FC2ブログ

2013-08-25

タイ保健省、最近の若者がネット中毒で、俯いてばかりいて、周りに冷淡無視な行動を取ることに懸念

130825Posttodayd.jpg

'สธ.'ห่วงเด็กวัยรุ่นยุคใหม่'ติดไลน์
วันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556

保健省、最近の若者がネット中毒であることに懸念

2013年8月25日日曜日
コムチャトルックより


"สธ." ห่วงเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ "ติดไลน์" พฤติกรรมแข็งกระด้าง เกิดสังคมก้มหน้า เมินสิ่งรอบข้าง


保健省、最近の若者がネット中毒で、俯いてばかりいて、周りに冷淡無視な行動を取ることに懸念

วันที่ 25 ส.ค.56 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ห่วงเด็กวัยรุ่นยุคใหม่ติดแอพพลิเคชั่นไลน์ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟน อาจก่อผลเสียทำให้มีพฤติกรรมแข็งกระด้าง ชีวิตในวัยเด็กเปลี่ยนแปลงไป ขาดทักษะการสื่อสารแบบเผชิญหน้า แต่เป็นสังคมก้มหน้าแทน อยู่ในโลกส่วนตัว เสี่ยงทั้งการเรียนรู้เรื่องราวที่ผิดๆ ที่มากับไลน์ได้ง่าย และเสี่ยงอุบัติเหตุได้ง่าย แนะผู้ปกครองดูแลอย่างจริงจัง วางกติกาในการเล่นทั้งขณะเรียน อยู่นอกบ้านและในบ้าน ผลสำรวจล่าสุดพบว่าวัยรุ่นร้อยละ 51 ตื่นมาเล่นทันที อีกร้อยละ 35 เล่นก่อนนอนทุกวัน

2013年8月25日、保健省の副大臣が最近の若者がスマホのアプリに中毒になっている懸念を表明した。若者が日常生活に無作法な振る舞いをすることで社会を変えてしまう悪影響を起こすかも知れないと述べた。対面コミュニケーションの技能を欠き、代わりに、皆がスマホばかり見るために下を向く社会になってしまう。自分の世界に閉じこもってしまうのだ。ラインで間違ったことを学びがちになったり、交通事故に遭いやすい危険がある。保護者は真剣に見守り、外や家の中で勉強するときにアプリを使うル―ルを置くことを薦める。最近の調査によれば、51%が朝起きてすぐ使い、35%が毎日寝る前に使うという。

นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า มีความห่วงใยพฤติกรรมคนไทยในการใช้โทรศัพท์มือถือในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะชนิดสมาร์ทโฟน ซึ่งได้รับความนิยมมากขึ้นทั้งผู้ใหญ่และเด็ก โดยเฉพาะโปรแกรมแอพพลิเคชั่นไลน์ (LINE) ที่นิยมใช้ในการส่งข้อความ เช่น ส่งการบ้าน ข้อความสั้น ส่งรูปถ่ายส่วนตัว รูปทั่วไป คลิปเสียง สติ๊กเกอร์ต่างๆ และใช้ฟรีตลอดเวลา โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติล่าสุดในปี 2555 พบว่า ในกลุ่มประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไป ใช้โทรศัพท์มือถือจำนวน 44 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 70 ของประชากรทั้งประเทศ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในเขตกทม. มีการใช้มากที่สุดร้อยละ 84 ภาคกลางร้อยละ 75 ภาคเหนือร้อยละ 68 ภาคใต้ร้อยละ 67 และต่ำสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ร้อยละ 64

サラウォン・ティアントーン保健省副大臣は、記者会見で次のように述べた。毎日の生活で携帯電話の使う際のタイ人の行動に懸念している。特に、大人も子供にも人気があるスマートフォーンの使い方にである。特にラインのアプリはメッセージのやりとりの利用で人気がある。例えば、宿題や短いメッセージを送ったり、様々な個人の写真や色々な画像、音声、ステッカーを送ったりして、すべて無料で使える。
2012年の最近の国家統計局の調査結果は、6歳以上の国民で4,400万人が携帯を使っており、国民の70%にあたる。バンコクではその傾向がより増えており、84%と一番使われている。中央部は75%、北部は68%、南部は67%となる。東北部が一番低く、64%である。

นายสรวงศ์กล่าวต่อว่า การเล่นไลน์มีทั้งผลดีและผลเสีย ในด้านดีอาจสร้างความสะดวกในการสื่อสารโดยเฉพาะในสถานที่งดการใช้เสียง รวดเร็วทั้งภาพและเสียง ประหยัดไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์ ส่วนเรื่องผลกระทบที่เป็นห่วง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ยังมีวุฒิภาวะน้อยหากผู้ปกครองไม่ชี้แนะ ดูแล ควบคุมการใช้อย่างจริงจัง อาจจะเกิดผลกระทบทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่น่าห่วงก็คือการเกิดพฤติกรรมก้มหน้า สังคมก้มหน้า การสื่อสารแบบเผชิญหน้าจะลดน้อยลง และอาจนำไปใช้เป็นประจำจนติดเป็นนิสัย ผู้ใช้อยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไป ไม่สนใจสิ่งรอบข้าง ขาดความระมัดระวัง อาจเกิดปัญหาอุบัติเหตุจราจรได้ง่ายขึ้น และเด็กมีโอกาสรับรู้สิ่งต่างๆในสังคมออนไลน์ได้ตลอดเวลา


サラウォン氏が述べるに、ラインで遊ぶのは長所と短所がある。長所はコミュニケーションに便利であること、特に音声を使えないところで便利である。即座に写真や音声を、電話代をかけずに効率よく利用できる。一方、懸念される悪影響は、特に、十分な知識がない状態の子供と青少年にある。もし、保護者が使用に際し、真剣に指導や管理をしないと、心身に悪影響を及ぼすかもしれないことだ。懸念されるのは、スマホばかり見るために下を向くような社会になることだ。対面コミュニケーションが減るだろう。日常の連絡として習慣的に使われるようになるだろう。ユーザーは自分の世界に多く閉じこもるようになり、まわりのことに興味を示さなくなる。まわりへの注意が欠如する。交通事故が起こりやすくなるだろう。子供は常にオンライン社会で様々なことを受け取り、学ぶ機会を得るだろう。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
タイ・ブログランキング


スポンサーサイトプロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア