FC2ブログ

2013-03-31

タイの内閣、鉄道とバスの無料措置をさらに6か月延長する

130331Postoday5.jpg

ครม.ต่ออายุรถไฟ-รถเมล์ฟรีอีก6เดือน
31 มีนาคม 2556 เวลา 12:36 น.

タイの内閣、鉄道とバスの無料措置をさらに6か月延長する

2013年3月31日12:36
PostTodayより

ครม.สัญจรฉะเชิงเทราอนุมัติต่ออายุรถเมล์-รถไฟฟรีอีก 6 เดือนถึงก.ย.56 สั่งคมนาคมเร่งศึกษาแนวทางลดค่าครองชีพ

内閣、チェチュンサオに移動、鉄道とバスの無料をさらに6か月延長して2013年9月まで認める、交通省に、生活費をさげるための方針を早急に検討するよう指示

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ที่อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งมี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการได้มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้

3月31日、バンコクの外のチェチュンサオ県バラジャナクリン大学ラーチャナクリンビル5階に移動した。インラック・チナワット首相を議長とする閣議で、財務省が提案した次の案に同意し閣議決定した。

1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางต่อไป เป็นระยะที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 30 ก.ย.2556 วงเงินชดเชยรวมทั้งสิ้น 2,060 ล้านบาท โดยให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายจากการดำเนินมาตรการฯ ต่อไปโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.
国民の移動に関する生活費の負担を引き続き軽減する措置を施行する期間を12カ月とし、4月1日から9月30日の期間、延長することに同意した。補助金は総額20億6,000万バーツである。首相府予算事務所は、この措置を実施するコストを補助するために、今後詳細に、予算の割り当てを検討する。

1.1 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางรถโดยสารประจำทาง ดำเนินการผ่านองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถโดยสารประจำทางธรรมดาจำนวน 800 คันต่อวัน ใน 73 เส้นทาง ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 1,512 ล้านบาท

1.1 
乗用バスで移動に関する生活費の負担を軽減する措置は、バンコク大衆輸送公社を通じて実施する。政府は、73路線の1日当たり800台の普通乗客バスを国民に無料でサービスすることで、一部、生活費の負担を持つ。総額15億1,200万バーツを見積もる。

1.2 มาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟชั้น 3 ดำเนินการผ่านการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) โดยรัฐรับภาระค่าใช้จ่ายการจัดรถไฟชั้น 3 เชิงสังคม จำนวน 164 ขบวนต่อวัน และรถไฟชั้น 3 ระยะทางไกลในขบวนรถเชิงพาณิชย์จำนวน 8 ขบวนต่อวัน ให้บริการแก่ประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งได้ประมาณการค่าใช้จ่ายในวงเงินจำนวน 548 ล้านบาท


1.2 
3等電車で移動するコストを削減する措置は、タイ国鉄を通して実施する。政府は、3等の乗客列車を1日当たり164本、商業用長距離列車3本を国民に無料でサービスする。総額5億4,800万バーツを見積もる。

2. เร่งรัดกระทรวงคมนาคม (คค.) ให้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 ธ.ค. 2555 โดยจะต้องศึกษาแนวทางการสนับสนุนมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางที่มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นสุดการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทางระยะที่ 12 และนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

2.
交通省に、2012年12月25日の閣議決定に沿って、実施するように急がせ、移動するコスト面で国民の生活費の負担を削減するための措置支援の方針を検討させる必要がある。交通省は、12か月間の移動するコスト面で、国民の生活費の負担を削減するための措置を実施する前に、実際に国民にとって効果のある適した方法を考え、内閣が今後、検討できるように提案する。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
スポンサーサイト2013-03-30

これからもデブるにまかせて!!

130330Stichai.jpg


これからもデブるにまかせて!!

これ以上太ることもできるけど、(たくさん食べると)大金を失ってしまう。
急いで死に物狂いで、体重を落とさないと。

(Suthichai's News Junkies Clubより)

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-29

インラック首相、2兆バーツ借款を議会で論議する、食料品の鮮度をあげることになると述べる

130329Mthainewso.jpg

จวกเละ ปู อภิปรายกู้เงิน 2ล้านล้าน ช่วยทำให้อาหารสดขึ้น

インラック首相、2兆バーツ借款を議会で論議する、食料品の鮮度をあげることになると述べる

MthaiNewsより


วันที่ 28 มี.ค. (วานนี้) จากกรณีที่ได้มีการประชุมสภาฯเพื่อพิจารณาร่างพ.ร.บ.เงินกู้ 2.2 ล้านล้านบาท น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า การกู้เงินเพื่อพัฒนาระบบรางโดยเฉพาะการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงจะช่วยให้ลดต้นทุนการขนส่งของภาคเกษตรกรและช่วยทำให้วัตถุดิบ อาหารมีความสดมากขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่สมเหตุสมผลในการอภิปราย

3月28日、2.2兆バーツの借款法案審査のための議会案件について、インラック・チナワット首相は、議会で以下のように説明した。借款は鉄道システムの振興、特に高速鉄道建設のためである。それは、農業地域への輸送コストを削減し、食材の原料をより新鮮にあげることを助けると述べた。
この借款についての議会の論議では筋が通っていないと批判が起こった。

โดยมีเนื้อหารายละเอียดช่วงอภิปรายตอนดังกล่าว ดังนี้
” ตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นเรามีอุตสาหกรรมต้นน้ำ มีแหล่งวัตถุดิบโดยเฉพาะภาคการเกษตรที่เราต้องพัฒนามากขึ้น ยังไม่ถูกเชื่อมโยงไปสู่แหล่งส่งออกแน่นอน
ต้นทุนค่าใช้จ่ายของพี่น้องเกษตรกรก็จะใช้เวลานานและใช้ต้นทุนที่สูงขึ้น หากมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ส่วนของห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ
นั่นหมายถึงเราเชื่อมโยงตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ สินค้าต่างๆ ไปยังส่วนกลางน้ำก็คืออุตสาหกรรมการผลิตหรือการแปรรูป และไปยังปลายน้ำก็คือศูนย์การกระจายสินค้า และการส่งออกอย่างเชื่อมต่อกันนั้น ก็จะทำให้ระยะเวลาต่างๆ นั้นลดรวดเร็วขึ้น ลดต้นทุนในการขนส่งโดยรวม


論議の詳細の内容は以下の通りである。
かってよりずっと、我々は川上に産業を持っていた。それは特に我々が発展させなければならなかった農業部門においては原料の源であったが、いまだ、確実に輸出拠点としてしっかり結びついていない。農民の原料コストの支出に時間が長引き、原料コストも多く使う。もし、川上から生産リンクの一部に結びついたら、それは、様々な商品の原料産地とリンクすることを意味する。中間地点が工業生産地で加工産業だ。川の河口が商品の配送センターである。輸出がこうしてリンクする。そして、全般的に、様々に時間がかかっていたのを、迅速に短縮し、輸送のコストを削減する。

ที่สำคัญ ถ้าเป็นอาหาร อาหารก็จะสดขึ้น ลดการสูญเสียซึ่งวันนี้พี่น้องเกษตรกรใช้เวลาในการขนส่งสินค้า โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำนั้นก็จะมีการสูญเสียมาก ถ้าลดในส่วนนี้ก็เท่ากับลดต้นทุนของพี่น้องเกษตรกรและประชาชนชาวไทยและความรวดเร็วอาหารจะสดขึ้น ผู้บริโภคก็จะได้รับอาหารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้น และราคายุติธรรม นะคะ รวมถึงการลดต้นทุนการขนส่งในภาคอุตสาหกรรมโดยรวม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเกษตรค่ะ

重要なことは、今日、農民が商品の輸送に時間を費やしている食料品を、鮮度が上がり、腐敗の損失を減らすことになることだ。特に、川上地域から河口に運ぶとかなり傷んでしまう。この損失を減らせば、農民およびタイ国民の原料コストも同様、減る。早急に食料品の鮮度をあがる。消費者にとってもより良い品質の食料品を手に入れることができるようになる。公平な価格の維持と、また、全般的な産業部門、特に、農業の輸送コストの削減となるのである。


この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-28

借金催促に来てカノブアン行商女性に危害を与えたギャングを逮捕する

130328mthainews3.jpg

รวบแล้ว แก็งค์ทวงหนี้ ทำร้ายแม่ค้าขายขนมเบื้อง

借金催促に来てカノブアン行商女性に危害を与えたギャングを逮捕する

MthaiNewsより

วันที่ 27 มี.ค. (วานนี้) จากกรณีที่มีกลุ่มชายฉกรรจ์จำนวน 6 คน ทำร้ายร่างกายน.ส.สุภาพร ทองแตง วัย 56 ปี แม่ค้าขายขนมเบื้องหน้าตลาดบางแค
ล่าสุดพ.ต.ท.อนันต์ ไทยงาม รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม ได้เผยว่าสามารถจับกุมผู้ก่อเหตุทั้งหมดได้แล้ว โดยผู้ต้องหาเป็นวัยรุ่น อายุ 16-17 ปี 4คน และ มีนายรุ่งโรจน์ หรือ “โรจน์ อัมพุธ” อายุ 23 ปี เบื้องต้นนายรุ่งโรจน์ให้การปฏิเสธ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส รวมถึงได้นำต้องหาทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนคดี


3月27日、スパポン・トーンテーン女史の身体に危害を与えた凶悪な男性グループ6名の案件について、最近、アナン・タイガーム(警察中佐)ペットカセーム警察捜査副司令官は、事件を起こした当グループを逮捕したと発表した。容疑者は16歳から17歳までの4名と、ルンロートあるいは、ロート・アムプット、23歳である、最初、ルンロートは否定していたが、捜査担当官は他人の身体に危害を与え重傷を負わしたことで、全員起訴した。この案件については、警察捜査員全員を派遣して犯人を見つけ出さねばならなかった。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-27

タイ司法省、罪人用ブレスレットは罪人全員が身につけるものではない、病気や高年齢の罪人など特別の例外に適用するものであると発表

130327Mthainews5.jpg

รมว.ยุติธรรม เผย กำไลนักโทษไม่ได้ใช้ทุกคน มีข้อยกเว้น เช่นนักโทษป่วย-อายุมากเท่านั้น

司法省、罪人用ブレスレットは罪人全員が身につけるものではない、病気や高年齢の罪人など特別の例外に適用するものであると発表

MthaiNewsより


วันที่ 26 มี.ค.(วานนี้) จากกรณีที่มีการประกาศกฎกระทรวงฉบับใหม่ ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจำคุกแบบอื่น ซึ่งเผยว่าให้นักโทษใส่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตัว แทนการจำคุก ในกรณีที่จำเป็น ซึ่งสามารถตรวจสอบที่อยู่ และจำกัดขอบเขตในการเดินทางได้

3月26日、司法省が新しい省令を発表するに際し、規範の規定とその他の刑期監禁の方法について、囚人が身体に電子装置をつけるのは、必要な禁固刑に代用するものであると述べた。電子装置により、滞在場所の調査と移動の範囲の制限が可能になるからだ。

พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวว่า มาตรการดังกล่าวบังคับใช้ในหลายประเทศแล้ว โดยแนวคิดดังกล่าวเห็นว่าในประเทศไทยมีจำนวนนักโทษที่มากกว่าพื้นที่ของเรือนจำ ซึ่งไม่ใช่นักโทษทุกคนจะได้ใส่อุปกรณ์ดังกล่าว

プラチャー・プロムノーク(警察大将)司法省大臣が述べるに、司法省は、多くの国々で実施している、くだんの件のニュースを発表する際に、こうした考え方は、タイでは、刑務所の敷地よりも囚人の人数がはるかに多いことから出てきており、囚人全員が装置を身につけるものではないと述べた。

โดยมีเพียงกลุ่ม4ผู้ต้องขังคือ 1.ผู้ต้องหาชราหรือป่วยเป็นโรคเอดส์ระยะสุดท้าย ไตวายเรื้อรัง มะเร็งระยะสุดท้าย หากจำคุกต่อไปต้องเสียชีวิตและต้องออกไปรับการรักษา เช่น ฟอกไต หรือฉายรังสี ทุกสัปดาห์ 2.ผุ้ต้องหาที่ต้องออกไปดูแลลูกและภรรยาหรือพ่อแม่ที่แก่ชราและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 3.ผู้ต้องหาที่เจ็บป่วยเรื้อรัง 4.ผู้ต้องหาที่มีเหตุต้องทุเลาการลงโทษ


つぎの刑期により監禁されている4つのグループのケースにのみ適用される。
1.高齢あるいは末期エイズ患者、慢性の腎臓疾患、末期のガン患者で、監禁を続ければ、死亡するので外で、毎週、腎臓透析、放射線治療を受ける必要がある容疑者
2.自分で自立できない息子や妻、老いた父母を面倒を見なければならない容疑者
3.病気になるか、慢性の容疑者
4.減刑すべき理由がある容疑者

โดยการพิจารณาขึ้นอยู่กับอำนาจและคำตัดสินของศาลอีกครั้งหนึ่ง โดยเงื่อนไขสำคัญคือบังคับใช้เฉพาะกับนักโทษที่จำคุกอยู่ในการคุมขังของเรือนจำมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของโทษตามที่ศาลมีคำสั่ง

行政と判決を出す裁判所と、もう一度検討をする。重要な条件は、裁判所の判決による刑期の1/3を超えて監禁されている囚人のみに適用されることである、と大臣は述べた。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-25

世論の声、政府の2兆バーツの借款の対する野党の調査を望む

โพลจี้ฝ่ายค้านตรวจสอบกู้2ล้านล้านบาท
24 มีนาคม 2556 เวลา 10:04 น

世論調査、2兆バーツの借款の対する野党の調査を望む

2013年3月24日10:04
Posttodayより

สวนดุสิตโพลเผยประชาชนหวั่นกู้เงิน2 ล้านล้านบาทของรัฐบาลกลายเป็นมหกรรมคอรัปชั่นจี้ฝ่ายค้านตรวจสอบ

スワン・ドゥシット世論調査が発表するに、国民は政府の2兆円の借款が汚職の温床になるのではと怖れ慄き、野党の調査を望んでいる。

"สวนดุสิตโพล" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนกระแสข่าวที่มีการเตรียมบรรจุ พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร ของรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าเพื่อนำไปปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกู้เงิน 2 ล้านล้าน โดยสำรวจจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,580 คน ระหว่างวันที่ 20-23 มีนาคม 2556 สรุปผลได้ดังนี้


スワン・ドゥシット公務員大学のスワン・ドゥシット世論調査が、話題になっているニュース、下院議会に検討させる2兆バーツの借款法案を準備しているニュースに関する国民の声を発表した。タイのインフラ整備のためであるという理由により、特に2兆バーツに借款に積極的になっている案件で、2013年3月20-23日の間に全国の国民1,580人を調査した。結果は以下の通りである。

ประชาชนคิดอย่างไร กับการ "กู้เงิน 2 ล้านล้าน" ในครั้งนี้
ร้อยละ 38.49 เป็นเงินจำนวนมหาศาลที่รัฐบาลนำมาใช้พัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์ของประชาชน จะต้องใช้เงินจำนวนนี้อย่างคุ้มค่าและทำได้จริง
ร้อยละ 33.89 รัฐบาลจะต้องพิจารณาผลดี-ผลเสียอย่างรอบคอบ การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม โปร่งใส ตรวจสอบได้
ร้อยละ 27.62 ประเทศชาติและประชาชนจะต้องแบกรับภาระ /เป็นหนี้เพิ่มมากขึ้น


「国民は、今回の2兆バーツの借款を如何に考えるか」について、38.49%が、政府が導入して国家の発展のために用い、国民に便宜性を与える巨額の資金であり、この金額は採算が合うと考えている。33.89%が政府はメリットとデメリットを周到に調査して、その予算が適ったものであり、透明性があり、責任追跡できるようにしなければならないと述べている。27.62%が国家と国民は重荷を背負い、借金が増えると答えている。


この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-24

インラック首相、2兆バーツの借款についてプアタイ党議員に説明する準備にとりかかる

130324Posttoday7.jpg

"ปู"เตรียมแจงกู้2ล้านล้านให้พท.ฟัง
24 มีนาคม 2556 เวลา 16:34 น.

インラック首相、2兆バーツの借款についてプアタイ党議員に説明する準備にとりかかる

2013年3月24日16:34
PostTodayより

เพื่อไทยเผย"ยิ่งลักษณ์" เตรียมชี้แจงเงินกู้2ล้านล้านให้ส.ส.ฟังในที่ประชุมใหญ่26มี.ค.นี้ พร้อมกำชับสมาชิกร่วมประชุมสภานัดพิเศษ

プアタイ党はインラック首相が、3月26日の大会議で下院議員に2兆円の借款について説明する準備にとりかかっていると発表した。同時に、特別国会への議員の参加に念を押す。

นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) แถลงว่า ในวันที่ 26 มี.ค.นี้น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี จะบรรยายพิเศษเรื่องวาระการพัฒนาทิศทางของประเทศไทยในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคเพื่อไทย โดยจะเน้นการพูดคุยกับสมาชิกให้เข้าใจเรื่องความจำเป็นในการผลักดันร่างพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ซึ่งทางพรรคจะนำสิ่งที่นายกฯบรรยายไปทำความเข้าใจกับประชาชน

パクタイ党スポークスマンのプロームポン・ナプリットは、3月26日にインラック・チナワット首相が、プアタイ党の通年大会議で、タイ国の発展に向けての案件について、特別に説明すると発表した。2兆バーツの借款の必要案件を議員に理解させるために話すことを強調した。プアタイ党は、首相が国民に理解させるように説明する案件とする。

การบรรยายดังกล่าวจะเป็นการชี้แจงให้ส.ส.เข้าใจเรื่องพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ว่ามีผลดีอย่างไรกับประเทศไทย รวมถึงจะมีการชี้แจงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราด้วยว่ามีผลดีต่อการพัฒนาในระบบประชาธิปไตยอย่างไร

くだんの説明は、タイにいかにいい結果をもたらすか、下院議員が2兆バーツの借款法案を理解できるように説明するものである。また、いかに民主主義システムを発展させる結果になるか、憲法改正案件も説明する。

นายพร้อมพงศ์กล่าวอีกว่า ในการประชุมจะมีการกำชับเรื่องการประชุมสภานัดพิเศษในวันที่ 28-29 มี.ค. รวมถึงเรื่องพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราต้นเดือนเม.ย.นี้


プロームポン氏がさらに述べるに、この会議の中で、3月28日-29日の特別国会案件も念を押して確認する。また、4月上旬の憲法改正条項検討案件も念を押す。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-23

縁起のよい車の登録ナンバープレート・オークションに人々が熱心に列を作る

130323DN026.jpg

ชาวเลยแห่ประมูลทะเบียนรถเลขสวย
วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2556 เวลา 13:08 น.

縁起のよい車の登録ナンバープレート・オークションに人々が熱心に列を作る

2013年3月23日土曜日13:08
デイリー・ニュースより

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (23 มี.ค.) ที่ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลยพาเลซ อ.เมือง จ.เลย นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ(เลขสวย)จังหวัดเลย โดยมีผู้สนใจทั้งในจังหวัดเลย และจังหวัดใกล้เคียง ลงทะเบียนร่วมประมูลนับร้อยคน จนล้นห้องประชุม นางสายสุนีย์ เด็ดดวง ขนส่งจังหวัดเลย กล่าวว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดเลยได้เคยจัดประมูลทะเบียนรถเลขสวยมาแล้ว 1 ครั้ง ใน ปี2551 มีรายได้จาการประมูลครั้งนั้นรวม 9,674,999 บาท และในครั้งนี้ได้นำหมายเลขทะเบียนรถประเภทรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน หมวดอักษร กง จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าร่วมประมูลได้อย่างเสมอภาคด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม จากการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าปรากฏว่ามีผู้สนใจแสดงความประสงค์เข้าร่วมประมูลล่วงหน้า จำนวน 367 รายรวมเป็นเงิน 1,201,000 บาท

3月23日10:30にラーイ県のムアン郡ラーイパーレートホテルキバナフジ・ホールにて陸運局副局長アナッタイ・ラットナディラック・ナー・プーケット氏が、ラーイ県の縁起の良い車の登録ナンバープレート・オークション式の委員長を務め、それに関心を持つラーイ県および周辺の県の人々が登録ナンバープレートのオークションに参加した。オークション参加者は100名を数え、集会ホールは人で溢れた。ラーイ県陸運局のサーイスニット・デットドゥアン女史が述べるに、ラーイ県の陸運局は、2008年に縁起のよい車の登録ナンバープレート・オークションを主催して以来、オークションで9,674,999バーツの収入を得ている。今回、縁起のよい7名乗り以下の乗用車の登録ナンバープレート・オークションを行ない、301の登録ナンバーがオークションにかけられた。
オークションは、人々が入札に参加できるように一般公開とし、透明性と公平さを保つ。事前の広報により、オークション事前参加希望者は367名に達し、1,201,000バーツの収入となった。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

2013-03-22

タイ王国の空を羽ばたくスイスの腕時計メーカーのジェット・チーム

130322posttoday.jpg


“Breitling Jet Team Under The Royal Sky”

タイ王国の空を羽ばたくブライトリング・ジェット・チーム


หมู่บินผาดแผลงของพลเรือนหมู่แรกของโลกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โชว์การบินผาดแผลง เนื่องในโอกาสวันกองทัพอากาศ 21 มีนาคม 2556

スイスからの世界で最初の民間人の俊足で飛ぶ飛行機チームが俊敏に動く飛行機ショーを見せた。2013年3月21日のタイ国空軍記念日の機会を得てである。

注:ブライトリング(Breitling Montres S.A. )はスイスの腕時計メーカーである。コクピットウォッチ、クロノグラフ、ストップウォッチを主力として来た結果航空業界とのつながりが強い。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ

130322Posttoday02.jpg

2013-03-22

警察総司令官、「難題に答える」というテレビ番組の録画を命令し、法的に分析して違反しているかどうかをチェックさせる、また、公安警察にかの番組の内情の掘り下げ捜査を命令

130322posttodayE.jpg

Kodek注:
タイのテレビ局のある番組を公安警察が録音して、発言者の発言内容をチェックしていたことが問題となっている。


สั่งถอดเทป"ตอบโจทย์"ตีความคำพูดแขกรับเชิญ
20 มีนาคม 2556 เวลา 19:56 น.

警察、「難題に答える」というテレビ番組を録画するよう命令、ゲストの発言内容をチェックする

Posttodayより

ผบ.ตร.สั่งถอดเทป"ตอบโจทย์"ให้ฝ่ายกฎหมายวิเคราะห์เข้าข่ายผิดหรือไม่ พร้อมให้สันติบาลสอบที่มาที่ไปรายการเชิงลึก

警察総司令官、「難題に答える」というテレビ番組の録画を命令し、法的に分析して違反しているかどうかをチェックさせる、また、公安警察にかの番組の内情の掘り下げ捜査を命令

เมื่อวันที 20 มี.ค. พล.ต.ต.ปิยะ อุทาโย โฆษก ตร. เปิดเผยว่า จากกรณีรายการ “ตอบโจทย์ประเทศไทย” ที่ออกรายการทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสที่ผ่านมา และเกิดปฏิกิริยาอย่างกว้างขวางในสังคมขณะนี้ ด้านตำรวจไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่ง พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ได้สั่งการให้ถอดเทปรายการเพื่อให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาแล้ว


3月20日、ピーヤ・ウターヨー(警察中将)警察スポークスマンは、タイPBSテレビ局が放映した「タイの難題に答える」の番組と現在のタイ社会に広範な反響が生じた案件について述べるに、警察としては、その案件については穏やかに傍観できないと述べた。

"พล.ต.อ.อดุลย์ ได้สั่งการตั้งแต่ทราบเหตุ และนัดประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. ด้านกฎหมาย, ผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล (ผบช.ส),ผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี(ผบช.กม.), กองสารนิเทศ"พล.ต.ต.ปิยะ กล่าว


ウドゥン警察大将が、このことを知り、法的に検討するために、さきの番組を録音することと関係者のミーティングのスケジューリングを命じた。エーク・アンサナーナン(警察大将)警察副指揮官(法的担当官)や公安警察指揮官、法律および立証局指揮官、情報部の会合である、とピーヤ警察スポークスマンは述べた。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、
アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

タイ(海外生活・情報) ブログランキングへ
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア