FC2ブログ

2013-08-29

タイ 文部省、生徒用タブレット配布は失態だと述べる調査結果を受理する

130829posttoday3.jpg

ศธ.รับแท็บเล็ตนักเรียนเหลว
29 สิงหาคม 2556 เวลา 05:47 น.

文部省、生徒用タブレット配布は失態だと述べる調査結果を受理する

2013年8月29日05:47
PostTodayより

นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษา ธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ผลการวิจัยการใช้แท็บเล็ต ป.1 พบว่า ครูและนักเรียนยังคงใช้ศักยภาพเครื่องที่ได้รับแจกประกอบการเรียนการสอนเพียง 20% ซึ่งถือว่ายังน้อย จึงต้องหาแนวทางและจัดทำแผนเพื่อกระตุ้นให้มีการใช้งานมากยิ่งขึ้น

チャートゥラン・チャーイセーン文部大臣は、小学1年生のタブレット利用調査結果で、教師と生徒は、授業を実施するのに配布されたコンピュータの潜在能力を20%しか使っていないことが判明したと述べた。より一層有効に使われるように促すための方向と計画を探らなければならないと述べた。

ทั้งนี้ ผลการวิจัยยังระบุอีกว่า ครูผู้สอนยังไม่สามารถปรับเนื้อหาการเรียนการสอนจากแท็บเล็ตให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่นได้ รวมถึงยังมีข้อกังวลว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจะกระตุ้นให้เด็กติดเกมมากขึ้น

調査結果が述べるに、教師は、まだ、その地方の環境ごとに合うようにタブレットで授業の内容をうまく活用して教えることができない。また、このタブレットが子供にゲームをすることに拍車をかけることを懸念している。

อย่างไรก็ตาม ศธ. จะเร่งกำชับให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ เร่งพัฒนาเกมที่ส่งเสริมการเรียนรู้นำมาบรรจุในแท็บเล็ตมากขึ้น

いずれにしても、文部省は、責任担当機関が早急に学ぶことに役立つゲームを開発して、タブレットにインストールするように強く述べるつもりだ。

นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ศธ.จะเร่งพัฒนาแผนแม่บทด้านไอซีทีของประเทศร่วมกับกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยจะวางแผนด้านการศึกษาเพิ่มขึ้น จากเดิมที่พบว่าแผนแม่บทเดิมของไอซีที เน้นเรื่องการศึกษาน้อย โดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขึ้น


チャトゥラン氏が述べるに、文部省は、ICTと技術情報通信省の原案を早急に改善し、教育の発展の観点から立案していく。最初からICTの原案はあまり教育の面を強調していないことは分かっていた。教育のための技術開発センターを設立することを提案したい。

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ทำวิจัยผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ใช้แท็บเล็ตในปี 2554-2555 พบว่า การใช้แท็บเล็ตมีข้อดี คือ เด็กสนุกสนานมีแรงจูงใจในการเรียน และช่วยให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น แต่สิ่งที่เป็นปัญหา คือ เนื้อหาในแท็บแล็ตส่วนใหญ่ยังเหมือนในหนังสือเรียน มีปัญหาทางเทคนิค เช่น แบตเตอรี่หมดเร็ว เครื่องร้อน และหลายพื้นที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง รวมถึงครูบางส่วนยังไม่มีแท็บแล็ต และไม่มีทักษะด้านไอทีทำให้ไม่สามารถสอนนักเรียนได้

いずれにしても、この前に、基礎教育委員会事務局は、2011年から2012年の生徒のタブレット利用の達成度を調査して、判明したことは、タブレットの利用はメリットがあるということだ。すなわち、子供は楽しみながら学びの動機を維持できる。子供がよく学力が伸びる。しかし、問題は、タブレットの中身がほとんど本と同じことと、技術上の問題があることだ。たとえば、バッテリーがすぐになくなる。コンピュータが熱くなる。多くの地域で、まだ、インターネットが高速ではないこと、また、一部の教師がタブレットを持っていないこと、IT技術がないことから、生徒に教えることができないことである。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング
スポンサーサイトプロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア