได้อบรมวิปัสสนาให้แก่มารดาและญาติพี่น้อง แล้วมีผู้บอกกันปากต่อปากจนเกิดผู้สนับสนุนแนวทางของการปฏิบัติของท่านเรียกว่า ขบวนการเอหิปัสสิโก มีผู้มาขอเข้าปฏิบัติกันมากทั้งคนอินเดียและคนต่างชาติ รวมทั้งพระภิกษุไทยจำนวนหนึ่งซึ่งเดินทางไปศึกษาที่อินเดียในช่วงนั้น

機会を得て、ウィッパサナー瞑想の修行を、自分の母と兄弟の親戚に行った。それが口づてに伝わり、彼の行動の支援者が生まれた。すなわち、エーヒパシコーと呼ばれた。この活動に参加を望む者が多くなり、インド人、外国人、それに、このときにインドに学びに来ていたタイの僧1名がいた。

การอบรมวิปัสสนาของโกเอ็นก้าในอินเดียถือว่า เป็นการนำธรรมะกลับไปเฟื่องฟูในอินเดีย ในปี พ.ศ.2517 โกเอ็นก้าได้ก่อตั้งศูนย์ปฏิบัติขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองอิกัตปุรี ใกล้ๆ กับเมืองบอมเบย์ รัฐมหาราษฎร์ ในนามสถาบันวิปัสสนานานาชาติ “ธรรมคีรี” และจัดให้มีการอบรมวิปัสสนาหลักสูตร 10 วันและหลักสูตรระยะยาวต่อเนื่องซึ่งต่อมาได้กลายเป็นหลักสูตรที่มีชื่อเสียงและแพร่หลายไปทั่วโลก

インドのゴーエンカーのウィッパサナー瞑想修行は、1974年、インドに仏教の教えを順調に復興させた。ゴーエンカーは瞑想センターを、国際ウィッパサナー協会「ダルマキーリー」の名前でマハラート州ボンベイの近くのイカトプリーに初めて設立し、10日間のウィッパサナー瞑想修行コースと引き続いて長期間カリキュラムを行った。それは後に大変有名なカリキュラムとなり、世界中に広まった。

ในปี พ.ศ.2522 โกเอ็นก้าเริ่มเดินทางไปเผยแผ่อบรมการปฏิบัติวิปัสสนาตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยปรับรูปแบบให้เป็นสากลทำให้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แต่ในแนวทางวิปัสสนาแบบโคเอ็นก้าเริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยเมื่อปี 2529 โดยมีการจัดอบรมครั้งแรกที่เกาะพงัน และเปิดเป็นศูนย์วิปัสสนาแห่งแรกที่ จ.ปราจีนบุรี และพิษณุโลก ตามลำดับ แรกๆ ถูกโจมตีว่าไม่ได้เป็นแนวทางพุทธเพราะไม่มีการสอนให้สักการะพระพุทธรูป

1979年にゴーエンカーは、世界中の国でウィッパサナー瞑想修行の普及に打って出た。世界中どこででも受け入れられるように国際的なスタイルを修正した。
ゴーエンカーのウィッパサナー・コースは、1986年タイでも知られ始めた。コパンガンで始めて瞑想コースを行い、ウィッパサナー・センターをプラチンブリー県とピサヌローク県に初めて開いた。当初は、仏陀の道ではないと叩かれた。なぜなら、ブッダを礼拝する教えがなかったからだ。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング
スポンサーサイト2013-10-04

歓喜!!虹が王宮の船に架かる

131004mthai.jpg

เป็นปลื้ม! รุ้งกินน้ำพาดผ่านพระที่นั่งในหลวง

歓喜!!虹が国王の船に架かる

MthaiNewsより


เป็นปลื้ม! รุ้งกินน้ำพาดผ่านเรือพระที่นั่งในหลวง ระหว่างเสด็จไปชะอำ

歓喜!!虹が国王陛下がチャアムに行かれる途中の王室の船に架かる

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア