FC2ブログ

2012-07-31

タイ南部の地域紛争の深刻な問題-2-

120730Mthainews-.jpg

KODEK注:昨日の続きです。
タイ南部の地域紛争の深刻な問題-1-

พื้นที่ภาคใต้ กลายเป็นสงครามที่ผู้ร้ายไม่ได้ประกาศเปิดศึกต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามโดยตรง แต่เป็นกา่รลอบฆ่า ดักทำร้าย วางระเบิด พี่น้องประชาชน คนในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ตกเป็นเหยื่อจนน่าเป็นห่วง พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจึงได้แต่กำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง รวมทั้งอาสาสมัครทุกนายที่ร่วมปกป้องผืนแผ่นดินชาติ ที่เสียสละชีวิต

テロリストは政府側に直接戦争を開始したとは宣告していないが、タイ南部は戦争状態に入ったのだ。殺害したり、待ち伏せして危害を与えたり、爆弾を設置したりして、その地の住民や兵士が犠牲になり、不安に陥れていれている。そこで、タイ国民みんなが守ってくれる兵士や警察を励まし、またボランティアとして参加し、命を犠牲にした国土を守っていかなければならない。

ขณะเดียวกัน รัฐบาลจต้องรุกคืบ ปราบปราม กำหนดแผนป้องกันแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เข้าไปรับฟังและร่วมแก้ปัญหาในพื้นที่ไม่ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาภาคใต้เพียงฝ่ายเดียว


また、政府は少しづつ攻撃に転じ制圧しなければならない。緊急に防衛計画を立て問題を解決しなければならない。地域の聞き込みを行い、問題を解決するときは、南タイ人の軍が指揮し南部の問題を解決するのを、だだまかせておいてはならない。

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผบ.ทบ.กล่าวถึงแนวคิดในการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจคือ “เราไม่สามารถใช้ความรุนแรงอย่างที่อีกฝ่ายใช้อยู่ ซึ่งการแก้ไขปัญหาภาคใต้ต้องใช้มาตรการเชิงรุก ปิดล้อมตรวจค้นและปฏิบัติการตามกฎหมาย และเพิ่มมาตรการเพิ่มจุดตรวจเฝ้าระวัง การหาข่าว”


プラユット・チャンオーチャー陸軍司令官は、興味深い問題の解決の考え方に触れ、次のように言う。
「我々は相手側が用いている過激な方法は用いることができないが、タイ南部の問題を解決するには、アグレッシブな手段を用い、道路封鎖して捜査をしなければならない。あくまで法に基づいて行動をする。監視・検査チェックポイントを増やすことで方策を増やすのだ。」

แต่ประเด็นสำคัญคือ เจ้าหน้าที่ ทหารชั้นผู้น้อย เจ้าหน้าที่ กลับตกเป็นเหยื่อที่ถูกโจมตีโดยที่อาวุธ ยุทโธปกรที่เสี่ยงอันตราย อย่างการขี่จักรยานยนต์ลาดตระเวน ขับรถกระบะในพื้นที่ ก็เสมือนส่งไปตายในสนามรบที่มีการโจมตีแบบโหดร้าย รุนแรง คาดเดาไม่ถึง สุดท้ายก็จบชีวิต

しかし、重要なことは、任務にあたる兵士が少ないことだ。逆に、兵士が犠牲になり武器で攻撃されている。その地域でオートバイに乗って巡回することやピックバン車を運転することで危険にさらされることは、過激で残忍な方法で攻撃される戦場に死に赴くことと同等である。最後に命をなくすことまで想像したくもない。

ฉะนั้น แม้ว่าจะไม่ต้องการให้เกิดเป็นครั้งต่อไป กับความสูญเสียรายแล้วรายเล่า แต่ก็เป็นเรื่องที่ยากในการต่อสู้กับโจรใต้ที่ยังเกิดขึ้นเรื่อยมา แนวทางของรัฐบาล คือ ต้องให้ความสำคัญ ทุ่มงบประมาณในด้านกองทัพในพื้นที่ภาคใต้ให้มากขึ้น ทั้งอาวุธ อุปกรณ์กันกระสุน รถเกราะ เป็นสิ่งประกันชีวิตให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง และทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมากขึ้นในแนวทางการแก้ไขปัญหา

従って、今後はこのような死者が出してはいけないにもかかわらず、常に事件を起こすテロリストと闘うのは困難がある。政府の考え方は、重要性を鑑み、南部の地域の軍隊に予算を投入して、危険な地域で活動する者の命を保障する物としての武器、銃弾装備、装甲車を増やすことである。それが、問題を解決する方向性をはっきりと具体的に見せることになる。

เพราะมิเช่นนั้น ก็จะเกิดเหตุซ้ำเรื่อยมาไม่จบสิ้นอีก อีกทั้งคนร้ายยังลอยนวล

なぜなら、そのようにしなければ、何度も同じことが起こり、止むことはなく、テロリストがまた捕まらずに逃げおうすだろう。

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

海外ニュース ブログランキングへスポンサーサイト2012-07-30

タイ南部の地域紛争の深刻な問題-1-

120730Mthainews-.jpg

ทหารขับกระบะ ขี่มอเตอร์ไซต์ในชายแดนใต้ ไม่ต่างอะไรกับไปตายในสนามรบ…

南部国境で兵士、ピックアップトラックやオートバイを運転、戦場で死ぬのと変わらない形で死亡

MThai Newsより

Mthainews: ปัญหาโจรใต้ ยังคงเป็นปัญหาที่ไม่ว่ารัฐบาลยุคไหน ก็ไม่สามารถปราบได้เด็ดขาด ในขณะที่ผู้บริสุทธิ์ทั้งชาวบ้าน ประชาชน เจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ ต่างสิ้นชีพไปรายแล้วรายเล่า แม้ว่าจะมีการเสนอทางออกในการปรองดอง ประนีประนอม ใช้หลักสันติเข้าช่วย แก้ปัญหาแต่ขึ้นเชื่อว่าโจรผู้ร้า่ย ย่อมกระทำได้ทุกเมื่อ

Mthainews:
南部のテロリストの問題は、いかなる政府であろうと完全に克服することのできない問題であろう。汚点のない人たち、すなわち、住民や国民、任務を果たしている兵士がそれぞれ、たくさんの命を失ってしまっている。和解や妥協の出口を提案し、平和主義を用いて問題を解決しようとしても、テロリストはあらゆるときを、ねらって行動すると考える。

และนับวัน ปัญหาไฟใต้ยิ่งลุกลาม รุนแรง อย่างเช่นล่าสุด คนร้ายประมาณ 15 คน ใช้รถยนต์กระบะ จำนวน 3 คัน ยิงถล่มชุดเฉพาะกิจปัตตานีขณะออกลาดตระเวนบนถนนปาลัด -มายอ จนเจ้าหน้าที่เสียชีวิต 4 นาย แสดงถึงความโหดร้าย เกิดความสูญเสียที่มิอาจจะประมาณค่าได้

日々、タイ南部の地域紛争は急速に過激に広がってきた。たとえば、最近、テロリスト15名はピックアップトラック3台用いて、パーラットーマヨー道路を巡回中のパタニ特別任務チームを襲撃し、兵士4名が命を失った。そのやり方は一点の評価もできない残虐的なものを示した。

การปฏิบัติหน้าที่ ที่ต้องแลกด้วยชีวิต ทิ้งคนข้างหลังอย่างลูกหลาน ครอบครัว ต้องเศร้าโศกเสียใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้น จึงเกิดคำถามว่า ยุทธ์วิถีของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประสิทธิภาพดีพอ และมาถูกทางแล้วหรือยัง


命を引き換えにするほどの任務の遂行は、親戚や家族を後に残すことであり、引き起こされた事件はひどく悲しむべきものだ。南部国境3県の任務を果たしている兵士の闘い方は実効的でうまくいっているのであろうか。

รัฐบาลจึงต้องกลับมาทบทวนแนวทางอีกครั้ง เพราะที่ผ่านมา นับตั้งแต่วันรอมฏอน(เดือนแห่งความเมตตาของชาวมุสลิม)เป็นต้นมาก็เกิดเหตุความไม่สงบปะทุขึ้น เริ่มจาก คาร์บอมบ์ จนมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพียบ ที่สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และเกิดความรุนแรงมีผู้เสียชีวิตหลายจุดในพื้นที่ 3 จังหวัด เป็นต้นมา

そこで、政府はもう一度、政策を反省しなければならない。なぜなら、去年のラマダン月から不穏な爆発が起きている。車により爆破から始まり、ララティワット県のスンガイコーロックでの多くのけが人を出したことなど、3県の多くの場所で急激に死者を出し始めている。

タイ南部の地域紛争の深刻な問題-2-

参照タイ南部ヤラーで爆発の前に、犯人が爆薬を仕込んだ車を運んで駐車したビデオクリップ公開

この「タイ字新聞~」の記事を興味深く感じていただけたら、アイコンにクリックをお願いいたします。
皆様からクリックとコメントが励みになります。
どうぞよろしくお願いします。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村

海外ニュース ブログランキングへ2012-07-29

陸軍司令官が出回っている銃撃戦ビデオに苦言、軍は南部テロ事件に関し任務を果たすことを述べる

120729mthainewsEj.jpg


ประยุทธ์ ขอปชช.ใต้ปกป้อง จนท. ลั่น! พร้อมทำหน้าที่ปกป้องคนไทย


プラユット陸軍司令官、南部の国民に兵士を見守るようお願いする、同時に軍隊はタイ人を守る義務を履行することも述べる
Mthai Newsより


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก ให้สัมภาษณ์กรณีคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหารชุดลาดตระเวนสังกัด ร้อย.ร.15321 ฉก.ปัตตานี 25 เสียชีวิต 4 นาย และบาดเจ็บ 2 นาย ที่ อ.มายอ จ.ปัตตานี ว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งดำเนินการจับคุมคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
เบื้องต้นได้ผู้ต้องสงสัยมา 3 คน พร้อมยานพาหนะ ซึ่งกำลังตรวจสอบอยู่ ทั้งนี้เข้าใจว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงาน ดังนั้นอยากขอให้ตำหนิคนร้าย อย่าตำหนิเจ้าหน้าที่ เพราะเจ้าหน้าที่เสียสละมากมายในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนชาวมุสลิม นอกจากนี้ต้องเห็นใจการทำงานของทหารด้วย เพราะเราไม่ได้ใช้กฎหมายพิเศษหรือปิดกั้นเส้นทางการสัญจรของประชาชน
ทั้งนี้ ผมอยากขอร้องเรื่องภาพหรือคลิปที่ออกมาเผยแพร่อยู่ในเวลานี้ จะนำออกมาเผยแพร่ทำไม อยากให้ต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ ดังนั้นอยากให้ผู้ที่นำภาพหรือคลิปมาเผยแพร่หยุดได้แล้ว เพราะจะไม่เกิดประโยชน์ ทั้งนี้ผมและทหารยืนยันว่าจะทำหน้าที่ต่อไปให้ดีที่สุด และขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือต่อเจ้าหน้าที่ด้วย ช่วยกันดูแลเจ้าหน้าที่อย่าปล่อยให้เจ้าหน้าที่โดนทำร้าย


記者が報道するに、プラユット・チャンオーチャー(陸軍大将)陸軍指揮官は、犯人が25パタニ特別任務部隊のR.15321中隊所属の巡回チーム兵を射撃し、4名死亡、2名怪我を負わせた事件について記者会見した。

陸軍指揮官が述べるに、今回、担当部隊が迅速に行動し犯人を逮捕した。必ず起訴する。

まず、容疑者は3名で、車を利用した。現在、取り調べ中である。関係部署は現在、この件で動いている。従って、どうか兵士ではなく、犯人を非難していただきたい。なぜなら、多くの兵士が、南部の国境県地域の問題を解決することで、つまり、イスラムの国民兄弟の苦楽を見守っている際に、犠牲になったのだ。また、兵士の仕事に共感をもってほしい。なぜなら、我々は特別法を使って国民の往来する道路を封鎖することはできない。

そこで、私は国民に、今、広く出回っている画像や映像の件でお願いしたいことがある。なぜ、広く出回っているのか。外国人を介在させたにのだろか。写真や映像を流している人物はやめてほしい。なぜなら、有益にはならないからだ。

私と軍隊は、今後も最大限義務を果たしていく。国民は兵士に協力して欲しい。兵士を彼らだけに放っておいて事件に遭わせないように、しっかり兵士を見守るのに助力してほしい。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-28

民主党、、プリヤオパン警察長官の倫理感の尋問について議会公聴担当に提出

120728posttoday.jpg


ปชป.ยื่นผู้ตรวจการฯสอบจริยธรรมเพรียวพันธ์
27 กรกฎาคม 2555 เวลา 15:46 น.


民主党、、プリヤオパン警察長官の倫理感の尋問について議会公聴担当に提出
2012年7月27日 15:46
Post Todayより

ทีมกฎหมายปชป. ยื่นผู้ตรวจการแผ่นดินสอบจริยธรรมเพรียวพันธ์ หลังเดินทางไปพบ ทักษิณ

民主党法律チームは、渡航してタクシンに会いにいったチャリヤタム・プリヤオパン警察長官の倫理感の尋問について議会公聴担当に提出した。

นายราเมศ รัตนะเชวง ทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า เวลา 14.30 น. ได้ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อให้ทำการไต่สวน พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ผบ.ตร. กรณี เดินทางไปพบ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นักโทษหนีคดี เพราะถือเป็นสิ่งที่ต้องตำหนิเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นถึง ผบ.ตร.ต้องยึดหลักประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจปี 2553 ที่ระบุไว้ชัดเจนว่าตำรวจต้องประพฤติปฏิบัติตนในขอบเขตอย่างไรบ้างเพื่อผลประโยชน์ของประเทศไทยชาติ จึงต้องการให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดการไต่สวนว่ามีความผิดต่อประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจหรือไม่ เพราะหากไปพบจริง พล.ต.อ.เพรียวพันธ์ จะมีความผิด เช่น การที่ตำรวจต้องวางตัวเป็นกลางในทางการเมือง และการรักษาบทบัญญัติกฎหมายโดยเคร่งครัด ก็ชัดเจนว่า พ.ต.ท.ทักษิณ เป็นจำเลยในหลายคดีและเป็นนักโทษหนีคดีที่ศาลฎีกาฯตัดสิน

民主党の法律チームのラーメット・ラットナチェウォン氏は、プリヤオパン・ダーマーポン(警察大将)警察長官を、犯罪者で逃亡中のタクシン・チナワット(警察中佐)に会いに行った件に関し、尋問するために、14.30に議会捜査担当に書面を提出したと述べた。なぜなら、2011年警察倫理およびコンプライアンス編纂規則を守らねばならないことから、かなり非難されるべきことであるからだ。倫理規定には、はっきりと次のように述べている。警官はタイ国に有益になるために身分の範囲内の行動をとらなればならないと。そこで、議会公聴担当に、警察倫理およびコンプライアンス編纂規則を犯しているか否かの尋問会を開いてもらうよう要請した。
なぜなら、本当にタクシンに会いに行ったなら、プリヤオパン警察長官は、警官は政治に中立に振る舞わなければならない、法律を厳格に守らなければならない等の規則を犯しており、あきらかにタクシンは多くの裁判案件をもった被告であり、最高裁判決案件から逃亡した罪人であるからだ。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-27

雨季にムアン・ソーンクウェーを訪れるーノックエアーのCEOの巻頭言

120727nok_ceo01.jpg


ナーンの帰りのノックエアーの座席の前に「JIB jib」と書かれた雑誌が入っていた。ご存じのとおりノックエアーは、タイエアーの格安航空会社。ちょっと前までは国際線や就航路線を減らしたものの、また、路線を増やしているらしい。

「JIB jib」をめくっていくとCEOの巻頭言がある。サングラスをかけた若い男性がノックエアー機を背景に空のかなたを見上げている。タイトルからして路線の宣伝かなと思うけれど・・・
プロペラ機の30人ぐらい収容できるスペースが薄暗く、心地よい。目次に出ていた美女やミス・ユニバースの話題も気になるが、(それからスーチー女史の果たしたタイでの業務を裏からノックエアーが支えていたなんて記事もあったのだが、)まずは、これを少し読んでいこう。

----
雨季・・・ムアン・ソーンクウェーを訪れる

暑さに耐えてきたけど、もう耐えられない・・と、サーイフォン(糸のような脚の長い雨)が一面に広く散布され、すぐに人々の新しい季節の挨拶が始まった。まるで、もう雨期が始まったと言わんがばかりだ。どこに行くにもどこから来るにも、幸せをかみしめあっている。

多くの人が旅が好きだ。サーイフォンは友だ・・・自分はさびしがり屋ではないけどね!?
時間があるとないとかかわらず、ノックエアがずっと友であると同じように。なぜなら、百度の笑みは私達に、今日を生きるエネルギーを与えてくれる。最初の路線、チェンライのときからの誓いがあり、自分は毎日、こんなふうにやっていくだろう。・・・変わらないよな。

障害は学びとし、競い、目標の夢の岸へいく。冷静によく集中すれば、すべての問題には常に出口がある。

多量の雨が散布され、心の片隅の残っていることや気分を見つめる。幸せに悲しみが混ざり、悲しみの涙が加わってくる。
もっとさらに深く見つめると、心の中に潜在するロマンチックにたどりつく。それはすべての者がこっそりと心にはべらす一つの気分だ。

JIB jib 7月号で、まる8年の運びとなりました。そこでみなさんをムアン・ソーンクウェー(ピサのローク)の旅にいざないます。(断)

120727nokceo02.jpg

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-26

ナーン・シラぺート滝の掲示板

takiP1020721.jpg

ナーン・シラぺート滝の営業時間
08:00-17:00

禁止!!18歳以下の青少年は
シラぺート滝周辺で、酒、たばこを
禁じる

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-22

タイではなぜおかまやゲイが多いか、それからトムも

120722katuuy02.jpg


ブログのみなさんが、一度はこのテーマを取り上げているので、ぼくもそれなりに観察して思うところを書いてみます。

ぼくにとって一番納得がいく説明は以下のような説明です。つまり、タイにおけるゲイやオカマが多い理由は、「自然の生得」+ α のαの要因がかなり%が高いということだと思います。

そのαの要因は、タイ社会がうまくαを次から次に人為的に再生産する機能(しくみ)を作りだしてしまったのではないかと思うのです。

ですから、元々の起源は何か偶然性のようなものがあったとしても、αを拡大生産させる社会的しくみがうまく総合的に働いているのではないかと思うのです。

例えば、

1.男子校の美男子に上級生がすぐ目をつけてゲイかおかまにしてしまう。(勇気を出して年頃の億手の女性とつきあうよりも、アプローチをかけれれるほうが楽で、美男子がみんなそちらになびいてしまう。)

2.子供の時、すごくかわいがられるので、そのときの甘美な記憶を忘れられない。大人になってもかわいがれるのは、女性(おかま)になることである。

3.ゲイやおかまは、社会的蔑視に耐え、女性より2倍働いて自分達の地位を確立し、タイ社会が認めざる得ないところまできた。(おかまやゲイは働き者と言う評判が確立している。タイの踊り子などもへたをすればいつのまにか、女性のグループからおかまのグループに代わってしまっている。また、タイ社会にもおかまやゲイに対する蔑視があり、蔑視の事件がニュースにもなることもある。しかし、その労働力の質の良さを認めざる得ないところまで来ている。)

4.また、ノーマルでも、美しければ、おかまのふりをすれば水商場でかせげるルートもちゃんとあり、こちらは遊び半分の気持ちでも全世界からの男性旅行者の相手をして生計を立てられる道が確立している。(多くは中年で元に戻るらしい)

5.こうして年頃の男子を奪われて相手を見つけれれなくなった女性や恋に破れた女性は、トムを選択する。(トムになびきやすい。)

6.この他にもここにあげていない様々な要因がうまく組み合わさってゲイ、おかまを再生産する機能がタイ社会にうまく働いていて、α部分を大きくしている。

KODEK注:
海外暮らしさんのブログにコメントを書こうと思ったら、長くなりすぎたので自分のブログに掲載することにしました。ごめんなさい。


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-22

ナーンの町の広場に関するたて看板

120722naan02.jpg

いかなる者といえども車をこの場所の周辺に入れることを禁じる。
ムアン・ナーンの役所が認めた場合はこの限りではない。
いかなる者といえども、違反した場合には500バーツ以下の罰金が課される。

これは1992年の町を清潔に、きれいに整え維持する法令47条と52条規定に基づくものである。

にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-21

ヘルメットを被って安全100%

P1020669.jpg

สวมหมวกนิรภัย 100%

ヘルメットを被って安全100%


にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
2012-07-21

ナーンの風景

P1020729.jpg

ナーンに来ています。

田舎の大きな家を一晩、シェアしました。

映画「The Letter」เดอะเลตเตอร์ จดหมายรัก に出てくる田園風景を彷彿します。

The Letterも確かタイ北部地方(チェンマイ)の周辺をロケした映画ですね。にほんブログ村 外国語ブログ タイ語へ
にほんブログ村
にほんブログ村 海外生活ブログ タイ情報へ
にほんブログ村
プロフィール

Kodek

Author:Kodek
タイの社会・文化をタイ字新聞やタイ語の記事を通して理解しおうとするブログです。日本語で伝えるタイの情報にはどうしてもバイアスがかかってしまう。タイの新聞にはタイの新聞の「味」があります。おもしろおかしく紹介する風潮とは一線を画してタイ語の記事のおもしろさを伝えられればと思っています。

最新記事
最新コメント
リンク
月別アーカイブ
ブロとも一覧
フリーエリア